Tagg om Florence Nightingale

Florence Nightingale

M
Florence Nightingale på ett militärsjukhus.

Florence Nightingale (1820-1910) var en engelsk sjuksköterska som bland annat gjorde banbrytande insatser under Krimkriget för att förbättra fältsjukvården. Under sitt liv arbetade hon aktivt för att förbättra sjukvården men också sjuksköterskornas arbetsförhållanden.

Florence Nightingale kallades "slagfältets ängel". Hon kom från ett hem, där man i viktoriansk anda menade att flickor skulle ägna sig åt hem och familj. Hennes intresse var också till en början societetsliv och vackra kläder. Men snart ansåg hon sig blivit kallad av Gud att göra en samhällsinsats. Hon valde sjukvården som sitt fält.

ANNONS

ANNONS

Att en flicka av fin familj ägnade sig åt sjukvård var närmast en skandal. Hon kom som sjuksköterska att bryta ny mark. Det var i gyttjan och kölden på Krims slagfält hon gjorde sina insatser. Där rasade kolera och dysenteri. Vad gällde sjukvården rådde brist på det mest nödvändiga. Amputationer skedde utan bedövning. De sårade soldaterna fick ligga bland råttor och löss i smuts.

Florence Nightingale tog sig an allt detta. Först måste hon bekämpa en stel byråkrati. Det gällde att få fram en effektiv organisation. Här fanns en utbredd rädsla att stöta sig med överordnade. Men hon lyckades. Hon lyckades därefter att få ned dödligheten på militärsjukhuset från fyrtiotvå till två procent.

Florence Nightingale betraktas därför som en av grundarna av det moderna sjukvårdsyrket.

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Krimkriget

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Här hittar du material som kan relateras till Florence Nightingale.

Uppdaterad:
20 maj 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Florence Nightingale

SO-rummet bok
S

Utrikespolitiska vindar i det viktorianska England

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24

Det brittiska samväldet styrdes under den viktorianska eran med fast hand av parlamentet i London. Tre av tidens mest utmärkande politiker var John Palmerston, Benjamin Disraeli och William Gladstone. Alla tre kom på olika sätt att spela en stor roll i Storbritanniens politiska historia under 1800-talet som var en period då stora delar av världen styrdes från London...

+ Läs mer

Länkar om Florence Nightingale

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS