S
Tagg
Porträtt
Margareta, drottning av Danmark, Norge och Sverige.

Margareta I av Danmark

Margareta I (1353-1412) var dansk, norsk och svensk (1389-1412) drottning och låg bakom bildandet av Kalmarunionen som kom att prägla Nordens historia under 1400-talet och början av 1500-talet.

Margareta var dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag och hon var gift med gift med Magnus Erikssons son Håkan Magnusson, som även var kung över Norge. Margareta och Håkan fick sonen Olof (1370-1387).

Efter Valdemar Atterdags död lyckades Margareta 1376 få sin minderårige son erkänd som kung av Danmark och regerade i hans ställe. När hon blev änka 1380 kunde hon överföra även den norska kronan på sonen.

ANNONS

ANNONS

Som sonson till Magnus Eriksson kunde Olof sedan göra anspråk på den svenska tronen och stod alltså i begrepp att samla hela Norden under sig när han plötsligt avled, bara 17 år gammal.

Margareta adopterade då i stället sin systerdotterson Erik av Pommern och fick denne erkänd som tronföljare i både Norge och Danmark. Det svenska rådet - som vid det laget tröttnat på Albrekt av Mecklenburg och ville ha tillbaka Folkungaätten - hyllade henne genom traktaten på Dalaborg sommaren 1388 som "Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde".

Sedan hon besegrat och tillfångatagit Albrekt 1389 måste Margareta ändå kämpa många år mot mecklenburgarnas anhängare, vitalianerna. År 1395 slöts formellt fred med Albrekt, även om Stockholm och Gotland överlämnades först många år senare.

Margareta saknade dock arvingar och för att säkra tronföljden valdes adoptivsonen Erik av Pommern till kung i Danmark, Norge och Sverige. Han kröntes 1397 i den svenska staden Kalmar. Allt detta befästes strax därefter genom bildandet av den s.k. Kalmarunionen. Erik av Pommern blev därigenom kung över hela Norden. Men det var drottning Margareta som regerade unionen fram till sin död 1412, även om Erik så småningom också fick ta del i styret.

Under sitt styre av Kalmarunionen tillsatte Margareta pålitliga danska och tyska fogdar på slotten runt om i Sverige. Denna politik fortsatte även under Eriks långa styre vilket bland annat ledde till att ett omfattande uppror utbröt i Sverige 1434 (Engelbrektsupproret).

ANNONS

Sina sista år ägnade sig Margareta framför allt åt Danmarks relationer till Slesvig. Hon dog i pesten medan hon vistades i Flensburg. Vid det laget hade hennes popularitet hos det svenska frälset avtagit på grund av konflikterna kring reduktionen.

LÄS MER: Drottning Margareta - kvinnan bakom Kalmarunionen

LÄS MER: Margareta - unionsdrottningen (1353-1412)

LÄS MER: Margareta - drottning och politiskt geni

LÄS MER: Erik av Pommern

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Medeltidens tio viktigaste kvinnliga normbrytare
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material om drottning Margareta I av Danmark.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Margareta I av Danmark

S

Margareta - drottning och politiskt geni

av: Stefan Högberg
2023-06-02

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark, Norge (inkl. Island) och Sverige (inkl. Finland) under en krona. I den här artikeln kan du läsa om kvinnan och maktspelaren Margareta, som av flera historiker omnämnts som en av de skickligaste makthavarna på det medeltida politiska spelbrädet...

+ Läs mer

M

Medeltidens sillmarknad i Skanör

av: Lars Hildingson
2022-04-26

Den 24 augusti varje år började sillfisket i Öresund. Det pågick till den 9 oktober. Den danske historieskrivaren Saxo Grammaticus berättar att stimmen var så täta att skeppen fastnade i dem. Man kunde ösa upp sill med händerna. Exempelsamlingen på skepparhistorier kan göras lång. Men faktum är att sillen varje höst kom i ofantliga mängder. Hansans köpmän organiserade sillhandeln som hade en stor europeisk marknad. Omkring 300 000 tunnor sill skeppades varje år ut från Skanör. Mot slutet av 1600-talet försvann de stora stimmen. Det är oklart varför...

+ Läs mer

L

Kalmarunionen - drottning Margaretas fredsprojekt

av: Herman Lindqvist
2020-01-09

Plötsligt trädde Norden fram. Påven, kejsaren och andra ledande män blev medvetna om att uppe i norr hade det bildats ett rike som var större än något annat i hela Europa. Regerat av en kvinna. Det var en union som sträckte sig från Island i norr till tyska riket i söder, från Karelen i öster till de ännu existerande resterna av vikingakolonin på Grönland i väster. Dessutom hörde Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna till unionen...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-24

Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i Bergslagen och om Engelbrektsupproret...

+ Läs mer

M

Margareta - unionsdrottningen (1353-1412)

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-10

Drottning Margareta är den enda unionsmonark som det skrivits uppskattande om i historieböckerna alltsedan 1800-talet och framåt. Hon beskrivs som kvinnlig men viljestark och med förmåga att hålla ihop ett splittrat Norden. Ända fram till idag har hon fått tjäna som symbol för den nordiska enhetstanken...

+ Läs mer

Länkar om Margareta I av Danmark

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS