M
Tagg
Vapensköld
Bjälboättens kungliga gren.

Folkungaätten (Bjälboätten)

Folkungaätten, traditionell benämning på den kungadynasti som styrde Sverige åren 1250-1364 och som ska ha härstammat från den mytiske Folke filbyter, förment (förmodad) farfars farfar till Birger brosa.

För att skilja Folkungaätten från de "äkta" folkungarna, som ju faktiskt stod i opposition mot ätten, brukar ibland beteckningen Bjälboätten användas i stället. Ätten hade sina stamgods i Bjälbo i Östergötland.

Benämningen Folkungaätten uppkom under 1600-talet genom en sammanblandning av Folke jarl, den äldste kände "äkte" folkungen (död 1210) och Birger brosas farfar Folke den tjocke.

ANNONS

Folkungaättens vapen, ett lejon, ingår än i dag i det svenska riksvapnet.

LÄS MER: Birger brosa

LÄS MER: Birger jarl

LÄS MER: Magnus Ladulås

LÄS MER: Valdemar Birgersson

LÄS MER: Birger Magnusson
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Folkungaätten (Bjälboätten).

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
17 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Folkungaätten (Bjälboätten)

S

Sveriges medeltid

av: Gunnar Åselius
2020-07-10

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Under 1300-talet drabbades Sverige av två stora katastrofer - agrarkrisen och digerdöden - varefter det politiska läget under senare delen av århundradet blev instabilt. I samband med bildandet av Kalmarunionen 1397 tycktes allt bli bättre, men en bit in på 1400-talet uppstod konflikter. Unionstiden kom att präglas av maktkamp mellan olika politiska grupperingar, inbördeskrig och bondeuppror. Sveriges medeltid slutar vid Stockholms blodbad 1520 som ledde till Gustav Vasas maktövertagande och Kalmarunionens upplösning 1523...

+ Läs mer

M

Magnus Eriksson - Folkungaättens siste regent

av: Herman Lindqvist
2019-09-29

Kring midsommar 1319 lyftes den treårige Magnus Eriksson - kung av Sverige och Norge - upp på Mora stenar för att mottaga svenskarnas hyllning. I det lyftet inleddes en lysande kunglig bana som under lång tid sammanföll med glansperioden i svensk medeltid, för att mot slutet, efter att digerdöden drabbat landet, vända till det motsatta...

+ Läs mer

M

Kungen och hans män - den svenska centralmaktens uppkomst

av: Herman Lindqvist
2019-09-28

Kring slutet av 1200-talet förändrades det svenska samhället i grunden. Kungamakten stärktes och riket blev mer centraliserat (centralstyrt). Man kan se det som en pyramid med kungen i toppen, adeln och präster under, och en bred bas av allmogen (alla andra) som fick betala alla skatterna och tvingades till dagsverke för adeln och kyrkan...

+ Läs mer

S

Skatter och tionde i medeltidens Sverige

av: Gunnar Åselius
2019-07-22

I medeltidens Sverige fick den skattpliktiga delen av befolkningen betala skatt både till kungamakten och till kyrkan. I den här artikeln kan du läsa om vilka skatter kungen skulle ha och hur skatterna till kyrkan fungerade.

+ Läs mer

Podcast om Folkungaätten (Bjälboätten)

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Läs mer

Länkar om Folkungaätten (Bjälboätten)

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS