Tagg om civil olydnad
Bild:
Polis som pratar med några demonstranter under en civil olydnadsaktion.

Civil olydnad

Civil olydnad är en form av motstånd utan våld som går ut på att öppet trotsa en av myndigheterna fastställd lag som uppfattas som orättvis.

Gandhi var föregångare när det gäller samhällsförändring genom civil olydnad. Begreppet civil olydnad är en form av aktivism – en vägran att följa myndighetsbeslut genom aktivt motstånd men utan att använda våld som bryter mot lagen. Metoden kan användas när en samhällsmedborgare inte anser sig ha möjlighet att på laglig väg uppnå sina mål.

Idén sägs ha uppkommit i 1800-talets USA där den amerikanske författaren Henry David Thoreau vägrade betala krigsskatt som en protest mot slaveriet och förtrycket mot den amerikanska ursprungsbefolkningen. Även Karl Marx ska ha organiserat en kampanj för skattevägran mot den tyska regeringen under 1848.

Enligt Thoreaus teori ingick i den civila olydnaden att också ta straffet som kunde bli konsekvensen av aktionen. Detta anammade Gandhi senare i sina aktioner vilket ledde till att han periodvis fick sitta i fängelse. Thoreau menade att medborgarnas lydnad mot staten är det största problemet när det gäller samhällsförändring. Den civila olydnaden är därför, enligt Thoreau, den mest effektiva lösning för att få till stånd förändringar i samhället.

En annan känd opinionsbildare och aktivist som ägnade sig åt civil olydnad var Martin Luther King som inspirerades av Gandhi och antog dennes ickevåldsstrategi i sin kamp för de svartas medborgerliga rättigheter i USA. Liksom Gandhi blev han mördad för sin sak. Trots detta anses den civila olydnaden som metod ha haft stor framgång genom historien vilket Gandhis och Kings aktioner visar. Gandhi lyckades frigöra Indien från kolonialismen och i USA uppnåddes de medborgerliga rättigheter som King hade slagits för.

Även i Sverige har metoden använts och 1999 kom SOU (Statens offentliga utredningar) fram till att civil olydnad ”kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”. Den svenska arbetarrörelsen använde i sin ungdom också civil olydnad genom att gå ut i strejk trots att det då var olagligt. Ett annat mer modernt exempel på civil olydnad som ofta används i Sverige idag är att härbärgera och gömma flyktingar som annars skulle ha blivit utvisade.

Text: Robert de Vries (red.)

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till begreppet civil olydnad.

Uppdaterad: 
10 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Civil olydnad

M
Magnus Västerbro
2018-03-14
Under hela sitt liv hade Rosa Parks varit frustrerad och arg över de orättvisor som hon och alla andra afroamerikaner tvingats utstå i det amerikanska samhället. Till slut fick hon nog och slog...
M
Filip Ericsson
2012-09-19
För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i...

Länkar om Civil olydnad

Sortera efter:
          

Genomgång (10:02 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Indiens frigörelse och Mahatma Gandhi.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:13 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King.

Spara som favorit
          

Genomgång (18:59 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om Gandhi och Indiens frigörelse från Storbritannien.

Spara som favorit
          

Här kan du läsa Per Herngrens bok "Handbok i civil olydnad" som e-bok. Olydnad är inget nytt. Men civil olydnad är en ganska ny företeelse. Sedan kampen för våra demokratiska rättigheter runt sekelskiftet har denna speciella form av motstånd varit nästan bortglömd i Sverige. Inte förrän under åttiotalet slog den igenom på nytt...

Spara som favorit