Tagg om Mekka

Mekka

L
Kaba är islams heligaste helgedom.

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Muslimer ber därför alltid vända mot Mekka oavsett var de befinner sig. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be.

En rättrogen muslim bör vallfärda till Mekka minst en gång i livet (se karta). Vallfärden till Mekka är islams femte pelare.

Mer än två miljoner muslimer vallfärdar till Mekka varje år. Vallfärdens syfte är att visa lydnad inför Allah och känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen.

ANNONS

ANNONS

Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus, av Abraham helgat till gudsdyrkan. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen som är infattad i silver. Enligt legenden var den först vit men har blivit svart på grund av människornas synder. En vanlig naturvetenskaplig förklaring är att det rör sig om en meteorit.

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Vallfärden till Mekka

PODCAST: Islams fem pelare

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till staden Mekka förr och idag.

Uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mekka

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

av: Leif Stenberg
2021-09-15

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en viktig del av handlingsmönstret som islam tillhandahåller. I Koranen nämns bönen och fastan ofta. De fem pelarna (som en grund för tron) är däremot inte omnämnda och kan ses som en senare utveckling av läran som har stöd i hadithsamlingarna. De fem pelarna ska ses som krav på muslimen i hans eller hennes religionsutövning...

+ Läs mer

S

Araberna, del 1: Islams uppkomst

av: Lars Hammarén
2021-05-13

Första delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här berörs geografiska förutsättningar och det rådande politiska läget på den arabiska halvön under 500-talet innan Muhammeds tid vid makten. Du kan också läsa om Muhammeds tid i Mekka, flykten till Medina och islams framväxt...

+ Läs mer

M

Islams lära

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2019-06-26

Ordet islam betyder underkastelse, eller att underkasta sig. Det är varje muslims plikt att underkasta sig Allah. Det görs tydligast genom bönen där man fem gånger per dag faller ner och bekänner att det finns bara en Gud, och att Muhammed är Guds profet...

+ Läs mer

L

Några viktiga muslimska högtider

av: Carsten Ryytty
2018-04-12

Islam är den religion som växer snabbast i världen. Idag finns det drygt 1,8 miljarder muslimer runt om i världen. De flesta muslimerna bor i Asien. Gemensamt för de flesta av dem är firandet av de viktigaste muslimska högtiderna...

+ Läs mer

L

Vallfärden till Mekka

av: Carsten Ryytty
2015-09-08

Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte grundpelare. En muslim bör vallfärda till Mekka en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Vallfärden till Mekka är den enda av islams fem pelare som inte är obligatorisk...

+ Läs mer

L

Muhammed - islams profet

av: Carsten Ryytty
2015-08-26

År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att kallas islam. Idag (1600 år senare) är islam världens näst största religion med ca 1,8 miljarder anhängare, och kanske mer aktuell än någonsin tidigare i modern tid...

+ Läs mer

Podcast om Mekka

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Läs mer

Länkar om Mekka

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS