M
Tagg
logga
Marshallplanens och Marshallhjälpens logga.

Marshallplanen

Marshallplanen utformades under sommaren 1947 av USA:s utrikesminister George Marshall (i president Harry S Trumans regering) och var ett ekonomiskt lån och biståndsprogram för återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget.

Syftet med Marshallplanen var att komma igång med och få ordning på ekonomin för att därigenom begränsa Sovjetunionens och kommunismens inflytande och lockelse hos befolkningen i den misär som följde efter kriget. Villkoret som ställdes från USA:s sida var att Europas länder skulle ingå ett ekonomiskt samarbete.

ANNONS

ANNONS

Denna Marshallhjälp kom att omfatta omkring 15 miljarder dollar och erbjöds både till länderna i Väst- och Östeuropa.

För Västeuropas del kom Marshallhjälpen att bli grunden och förutsättningen för det ekonomiska uppsving som påbörjades under slutet av 1940-talet. Samtidigt tackade länderna i Östeuropa nej till biståndet efter påtryckningar från Stalin och Sovjetunionen som inte ville riskera att länderna i Östeuropa skulle knytas närmare västblockets marknadsekonomi. Detta bidrog till att öststaternas återuppbyggning efter kriget kom att försenas och begränsas i sin omfattning.

1948 bildade 16 europeiska stater Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) för att därigenom administrera och fördela Marshallhjälpen. De länder som mottog ekonomiskt bistånd var: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige (107 miljoner dollar), Turkiet, Västtyskland och Österrike (se karta).

Marshallplanen bidrog till Europas snabba återhämtning och lade grunden för det europeiska ekonomiska samarbetet under efterkrigstiden.

LÄS MER: Ekonomi och handel 1914-1991

PODCAST: Delningen av Tyskland efter andra världskriget

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia, Natur och Kultur, 1990
Geir Lundestad, Öst, väst, nord, syd. Huvuddrag i internationell politik efter 1945, Studentlitteratur, 1997


FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen
Webbplats: Poetzsch Historica

Här nedan hittar du material som kan relateras till Marshallplanen och Marshallhjälpen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
02 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Marshallplanen

S

EU - ett förenat Europa?

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01

Det var efter andra världskriget som tanken på ett "Europas förenta stater" växte sig allt starkare. Kriget mellan de europeiska nationerna hade helt ödelagt världsdelen. Skulle det gå att överbrygga nationaliteten och statsgränserna?

+ Läs mer

Podcast om Marshallplanen

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Läs mer

Länkar om Marshallplanen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS