S
Tagg
Flygfoto
Grimslövs folkhögskola.

Folkhögskolor

Folkhögskolor var i början internatskolor för bondeungdomen. En av de första var Önnestad i Skåne (1868). Inspiration kom från de danska folkhögskolorna i folkbildaren och förkunnaren N.F.S. Grundtvigs anda. De svenska var dock inte statskyrkokritiska utan skulle endast bidra till den uppåtsträvande bondeklassens praktiska utbildningsbehov och politiska intressen. 

Från 1872 utgick statsbidrag till skolformen som till skillnad från läroverken hade lantmannapartiets stöd.

Redan från början var skolorna öppna för kvinnor även om dessas kurser var mer hushållsinriktade. Senare breddades rekryteringen. Arbetarrörelsen grundade Brunnsvik utanför Ludvika samt Birkagården i Stockholm, nykterhetsrörelsen Wendelsberg i Mölnlycke och ungkyrkorörelsen Sigtuna. År 1918 fanns 50 statsstödda folkhögskolor.

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Folkskolan

LÄS MER: Universitet

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till folkhögskolor.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Folkhögskolor

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

Länkar om Folkhögskolor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS