Tagg om Marshallplanen och Marshallhjälpen
Bild:
Marshallplanens och Marshallhjälpens logga.

Marshallplanen

Marshallplanen utformades under sommaren 1947 av USA:s utrikesminister George Marshall (i president Harry S Trumans regering) och var ett ekonomiskt lån och biståndsprogram för återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget.

Syftet med Marshallplanen var att komma igång med och få ordning på ekonomin för att därigenom begränsa Sovjetunionens och kommunismens inflytande och lockelse hos befolkningen i den misär som följde efter kriget. Villkoret som ställdes från USA:s sida var att Europas länder skulle ingå ett ekonomiskt samarbete.

Denna Marshallhjälp kom att omfatta omkring 15 miljarder dollar och erbjöds både till länderna i Väst- och Östeuropa. För Västeuropas del kom Marshallhjälpen att bli grunden och förutsättningen för det ekonomiska uppsving som påbörjades under slutet av 1940-talet. Samtidigt tackade länderna i Östeuropa nej till biståndet efter påtryckningar från Stalin och Sovjetunionen som inte ville riskera att länderna i Östeuropa skulle knytas närmare västblockets marknadsekonomi. Detta bidrog till att öststaternas återuppbyggning efter kriget kom att försenas och begränsas i sin omfattning.

1948 bildade 16 europeiska stater Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) för att därigenom administrera och fördela Marshallhjälpen. De länder som mottog ekonomiskt bistånd var: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige (107 miljoner dollar), Turkiet, Västtyskland och Österrike (se karta).

Marshallplanen bidrog till Europas snabba återhämtning och lade grunden för det europeiska ekonomiska samarbetet under efterkrigstiden.
 

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen
Hemsida: Poetzsch Historica

 

Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till Marshallplanen och Marshallhjälpen.

Uppdaterad: 
12 januari 2018
Publicerad: 
02 januari 2018

Annons

Artiklar om Marshallplanen

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01
Det var efter andra världskriget som tanken på ett "Europas förenta stater" växte sig allt starkare. Kriget mellan de europeiska nationerna hade helt ödelagt världsdelen. Skulle det gå...

Podcast om Marshallplanen

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

Länkar om Marshallplanen

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om bakgrunden och början på kalla kriget. Här berörs bl.a. Potsdamkonferensen, Järnridån, Trumandoktrinen, Marshallhjälpen och Berlinblockaden.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (4:37 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar lite om hur det kalla kriget startade.

Spara som favorit
          

En introduktion (13:27 min) till det kalla krigets inledning och perioden fram till och med Kubakrisen i några nedslag. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Easymans första genomgång (31:40 min) om kalla kriget. Här berättas om orsakerna och upptakten till kalla kriget. Filmen riktar sig till gymnasiets grundkurs i historia.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (31:12 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om inledningen på det kalla kriget fram till början av 1950-talet. Här berörs de två supermakternas ideologier, Europas uppdelning, USA:s politik i efterkrigstidens Europa, Sovjetunionens politik, kärnvapenfaktorn, Tysklands delning, Koreakriget, m.m.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den politiska händelseutvecklingen i början av det kalla kriget. Fokus ligger på stormakternas inverkan på världspolitiken. Efter andra världskrigets slut var världen delad i två delar: en kapitalistisk, ledd av USA, och en kommunistisk, med Sovjetunionen som dominerande makt. Kampen mellan dessa två supermakter kom att dominera de fyrtio åren efter andra världskriget...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kalla kriget ur olika perspektiv. Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Europa strax efter andra världskrigets slut. Här berättas om Europas återuppbyggnad och det spel mellan stormakterna som ledde till kalla kriget.

Spara som favorit

Relaterade taggar