Tagg om Florence Nightingale
Bild:
Florence Nightingale på ett militärsjukhus.

Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bland annat gjorde banbrytande insatser under Krimkriget för att förbättra fältsjukvården. Under sitt liv arbetade hon aktivt för att förbättra sjukvården men också sjuksköterskornas arbetsförhållanden.

Florence Nightingale kallades "slagfältets ängel". Hon kom från ett hem, där man i viktoriansk anda menade att flickor skulle ägna sig åt hem och familj. Hennes intresse var också till en början societetsliv och vackra kläder. Men snart ansåg hon sig blivit kallad av Gud att göra en samhällsinsats. Hon valde sjukvården som sitt fält.

Att en flicka av fin familj ägnade sig åt sjukvård var närmast en skandal. Hon kom som sjuksköterska att bryta ny mark. Det var i gyttjan och kölden på Krims slagfält hon gjorde sina insatser. Där rasade kolera och dysenteri. Vad gällde sjukvården rådde brist på det mest nödvändiga. Amputationer skedde utan bedövning. De sårade soldaterna fick ligga bland råttor och löss i smuts.

Florence Nightingale tog sig an allt detta. Först måste hon bekämpa en stel byråkrati. Det gällde att få fram en effektiv organisation. Här fanns en utbredd rädsla att stöta sig med överordnade. Men hon lyckades. Hon lyckades därefter att få ned dödligheten på militärsjukhuset från fyrtiotvå till två procent.

Florence Nightingale betraktas därför som en av grundarna av det moderna sjukvårdsyrket.

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Här hittar du material som kan relateras till Florence Nightingale.

Uppdaterad: 
20 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Florence Nightingale

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24
Det brittiska samväldet styrdes under den viktorianska eran med fast hand av parlamentet i London. Tre av tidens mest utmärkande politiker var John Palmerston, Benjamin Disraeli och William...

Länkar om Florence Nightingale

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Doktorn där du kan läsa om Florence Nightingale som var en av pionjärerna för modern sjukvård. Hon ville reformera den brittiska sjukvården och utmanade gränserna för vad en kvinna fick göra...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om  Florence Nightingale (1820-1910). Hon ville reformera brittisk sjukvård och utmana gränserna för vad en kvinna fick göra. I historieskrivningen har Florence Nightingale reducerats till en soldaternas räddande ängel.

Spara som favorit
          

Radioprogram i P1 (ca 20 min) som handlar om sjuksköterskornas historia. När blev det ett yrke att vara sjuksköterska? Var lönen viktig eller var det ett kall att rädda människoliv? Varför blev det ett kvinnoyrke? Hur har sjuksköterskornas komptens förvandlats, från tröstande sjuksystrar till teknikkunniga experter? Hur har yrkets status förändrats till vår tid då sjukhusen ibland kallas vår tids katedraler...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Axel Andersson berättar om Florence Nightingale och hennes sjukvårdsinsatser för sjuka och sårade soldater under Krimkriget. Florence Nightingale. Namnet väcker bilder av en barmhärtig Mariagestalt som rör sig mellan sjukhussängarna i en skum korridor. Kvinnan som bar namnet blev en symbol redan under sin livstid, och myten om henne har levt vidare långt efter det att hon dog 90 år gammal den 13 augusti 1910...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Florence Nightingale som var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Nightingale är känd för sin insats under Krimkriget då hon arbetade vid en sjukstuga...

Spara som favorit
          

Kort faktatext där du kan läsa om sjuksköterskeyrkets framväxt. Här berättas bland annat om Florence Nightingale. I dagsläget ses sjuksköterskeyrket som en profession, men den yrkesrollen har inte alltid varit en självklarhet i samhället. I texten nedan följer en kort historisk återblick av drivkrafter som varit av särskilt stor betydelse för utvecklingen av dagens sjuksköterska... Materialet är skapat av sjuksköterskestudenter och finns på sajten Empatis.

Spara som favorit