M
Tagg
Porträtt
Mao Zedong

Mao Zedong

Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en omfattande personkult.

Efter omfattade uppror 1911 störtades det kinesiska kejsardömet och utlänningarnas inflytande minskade. 1925 blev Chiang Kai-shek Kinas ledare för ett borgerligt parti. Samtidigt gjorde kommunisterna uppror under ledning av Mao Zedong (Mao Tse Tung).  Snart befann sig Kina i ett inbördeskrig som varade med vissa uppehåll från 1930 till 1949.

ANNONS

ANNONS

I början av 1934 lyckades Chiang Kai-shek krossa den kommunistiska stat som Mao hade bildat i södra Kina. Nu tvingades Mao och hans folk genomföra den legendariska långa marschen till norra Kina. Där bekämpade han genom gerillakrigföring regeringen. Under tiden hade Japan anfallit Kina. Under andra världskriget samarbetade Mao med Chang Kai-shek i syfte att få ut japanerna ur Kina. Men 1946 flammade inbördeskriget upp på nytt. 1949 tvingades Chiang fly till Taiwan varefter den kommunistiska Kinesiska Folkrepubliken utropades.

När Mao kom till makten genomförde han omfattande förändringar. Näringslivet socialiserades (staten tog över industrierna) och ekonomiska femårsplaner genomfördes för Kinas industrialisering.

1958 proklamerade (offentliggjorde) Mao det stora språnget som skulle förvandla Kina från ett jordbrukarland till en ledande industristat. För att uppnå målet delades Kina in i folkkommuner. I en folkkommun bodde mellan 10 000 och 40 000 människor. Varje folkkommun skulle vara självförsörjande och alla i kommunen ägde gemensamt jord, redskap och maskiner. Med folkkommunerna ville kommunistpartiet skapa ett idealsamhälle. Det stora språnget misslyckades. En stor del av det som producerades var av låg kvalitet eftersom många på landsbygden inte hade tillräckliga kunskaper. Dessutom avbröt Sovjetunionen den hjälp man hade gett till Kina, eftersom de ansåg att kineserna hade valt en felaktig väg att nå kommunismen.

ANNONS

1966 startade Mao kulturrevolutionen med tanken att reformera det kinesiska samhället fullständigt. Mao ville ha bort skillnaderna mellan stad och landsbygd och mellan intellektuellt och praktiskt arbete. Nu förändrades skolsystemet. Mao ansåg att det var för alltför teoretiskt. Nu skulle studenterna också syssla med jordbruksarbete. Propagandan spreds av de så kallade rödgardisterna som reste runt i Kina. Dessa rödgardister gick hårt fram och människor som motarbetade kulturrevolutionen hamnade i fängelse. Under de tio år som kulturrevolutionen varade var det kaos i Kina. Till sist blev det oro i landet och armén tvingades ingripa 1969.

1976 dog Mao Zedong, Kinas förste kommunistiske ledare.

LÄS MER: Kina: Republiken och inbördeskriget

LÄS MER: Det stora språnget

LÄS MER: Kulturrevolutionen

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om Mao Zedong.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
12 februari 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mao Zedong

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Mao Zedong

L

Propagandans historia

av: Kaj Hildingson
2022-04-29

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som betyder utvidga eller utsträcka. Egentligen betyder propaganda att systematiskt påverka människors åsikter, värderingar och handlingar. Det går alltså egentligen att bedriva propaganda både för sådant som är bra och sådant som är dåligt. Men idag har ordet propaganda fått en negativ klang. För det mesta används ordet när någon vill föra fram något som är dåligt. Propaganda behöver heller inte vara osann. Men idag ligger det i ordets betydelse att propagandan, i alla fall delvis, är lögnaktig...

+ Läs mer

M

Gerilla

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en bestämd fiende. En sådan styrka kan bildas av olika anledningar. En gerilla kan vara religiös - medlemmar av en religion känner sig förtryckta av folk som tillhör en annan religion. Gerillan kan vara etnisk, alltså vara organiserad efter folkgrupp. Gerillan kan vara socialt grundad. Då slåss gerillan mot orättvisor i samhället, ofta med målet att inrätta en kommunistisk eller socialistisk stat. En gerilla kan också kämpa mot en inkräktare eller en kolonialmakt...

+ Läs mer

Länkar om Mao Zedong

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS