M
Tagg
Karta
Malmbanan från Luleå till Narvik.

Malmexporten till Tyskland

Malmexporten till Tyskland var en av samlingsregeringens mest kritiserade åtgärder under andra världskriget. Vid krigsutbrottet svarade Sverige för 40 procent av Tysklands malmförsörjning. Den skulle under kriget motsvara 14 procent av den totala svenska exporten.

Malmen var av avgörande betydelse för den tyska krigsindustrin.

I diskussionen kunde å ena sidan hävdas att Tyskland för sin krigföring var starkt beroende av malmen från Sverige och att den därför hjälpte Tyskland i kriget. Detsamma gällde dock de kullager som exporterades till Storbritannien.

ANNONS

Å andra sidan hade malmexporten pågått under lång tid, och ett avbrytande skulle inte bara ha varit en ovänlig handling utan också ett brott mot folkrätten. Sverige kunde dessutom i utbyte mot malmen få en rad varor som var nödvändiga för landets försörjning, framför allt kol.

Malmexporten avbröts 1944 efter påtryckningar från de allierade.

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

LÄS MER: Permittenttrafiken

LÄS MER: Samlingsregeringen under andra världskriget
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om malmexporten till Tyskland.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
19 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Malmexporten till Tyskland

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Artiklar om Malmexporten till Tyskland

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 3: Den svenska neutralitetspolitiken i ett kritiskt perspektiv

av: Lars Hammarén
2019-06-10

Vid andra världskrigets utbrott förklarade sig Sverige neutralt. Neutraliteten sattes under kriget på svåra prov och vid flera tillfällen avvek Sverige från en strikt neutralitetslinje. Under tiden 1941-1942 gjordes stora eftergifter mot tyska krav. Under 1942-1943 svängde inställningen. Sverige sa då i större utsträckning nej till tyska krav och förde en politik som var mer till förmån för de allierade. De sista krigsåren intog Sverige en allt tydligare ställning för de allierade. Sverige lyckades dock genom hela kriget undvika att bli indraget i den världsomspännande konflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

av: Lars Hammarén
2019-06-04

Under våren och sommaren 1940 hade andra världskriget kommit kusligt nära Sveriges gränser. Alla grannländerna var redan indragna i kriget. På andra sidan Östersjön hade Finland nyligen besegrats av Sovjetunionen som dessutom hade lagt beslag på de baltiska staterna. Väster och söder om Sverige var både Norge och Danmark ockuperat av den tyska krigsmakten. Den svenska regeringen skulle under de följande krigsåren tvingas fatta många svåra politiska beslut för att hålla Sverige utanför kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 1: Finland, Danmark och Norge invaderas

av: Lars Hammarén
2019-06-02

Redan under andra världskrigets inledande fas tvingades Sverige gå en svår balansgång för att behålla sin neutralitet. Den 30 november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, och den 9 april 1940 attackerades både Danmark och Norge av den tyska krigsmakten. Kriget befann sig precis utanför Sveriges gränser...

+ Läs mer

Länkar om Malmexporten till Tyskland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS