S
Tagg
Erik av Pommern
Erik av Pommern

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till unionsdrottningen Margareta och adopterades av henne när hennes egen son Olof avlidit. Han kröntes till unionskung på mötet i Kalmar 1397 men tog inte över regeringen förrän vid Margaretas död 1412. Förutom statsfinansiella problem ärvde han då också en besvärlig utrikespolitisk konflikt med hertigdömet Holstein om inflytandet över Slesvig. Åren 1416-1423 pågick krig med Holstein, i vilket även svenska trupper sattes in. Hansan stödde honom först, men när striderna med Holstein blossade upp på nytt 1426 hade förbundet bytt sida, eftersom Erik börjat motarbeta Hansans handelsprivilegier. Han införde 1429 tull på sjöfarten i Öresund. Tullen kom att bestå fram till 1857 och spelade tidvis en viktig roll i nordisk politik.

ANNONS

ANNONS

Handelspolitiken och Öresundstullen var ett sätt att dra in pengar till de kostsamma krigen. I Sverige försökte Erik därtill skaffa inkomster genom höjda skatter, devalverat myntvärde och reduktion av frälsejord. Detta skapade missnöje, och Sverige drabbades dessutom hårt av den handelsblockad Hansan bedrev mot Norden.

Liksom Albrekt av Mecklenburg försökte även Erik göra sig oberoende av de gamla svenska frälsesläkterna genom att använda tyska fogdar i slottslänen, något som stred mot landslagens bestämmelser. Adel och kyrka motsatte sig också det sätt på vilket han lade sig i biskopsutnämningar för att gynna sina egna anhängare. Sedan Engelbrekts uppror utbrutit uppsade det svenska riksrådet sin trohetsed i september 1435. Erik tvingades nu sluta fred med Hansan på oförmånliga villkor för att kunna återta kontrollen över sitt svenska rike. Efter att ha gjort betydande eftergifter till det svenska rådet hyllades han åter som svensk kung hösten 1436. Då hade emellertid uppror utbrutit i Norge, och även i Danmark började tronen vackla. Sedan det danska rådet avsatt honom som kung i Danmark sommaren 1439 följde Sverige och Norge snabbt efter. Erik drog sig då tillbaka till Gotland, där han ägnade sig åt sjöröveri och fruktlösa intriger för att ta tillbaka makten över Norden. Ar 1449 tvingades han lämna över ön till Danmark och bosatte sig i sitt hemland Pommern.

LÄS MER: Kronborgs och Öresundstullens historia

LÄS MER: Drottning Margareta - kvinnan bakom Kalmarunionen

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Engelbrektsupproret
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Erik av Pommern.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Erik av Pommern

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

av: Herman Lindqvist
2020-06-28

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur...

+ Läs mer

S

Kronborgs och Öresundstullens historia

av: Torbjörn Nilsson
2020-05-28

Otaliga svenskar har från färjan Helsingborg – Helsingör sett slottet Kronborg, Danmarks mest kända byggnad. När unionskungen Erik av Pommern uppförde Kronborg på 1420-talet stod tullintresset i centrum. För Danmark, som behärskade sundets båda stränder, kunde tullavgifter från passerande fartyg bli en guldgruva. Trots denna insats är kung Erik i mångas ögon en tragisk gestalt som till slut förlorade sina danska, norska och svenska kungakronor, kanske lika tragisk som Shakespeares grubblande prins Hamlet på just Kronborgs slott...

+ Läs mer

L

Kalmarunionen - drottning Margaretas fredsprojekt

av: Herman Lindqvist
2020-01-09

Plötsligt trädde Norden fram. Påven, kejsaren och andra ledande män blev medvetna om att uppe i norr hade det bildats ett rike som var större än något annat i hela Europa. Regerat av en kvinna. Det var en union som sträckte sig från Island i norr till tyska riket i söder, från Karelen i öster till de ännu existerande resterna av vikingakolonin på Grönland i väster. Dessutom hörde Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna till unionen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-24

Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i Bergslagen och om Engelbrektsupproret...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I början av 1430-talet pyrde oron hos den svenska allmogen. Även de svenska stormännen kände sin makt hotad av den danske unionskungen Erik och hans utländska fogdar. Missnöjet blev snart så stort att bönderna gjorde uppror. Upprorets ledare hette Engelbrekt Engelbrektsson och händelsen har inom svensk historieskrivning fått namnet Engelbrektsupproret.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas...

+ Läs mer

Länkar om Erik av Pommern

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS