L
Tagg
Islams pelare
Symbol för islams fem pelare.

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt. Tanken är att det ska hjälpa de troende att leva ett gott och rätt liv.

1. Trosbekännelsen (shahada)

"Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet".

Detta är islams mest centrala tanke och markerar en absolut monoteism (tron på en gud). Man brukar viska trosbekännelsen i ett nyfött muslimskt barns öra och det är ofta det sista man läser över någon som ligger på dödsbädden.

ANNONS

ANNONS

Trosbekännelsen ska helst upprepas av en troende muslim varje dag och ingår i böneritualen.

2. Bönen (salat)

Rättroende muslimer förväntas be fem gånger per dag. I samhällen där islam inte är en del av kulturen kan man också slå ihop flera böner och be dem vid ett eller färre tillfällen eftersom det inte alltid passar ihop med ett heltidsjobb i ett sekulariserat (icke-religiöst) samhälle.

Långt ifrån alla muslimer ber varje dag, men det är ett ideal som många rättroende muslimer försöker följa.

3. Allmosor (zakat)

De som har pengar måste dela med sig till dem som har det mindre gott ställt. I vissa muslimska samhällen är allmosan (gåvan) en del av skatten.

Tanken är att allmosan ska jämna ut klasskillnader och att alla ska få del av de förnödenheter som behövs i livet.

4. Fastan (sawm)

​Under månaden ramadan förväntas troende muslimer fasta. Det innebär att man avstår från mat, dryck och sexuell aktivitet från soluppgång till solnedgång. Sjuka och barn under 10 år samt andra som kan fara illa av att inte äta och dricka under en hel dag behöver inte fasta.

På kvällen bryter man fastan under högtidliga former och umgås inom släkten eller med sina vänner.

Fastans funktion är att föra den troende närmare Gud. Man övar sig i självdisciplin och får en möjlighet att tänka på alla de människor som har det sämre ställt i livet. Den som fastar får en känsla av vad det innebär att sakna mat.

En modern tolkning är också att det har positiva effekter för hälsan.

ANNONS

ANNONS

5. Vallfärden (hajj)

Muhammed föddes och växte upp i Mekka. Det var också där han först började sprida den islamska läran.

De muslimer som har råd förväntas åka på pilgrimsfärd till Mekka minst en gång under sitt liv. Har man inte råd är denna pelare inte obligatorisk.

Vallfärden görs oftast under andra veckan i det muslimska årets sista månad. Varje år vallfärdar flera miljoner människor till Mekka. Under pilgrimsfärden klär sig både män och kvinnor i vitt. Klädseln symboliserar att alla muslimer är lika inför Gud och genom klädseln kan man inte se vem som är rik och fattig. Vallfärden skapar på detta sätt en känsla av gemenskap.

Vallfärdstiden följs av speciella ritualer. Den första är att man går sju varv runt Kaba i Mekkas centrum. Sedan följer en resa till berget Arafat som ligger i närheten. Där bekänner man sina synder och ofta övernattar man där i vita tält.

Givetvis ingår fler ritualer.

Vallfärdstiden eller pilgrimsfärden utmynnar i högtiden Eid al-idha, den muslimska offerfesten.

LÄS MER: De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

LÄS MER: Vallfärden till Mekka

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Introduktion till islam

LÄS MER: Ramadan

PODCAST: Islams fem pelare

PODCAST: Fastemånaden ramadan


Litteratur:
​John L. Esposito, Islam den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Mohammad Fazlhashemi, Vems islam - de kontrastrika muslimerna, Studentlitteratur AB, 2014
Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
Jensen, Rothstein, Podemann, Sörensen. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011
 

FÖRFATTARE

Text: Hanna Hägerland, legitimerad gymnasielärare i religionskunskap

Här nedan hittar du material som handlar om islams fem pelare.

Uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad:
26 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Islams fem pelare

M

Islams gudssyn och kärna

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-09-12

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "överlämnande". En anhängare av religionen kallas en muslim (härlett ur samma arabiska ord), dvs en person som "överlämnat sig" åt Allahs/Guds vilja. Gud stiftar lagarna, både för privatlivet och samhället. Gud äger allt. Människan förfogar över sina ägodelar endast som Guds ställföreträdare. I och med detta har Gud fastställt hur det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella livet ska fungera...

+ Läs mer

M

Mekka - världens centrum

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-09-10

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed. Här fick han sin kallelse till profet och de första uppenbarelserna. Det är mot Mekka man vänder sig fem gånger om dagen för bön, och när man dör begravs man med ansiktet vänt mot staden. De flesta muslimer drömmer om att få besöka staden. Varje år reser ca två miljoner människor till Mekka för att utföra de ceremonier som religionen ålägger dem. Resan till Mekka utgör en av de fem religiösa plikterna, vallfärden...

+ Läs mer

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

av: Leif Stenberg
2021-09-15

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en viktig del av handlingsmönstret som islam tillhandahåller. I Koranen nämns bönen och fastan ofta. De fem pelarna (som en grund för tron) är däremot inte omnämnda och kan ses som en senare utveckling av läran som har stöd i hadithsamlingarna. De fem pelarna ska ses som krav på muslimen i hans eller hennes religionsutövning...

+ Läs mer

M

Islams lära

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2019-06-26

Ordet islam betyder underkastelse, eller att underkasta sig. Det är varje muslims plikt att underkasta sig Allah. Det görs tydligast genom bönen där man fem gånger per dag faller ner och bekänner att det finns bara en Gud, och att Muhammed är Guds profet...

+ Läs mer

L

Vallfärden till Mekka

av: Carsten Ryytty
2015-09-08

Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte grundpelare. En muslim bör vallfärda till Mekka en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Vallfärden till Mekka är den enda av islams fem pelare som inte är obligatorisk...

+ Läs mer

L

Ramadan

av: Carsten Ryytty
2014-06-25

Fastan är Islams fjärde pelare. Under denna månad får muslimer varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång.

+ Läs mer

Podcast om Islams fem pelare

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Läs mer

Länkar om Islams fem pelare

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS