S
Tagg
Birger Magnusson
Bild av Birger i Sankt Bendts Kirke i Ringsted där han är begravd.

Birger Magnusson

Birger Magnusson (ca 1280-1321) var son till Magnus Ladulås och svensk kung 1290-1318. Birger var omkring tio år vid faderns död, varför rådet under ledning av marsken Tyrgils Knutsson kom att styra riket som förmyndarregering. Tyrgils Knutsson fortsatte i rollen som rikets starke man även efter Birgers kröning 1302, och Birger kom egentligen aldrig att obestridd ta över regeringen.

Genom att alliera sig med biskoparna och sina yngre bröder, hertigarna Erik och Valdemar, lyckades han visserligen krossa Tyrgils Knutsson, men han fängslades kort därpå av sina bröder vid Håtunaleken (se faktaruta nedan). Efter två års inspärrning på Nyköpingshus frigavs han 1308 men tvingades två år senare skriva under freden i Helsingborg, som innebar att kontrollen över norra och västra Sverige lämnades till hertigarna.

ANNONS

ANNONS

I ett försök att återta makten fängslade och eliminerade Birger sina bröder vid Nyköpings gästabud 1317. Händelsen utlöste emellertid genast ett adelsuppror som stöddes av hertig Eriks svärfar kungen av Norge. Genom Eriks engagemang för den danska oppositionen kunde Birger å andra sidan räkna med stöd från sin svåger, kungen av Danmark. Det var dit han nu flydde, och det var där han dog.Hans son Magnus, som från tryggheten i Danmark återvänt för att slås på faderns sida, hade dock tillfångatagits av upprorsmännen. Han avrättades i Stockholm år 1320, eftersom rådet efter Magnus Erikssons kungaval ville undvika nya tronstrider.

Håtunaleken

Håtunaleken, hertigarna Eriks och Valdemars överfall på sin bror kung Birger på Håtuna kungsgård i slutet av september 1306. Kungen fördes till Nyköpingshus, där han hölls fängslad fram till våren 1308. Efter att ha gått med på att dela makten med sina bröder släpptes han, men han tvingades inte infria sitt löfte förrän genom ett fördrag i Helsingborg två år senare.

Nyköpings gästabud

Nyköpings gästabud, benämning på kung Birger Magnussons hämnd på sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, som han lät fängsla under julfirandet på Nyköpingshus 1317. Kungen, som själv hållits fängslad av sina bröder på Nyköpingshus, ska ha lämnat hertigarna att svälta ihjäl i fängelsehålan.

När och hur hertigarna dog är oklart. I januari 1318 lät de upprätta sina testamenten. När deras anhängare intog Nyköping i slutet av juni var de döda.
 

LÄS MER: Erik Magnusson

LÄS MER: Magnus Ladulås

LÄS MER: Folkungaätten

LÄS MER: Nyköpings gästabud

LÄS MER: Nyköpings gästabud - kung Birgers hämnd
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Birger Magnusson.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
16 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birger Magnusson

M

Nyköpings gästabud - kung Birgers hämnd

av: Bo Eriksson
2013-02-07

År 1317 inträffade en blodig händelse som skrivit in sig i historieböckerna som Nyköpings gästabud. Det dramatiska gästabudet innebar slutet på en lång och bitter maktkamp som pågått i många år mellan kung Birger och hans båda bröder hertig Erik och hertig Valdemar. På natten efter kalaset var Birger ensam herre på täppan...

+ Läs mer

Länkar om Birger Magnusson

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS