Tagg om Folkungaätten (Bjälboätten)
M
Bjälboättens kungliga gren.

Folkungaätten (Bjälboätten)

Folkungaätten, traditionell benämning på den kungadynasti som styrde Sverige åren 1250-1364 och som ska ha härstammat från den mytiske Folke filbyter, förment (förmodad) farfars farfar till Birger brosa.

För att skilja Folkungaätten från de "äkta" folkungarna, som ju faktiskt stod i opposition mot ätten, brukar ibland beteckningen Bjälboätten användas i stället. Ätten hade sina stamgods i Bjälbo i Östergötland.

ANNONS

ANNONS

Benämningen Folkungaätten uppkom under 1600-talet genom en sammanblandning av Folke jarl, den äldste kände "äkte" folkungen (död 1210) och Birger brosas farfar Folke den tjocke.

Folkungaättens vapen, ett lejon, ingår än i dag i det svenska riksvapnet.

LÄS MER: Birger brosa

LÄS MER: Birger jarl

LÄS MER: Magnus Ladulås

LÄS MER: Valdemar Birgersson

LÄS MER: Birger Magnusson

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Folkungaätten (Bjälboätten).

Uppdaterad:
Publicerad:
17 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Folkungaätten (Bjälboätten)

M

Magnus Eriksson - Folkungaättens siste regent

av: Herman Lindqvist
2019-09-29

Kring midsommar 1319 lyftes den treårige Magnus Eriksson - kung av Sverige och Norge - upp på Mora stenar för att mottaga svenskarnas hyllning. I det lyftet inleddes en lysande kunglig bana som under lång tid sammanföll med glansperioden i svensk medeltid, för att mot slutet, efter att digerdöden drabbat landet, vända till det motsatta...

+ Läs mer

M

Kungen och hans män - den svenska centralmaktens uppkomst

av: Herman Lindqvist
2019-09-28

Kring slutet av 1200-talet förändrades det svenska samhället i grunden. Kungamakten stärktes och riket blev mer centraliserat (centralstyrt). Man kan se det som en pyramid med kungen i toppen, adeln och präster under, och en bred bas av allmogen (alla andra) som fick betala alla skatterna och tvingades till dagsverke för adeln och kyrkan...

+ Läs mer

S

Skatter och tionde i medeltidens Sverige

av: Gunnar Åselius
2019-07-22

I medeltidens Sverige fick den skattpliktiga delen av befolkningen betala skatt både till kungamakten och till kyrkan. I den här artikeln kan du läsa om vilka skatter kungen skulle ha och hur skatterna till kyrkan fungerade.

+ Läs mer

Länkar om Folkungaätten (Bjälboätten)

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS