Tagg om Erik av Pommern
S
Erik av Pommern

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till unionsdrottningen Margareta och adopterades av henne när hennes egen son Olof avlidit. Han kröntes till unionskung på mötet i Kalmar 1397 men tog inte över regeringen förrän vid Margaretas död 1412. Förutom statsfinansiella problem ärvde han då också en besvärlig utrikespolitisk konflikt med hertigdömet Holstein om inflytandet över Slesvig. Åren 1416-1423 pågick krig med Holstein, i vilket även svenska trupper sattes in. Hansan stödde honom först, men när striderna med Holstein blossade upp på nytt 1426 hade förbundet bytt sida, eftersom Erik börjat motarbeta Hansans handelsprivilegier. Han införde 1429 tull på sjöfarten i Öresund. Tullen kom att bestå fram till 1857 och spelade tidvis en viktig roll i nordisk politik.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Handelspolitiken och Öresundstullen var ett sätt att dra in pengar till de kostsamma krigen. I Sverige försökte Erik därtill skaffa inkomster genom höjda skatter, devalverat myntvärde och reduktion av frälsejord. Detta skapade missnöje, och Sverige drabbades dessutom hårt av den handelsblockad Hansan bedrev mot Norden.

Liksom Albrekt av Mecklenburg försökte även Erik göra sig oberoende av de gamla svenska frälsesläkterna genom att använda tyska fogdar i slottslänen, något som stred mot landslagens bestämmelser. Adel och kyrka motsatte sig också det sätt på vilket han lade sig i biskopsutnämningar för att gynna sina egna anhängare. Sedan Engelbrekts uppror utbrutit uppsade det svenska riksrådet sin trohetsed i september 1435. Erik tvingades nu sluta fred med Hansan på oförmånliga villkor för att kunna återta kontrollen över sitt svenska rike. Efter att ha gjort betydande eftergifter till det svenska rådet hyllades han åter som svensk kung hösten 1436. Då hade emellertid uppror utbrutit i Norge, och även i Danmark började tronen vackla. Sedan det danska rådet avsatt honom som kung i Danmark sommaren 1439 följde Sverige och Norge snabbt efter. Erik drog sig då tillbaka till Gotland, där han ägnade sig åt sjöröveri och fruktlösa intriger för att ta tillbaka makten över Norden. Ar 1449 tvingades han lämna över ön till Danmark och bosatte sig i sitt hemland Pommern.

LÄS MER: Drottning Margareta - kvinnan bakom Kalmarunionen

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Engelbrektsupproret

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till Erik av Pommern.

Uppdaterad:
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Erik av Pommern

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-24

Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i Bergslagen och om Engelbrektsupproret...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I början av 1430-talet pyrde oron hos den svenska allmogen. Även de svenska stormännen kände sin makt hotad av den danske unionskungen Erik och hans utländska fogdar. Missnöjet blev snart så stort att bönderna gjorde uppror. Upprorets ledare hette Engelbrekt Engelbrektsson och händelsen har inom svensk historieskrivning fått namnet Engelbrektsupproret.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas...

+ Läs mer

M

Margareta - unionsdrottningen (1353-1412)

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-10

Drottning Margareta är den enda unionsmonark som det skrivits uppskattande om i historieböckerna alltsedan 1800-talet och framåt. Hon beskrivs som kvinnlig men viljestark och med förmåga att hålla ihop ett splittrat Norden. Ända fram till idag har hon fått tjäna som symbol för den nordiska enhetstanken...

+ Läs mer

M

Drottning Margareta - kvinnan bakom Kalmarunionen

av: Bo Eriksson
2012-11-14

För 600 år sedan, den 28 oktober 1412, gick en av Nordens mest kända drottningar ur tiden. Drottning Margareta, som hon är känd i Sverige, var kvinnan bakom den så kallade Kalmarunionen – Nordens genom tiderna största unionsprojekt. Här kan du läsa kortfattat om hennes liv och om Kalmarunionen...

+ Läs mer

Länkar om Erik av Pommern

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS