M
Tagg
MLK håller tal.
Martin Luther King, 1963.

Martin Luther King

Martin Luther King (1929-1968) var en amerikansk baptistpräst och ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA. Hans berömda tal ”I have a dream” har sedan dess blivit en ledstjärna för många fri- och rättighetskämpar runt om i världen. King mördades vid ett attentat i Tennessee 1968.

Han föddes i Atlanta, Georgia, USA den 15 januari 1929 och hette från början Michael King Jr. Men hans far ändrade senare hans namn till Martin Luther King efter den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther.

ANNONS

ANNONS

Martin Luther King utbildade sig bland annat inom sociologi och teologi. Han doktorerade i systematisk teologi och arbetade därefter som baptistpastor och ledare inom den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen (NAACP).

King blev tidigt aktivist och kämpe i den afroamerikanska medborgarrättsrörelsens frågor. 1955 ledde han den välkända bussbojkotten i Montgomery, Alabama. Bojkotten var en protestkampanj som vände sig mot stadens policy av rassegregerad kollektivtrafik. Det vill säga att svarta inte hade samma rättigheter som vita när de åkte kollektivt. Händelsen som orsakade protesten var arresteringen av Rosa Parks, en afroamerikansk kvinna som demonstrativt vägrat lämna sin sittplats på bussen åt en vit passagerare. Bojkotten fick katastrofala följder för kollektivtrafiken i Montgomery, som till största delen hade svarta betalande resenärer. Protesterna ledde till en ny federal lag som trädde i kraft den 20 december 1956, och som påvisade att bestämmelser om rassegregerade bussar inte var förenligt med den amerikanska konstitutionen (grundlagen).

Man kan säga att genom denna protestaktion bildades den amerikanska medborgarrättsrörelsen med bland annat Martin Luther King i spetsen.

År 1963 höll King det välkända talet ”I Have a Dream”, som snabbt blev ett allmänt etablerat uttryck för ett samhälle med lika rättigheter för alla. Detta tal gjorde honom till en symbol för kampen mot rassegregering och rasdiskriminering. King arbetade även hårt för att få slut på fattigdom, men också för att stoppa Vietnamkriget. 1964 fick han ta emot Nobels fredspris för sitt arbete.

ANNONS

Martin Luther King mördades den 4 april 1968 på balkongen utanför sitt hotellrum på Lorraine Hotell i Memphis, Tennessee. Han var där för att organisera en demonstration och blev skjuten av en krypskytt när han lutade sig över balkongräcket från sitt rum för att tala med några kollegor. Mannen som dömdes för mordet hette James Earl Ray.

Martin Luther Kings arbete och insatser för medborgerliga rättigheter för svarta och ett rättvisare samhälle för alla, har gjort honom till en av våra mest kända personligheter i dessa frågor. Han tilldelades därför - efter sin död - både Frihetsmedaljen 1977 och Kongressens guldmedalj 2004.

1986 instiftades den s.k. Martin Luther King-dagen som en amerikansk federal helgdag. Dagen firas till hans minne varje år den tredje måndagen i januari.

LÄS MER: Martin Luther King

LÄS MER: Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen

LÄS MER: Svart kamp i sydstaterna

LÄS MER: Medborgarrättsrörelsen

FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Martin Luther King.

Uppdaterad: 2 april 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Martin Luther King

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

av: Kaj Hildingson
2024-04-02

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-talet till stora samhällsförändringar. Det hela började 1955 på en buss i Alabama då Rosa Parks, en svart sömmerska, vägrade att följa de rådande segregationslagarna och ge upp sin sittplats till en vit person. Den påföljande arresteringen av henne gav upphov till bildandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, ledd av den karismatiska pastorn Martin Luther King. Kampen för de svartas rättigheter kom att möta stort motstånd genom åren. Men efter en lång och segdragen kamp lyckades till slut medborgarrättsrörelsen få igenom lagar som förbjöd diskriminering. Martin Luther Kings berömda tal och medborgarrättsrörelsens protester bidrog till att förändra USA...

+ Läs mer

M

Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen

av: Magnus Västerbro
2018-03-14

Under hela sitt liv hade Rosa Parks varit frustrerad och arg över de orättvisor som hon och alla andra afroamerikaner tvingats utstå i det amerikanska samhället. Till slut fick hon nog och slog tillbaka genom att sitta kvar på sin plats i en segregerad buss. I samband med denna aktion i civil olydnad inleddes kampen på allvar mot rasismen I USA.

+ Läs mer

L

Martin Luther King

av: Carsten Ryytty
2014-01-21

Martin Luther King (1929-1968), den afroamerikanska baptistpastorn och ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut på våldet i världen och han drömde också om jämlikhet mellan de vita och färgade...

+ Läs mer

Länkar om Martin Luther King

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS