Tagg om Mao Zedong

Mao Zedong

M
Mao Zedong

Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en omfattande personkult.

Efter omfattade uppror 1911 störtades det kinesiska kejsardömet och utlänningarnas inflytande minskade. 1925 blev Chiang Kai-shek Kinas ledare för ett borgerligt parti. Samtidigt gjorde kommunisterna uppror under ledning av Mao Zedong (Mao Tse Tung).  Snart befann sig Kina i ett inbördeskrig som varade med vissa uppehåll från 1930 till 1949.

ANNONS

ANNONS

I början av 1934 lyckades Chiang Kai-shek krossa den kommunistiska stat som Mao hade bildat i södra Kina. Nu tvingades Mao och hans folk genomföra den legendariska långa marschen till norra Kina. Där bekämpade han genom gerillakrigföring regeringen. Under tiden hade Japan anfallit Kina. Under andra världskriget samarbetade Mao med Chang Kai-shek i syfte att få ut japanerna ur Kina. Men 1946 flammade inbördeskriget upp på nytt. 1949 tvingades Chiang fly till Taiwan varefter den kommunistiska Kinesiska Folkrepubliken utropades.

När Mao kom till makten genomförde han omfattande förändringar. Näringslivet socialiserades (staten tog över industrierna) och ekonomiska femårsplaner genomfördes för Kinas industrialisering.

1958 proklamerade (offentliggjorde) Mao det stora språnget som skulle förvandla Kina från ett jordbrukarland till en ledande industristat. För att uppnå målet delades Kina in i folkkommuner. I en folkkommun bodde mellan 10 000 och 40 000 människor. Varje folkkommun skulle vara självförsörjande och alla i kommunen ägde gemensamt jord, redskap och maskiner. Med folkkommunerna ville kommunistpartiet skapa ett idealsamhälle. Det stora språnget misslyckades. En stor del av det som producerades var av låg kvalitet eftersom många på landsbygden inte hade tillräckliga kunskaper. Dessutom avbröt Sovjetunionen den hjälp man hade gett till Kina, eftersom de ansåg att kineserna hade valt en felaktig väg att nå kommunismen.

ANNONS

1966 startade Mao kulturrevolutionen med tanken att reformera det kinesiska samhället fullständigt. Mao ville ha bort skillnaderna mellan stad och landsbygd och mellan intellektuellt och praktiskt arbete. Nu förändrades skolsystemet. Mao ansåg att det var för alltför teoretiskt. Nu skulle studenterna också syssla med jordbruksarbete. Propagandan spreds av de så kallade rödgardisterna som reste runt i Kina. Dessa rödgardister gick hårt fram och människor som motarbetade kulturrevolutionen hamnade i fängelse. Under de tio år som kulturrevolutionen varade var det kaos i Kina. Till sist blev det oro i landet och armén tvingades ingripa 1969.

1976 dog Mao Zedong, Kinas förste kommunistiske ledare.

LÄS MER: Kina: Republiken och inbördeskriget

LÄS MER: Det stora språnget

LÄS MER: Kulturrevolutionen

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om Mao Zedong.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
12 februari 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mao Zedong

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Mao Zedong

Sponsrad
M

Vilket ledarskap väljer vi?

av: Studentlitteratur
2017-06-20

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också bekanta dig med den s.k. ledarskapsmodellen som utgör ett analysverktyg för mer nyanserade diskussioner om demokrati.

+ Läs mer

Länkar om Mao Zedong

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS