Tagg om Mao Zedong
Bild:
Mao Zedong

Mao Zedong

Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en omfattande personkult.

Efter omfattade uppror 1911 störtades det kinesiska kejsardömet och utlänningarnas inflytande minskade. 1925 blev Chiang Kai-shek Kinas ledare för ett borgerligt parti. Samtidigt gjorde kommunisterna uppror under ledning av Mao Zedong (Mao Tse Tung).  Snart befann sig Kina i ett inbördeskrig som varade med vissa uppehåll från 1930 till 1949.

I början av 1934 lyckades Chiang Kai-shek krossa den kommunistiska stat som Mao hade bildat i södra Kina. Nu tvingades Mao och hans folk genomföra den legendariska långa marschen till norra Kina. Där bekämpade han genom gerillakrigföring regeringen. Under tiden hade Japan anfallit Kina. Under andra världskriget samarbetade Mao med Chang Kai-shek i syfte att få ut japanerna ur Kina. Men 1946 flammade inbördeskriget upp på nytt. 1949 tvingades Chiang fly till Taiwan varefter den kommunistiska Kinesiska Folkrepubliken utropades.

När Mao kom till makten genomförde han omfattande förändringar. Näringslivet socialiserades (staten tog över industrierna) och ekonomiska femårsplaner genomfördes för Kinas industrialisering.

1958 proklamerade (offentliggjorde) Mao det stora språnget som skulle förvandla Kina från ett jordbrukarland till en ledande industristat. För att uppnå målet delades Kina in i folkkommuner. I en folkkommun bodde mellan 10 000 och 40 000 människor. Varje folkkommun skulle vara självförsörjande och alla i kommunen ägde gemensamt jord, redskap och maskiner. Med folkkommunerna ville kommunistpartiet skapa ett idealsamhälle. Det stora språnget misslyckades. En stor del av det som producerades var av låg kvalitet eftersom många på landsbygden inte hade tillräckliga kunskaper. Dessutom avbröt Sovjetunionen den hjälp man hade gett till Kina, eftersom de ansåg att kineserna hade valt en felaktig väg att nå kommunismen.

1966 startade Mao kulturrevolutionen med tanken att reformera det kinesiska samhället fullständigt. Mao ville ha bort skillnaderna mellan stad och landsbygd och mellan intellektuellt och praktiskt arbete. Nu förändrades skolsystemet. Mao ansåg att det var för alltför teoretiskt. Nu skulle studenterna också syssla med jordbruksarbete. Propagandan spreds av de så kallade rödgardisterna som reste runt i Kina. Dessa rödgardister gick hårt fram och människor som motarbetade kulturrevolutionen hamnade i fängelse. Under de tio år som kulturrevolutionen varade var det kaos i Kina. Till sist blev det oro i landet och armén tvingades ingripa 1969.

1976 dog Mao Zedong, Kinas förste kommunistiske ledare.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Relaterade taggar:

Här hittar du material som handlar om Mao Zedong.

Uppdaterad: 
23 maj 2017
Publicerad: 
12 februari 2013

Annons

Lärarmaterial om Mao Zedong

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

Artiklar om Mao Zedong

M
Studentlitteratur
2017-06-20
Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också...

Länkar om Mao Zedong

Sortera efter:
          

Genomgång (7:27 min) av SO-läraren Håkan som berättar om Kina under Mao Zedong. Här berörs bl.a. det stora språnget, svälten och kulturrevolutionen.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:34 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om Kinas historia i modern tid. Vilka traditioner och idéer har spelat stor roll i Kinas historia? Varför har Kina utvecklats som det har gjort fram tills idag?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kulturrevolutionen i Kina. »Stora språnget» skulle förvandla Kina till en välfärdsstat. Istället resulterade Mao Zedongs kampanj i massvält. Misslyckandet försvagade hans ställning, men några år senare hämnades han på sina kritiker genom att utlösa kultur­revolutionen. Radikala ungdomar hetsades till att misshandla och döda alla »klassfiender»...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:40 min), del 2 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om DDR, NATO, Warzawapakten, utvecklingen i Kina, Koreakriget och perioden av avspänning under kalla kriget.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

Del 14 av 16 "Från dröm till terror – en film (10:16 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (37:14 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om den kinesiska revolutionen 1912 och det kinesiska inbördeskriget fram till kommunisternas seger 1949.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (38:28 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Folkrepubliken Kina från 1949 till 2000-tal.

Spara som favorit
          

Kinas dramatiska 1900-talshistoria är mindre välkänd för många av oss, och dessutom starkt censurerad i kinesiska läroböcker. Vetenskapsradion Historia granskar vilken historia som ännu inte får berättas i Kina. Att Mao finansierade sin revolution med opiumhandel är till exempel inte något som kan berättas i Kina idag...

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om Kina förr och idag. Här presenteras ett urval av radioprogram som varit med och format vår bild av Kina under sju decennier.

Spara som favorit
          

Längre avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om Kinas långa historia från den kinesiska civilisationens början på 2000-talet f.Kr fram till och med dagens kommunistiska Kina. Kina är en av världens äldsta civilisationer, och dessutom en av de mest inflytelserika. Kinas kultur har tydligt påverkat omkringliggande folk, och det kinesiska folkets tekniska landvinningar har spritts över världen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den politiska händelseutvecklingen i början av det kalla kriget. Fokus ligger på stormakternas inverkan på världspolitiken. Efter andra världskrigets slut var världen delad i två delar: en kapitalistisk, ledd av USA, och en kommunistisk, med Sovjetunionen som dominerande makt. Kampen mellan dessa två supermakter kom att dominera de fyrtio åren efter andra världskriget...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kina. Här kan du läsa om landets samhälle, politik, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där historikern Hans Hägerdal skildrar Kinas turbulenta 1900-tal, med diktatorn Mao Zedong i fokus…

Spara som favorit

Relaterade taggar