Tagg om civil olydnad

Civil olydnad

M
Polis som pratar med några demonstranter under en civil olydnadsaktion.

Civil olydnad är en form av motstånd utan våld som går ut på att öppet trotsa en av myndigheterna fastställd lag som uppfattas som orättvis.

Gandhi var föregångare när det gäller samhällsförändring genom civil olydnad. Begreppet civil olydnad är en form av aktivism – en vägran att följa myndighetsbeslut genom aktivt motstånd men utan att använda våld som bryter mot lagen. Metoden kan användas när en samhällsmedborgare inte anser sig ha möjlighet att på laglig väg uppnå sina mål.

Idén sägs ha uppkommit i 1800-talets USA där den amerikanske författaren Henry David Thoreau vägrade betala krigsskatt som en protest mot slaveriet och förtrycket mot den amerikanska ursprungsbefolkningen. Även Karl Marx ska ha organiserat en kampanj för skattevägran mot den tyska regeringen under 1848.

ANNONS

ANNONS

Enligt Thoreaus teori ingick i den civila olydnaden att också ta straffet som kunde bli konsekvensen av aktionen. Detta anammade Gandhi senare i sina aktioner vilket ledde till att han periodvis fick sitta i fängelse. Thoreau menade att medborgarnas lydnad mot staten är det största problemet när det gäller samhällsförändring. Den civila olydnaden är därför, enligt Thoreau, den mest effektiva lösning för att få till stånd förändringar i samhället.

En annan känd opinionsbildare och aktivist som ägnade sig åt civil olydnad var Martin Luther King som inspirerades av Gandhi och antog dennes ickevåldsstrategi i sin kamp för de svartas medborgerliga rättigheter i USA. Liksom Gandhi blev han mördad för sin sak. Trots detta anses den civila olydnaden som metod ha haft stor framgång genom historien vilket Gandhis och Kings aktioner visar. Gandhi lyckades frigöra Indien från kolonialismen och i USA uppnåddes de medborgerliga rättigheter som King hade slagits för.

Även i Sverige har metoden använts och 1999 kom SOU (Statens offentliga utredningar) fram till att civil olydnad ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. Den svenska arbetarrörelsen använde i sin ungdom också civil olydnad genom att gå ut i strejk trots att det då var olagligt. Ett annat mer modernt exempel på civil olydnad som ofta används i Sverige idag är att härbärgera och gömma flyktingar som annars skulle ha blivit utvisade.

LÄS MER: Pacifism

LÄS MER: Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till begreppet civil olydnad.

Uppdaterad: 5 maj 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Civil olydnad

M

Rosa Parks blev en symbol för den amerikanska medborgarrättsrörelsen

av: Magnus Västerbro
2018-03-14

Under hela sitt liv hade Rosa Parks varit frustrerad och arg över de orättvisor som hon och alla andra afroamerikaner tvingats utstå i det amerikanska samhället. Till slut fick hon nog och slog tillbaka genom att sitta kvar på sin plats i en segregerad buss. I samband med denna aktion i civil olydnad inleddes kampen på allvar mot rasismen I USA.

+ Läs mer

M

Mahatma Gandhi - en studie om civil olydnad

av: Filip Ericsson
2012-09-19

För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i sin fängelsecell där han satt för att ha retat upp den brittiska kolonialmakten i Indien...

+ Läs mer

Länkar om Civil olydnad

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS