S
Tagg
skepp
Erik den helige och biskop Henrik på väg till Finland.

Svenska korståg

Ett korståg var ett krig som utkämpades på den kristna trons vägnar.

Kyrkan var negativ till våld och förbjöd angreppskrig. Försvar av den kristna tron och omvändelse av hedniska folk kunde däremot räkna med förståelse. Tydligt är därför att de plundringskrig som tidigare var en del av de germanska folkens ekonomi efter kristendomens införande ofta kom att leva vidare under beteckningen korståg. Så till exempel ska norrmän och danskar ha företagit ett korståg till Småland 1123.

ANNONS

ANNONS

Från tidigt 1200-tal tävlade svenska, danska och tyska ordensriddare om makt och inflytande i det hedniska Baltikum, och dessa erövringar betecknas som korståg. Även om religiös hängivelse spelade en viktig roll är det tydligt att konkurrensen även gällde kontrollen över den lönsamma handeln med Ryssland.

Redan under vikingatiden hade ju den svenska expansionen riktats österut. Även om svenskarna inte lyckades etablera sig i Baltikum blev i alla fall Finland införlivat med det svenska riket genom korståg, vilka dock i första hand riktade sig mot de ortodoxa ryssarna. Det första svenska korståget ska enligt traditionen ha letts av Erik den helige kring 1150, det andra av Birger jarl (enligt ryska krönikor ska en svensk här under Birger jarl ha besegrats vid Neva år 1240) och det tredje och sista av Tyrgils Knutsson 1293. Även senare krig mot ryssarna under medeltiden, som Magnus Erikssons, räknades som korståg.

LÄS MER: Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

LÄS MER: Erik den helige

LÄS MER: Korstågen

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till svenska korståg.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
18 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Svenska korståg

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

av: Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

Länkar om Svenska korståg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS