M
Tagg
rosor

Mors dag

Mors dag firas sista söndagen i maj och är en högtid då barn firar sina mödrar. Mors dags-traditionen har anor långt tillbaka i tiden och syftet har alltid varit att uppmärksamma mammorna. 

Man kan koppla firandet till ”Mothering Sunday”, midfastosöndagen, som redan 1607 var dagen då ”bortaboende barn” skulle få besöka sitt föräldrahem. De hemvändande barnen förväntades ha med sig gåvor till sin mor och traditionen innefattade även ett besök i hemkyrkan.

ANNONS

ANNONS

Den amerikanska lärarinnan, Anna Jarvis från Philiadelphia, tros vara föregångare till det mer moderna firandet av mors dag. På årsdagen av sin mors bortgång, den 10 maj 1905, arrangerade Anna Jarvis en gudstjänst där moderskärlek stod i fokus. Kyrkan pryddes med blommor och alla kyrkobesökarna fick varsin vit nejlika, som var moderns favoritblomma. Dagen blev till tradition och spreds vidare i USA, och blev där 1914 en officiell högtid. I USA firar man idag mors dag andra söndagen i maj.

Firandet spreds vidare till Europa och Storbritannien, och nådde även Skandinavien.

Den brittiska varianten av mors dag-firandet är numera också vanlig i flera afrikanska länder, som en följd av den tidigare brittiska kolonisationen.

I Sverige började vi fira mors dag på allvar först 1919. Då på initiativ av bland annat författarinnan Cecilia Bååth-Holmberg. Högtiden firas fortfarande i Sverige enligt Cecilias förslag - den sista söndagen i maj. Hon menade att det då fanns gott om blommor och grönt att plocka i hela landet. Att ge blommor till sin mamma på mors dag är en allmänt etablerad tradition som många fortfarande anser vara ett viktigt inslag.

År 1920 gavs det ut ett litet häfte i Sverige som innehöll instruktioner för hur mors dag kunde firas. För att förstå anvisningarna för firandet måste det nämnas att det vid den här tiden var ovanligt för en kvinna att få ledigt från hushållets alla sysslor.

Utdrag ur häftet Mors dag:

 1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
   
 2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
   
 3. Hon bjudas före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
   
 4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
   
 5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.
   
 6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.

ANNONS

ANNONS

Numera ser traditionen kring mors dag olika ut i olika länder i världen. Högtiden firas även på olika dagar i några andra länder.

Idag är många av uppfattningen att mors dag, precis som fars dag, tillkommit mest av kommersiella skäl i syfte att öka vår konsumtion och försäljningen inom svensk handel. En annan tolkning, som bygger på traditionella könsroller, är att mors dag - då som nu - är en dag då kvinnan/mamman i familjen ska få extra uppskattning och ges tillfälle att vara fri från hushållsarbeten.

LÄS MER: Fars dag

FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här hittar du material som handlar om mors dag och dess historia.

Uppdaterad: 26 maj 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Mors dag

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS