S
Tagg
Mao
Propagandabild med Mao.

Det stora språnget

Det stora språnget (även känt som ”andra femårsplanen”) var ett ekonomiskt och socialt reformprogram som startades 1958 i Kina och leddes av ledaren Mao Zedong. Kampanjen som pågick fram till 1962 var tänkt att omvandla Kina från en överväldigande jordbruksekonomi till vad man kallade för ett ”kommunistiskt samhälle” baserat på ”folkets kommuner”. Tanken var att industrialisera Kina samt modernisera och effektivisera jordbruksproduktionen. Reformerna gav dock inte de resultat som man hade hoppats på och definitivt inte i den takt som Mao hade krävt. Den totala omläggningen av näringslivet i det väldiga riket med sin enorma befolkning förde med sig stora svårigheter som ledde till produktionsbortfall och svält.

ANNONS

ANNONS

I fruktan för att stämplas som ”motrevolutionärer” och ”förrädare” vågade lokala ledare inte rapportera om de verkliga förhållandena. Istället överdrev många av dem både produktionen och det insamlade överskottet. De felaktiga rapporterna (med mörkandet av de rådande bristerna) förvärrade situationen ytterligare då regimens ledarskikt - uppmuntrade av den falska framgången - pressade på ännu hårdare i sin iver att driva igenom kampanjen.

En av de största reformerna som drevs igenom var den påtvingade kollektiviseringen av jordbruket. Detta ledde till att allt jordbruk i privat ägo förbjöds och att bönderna ofta fick utföra tvångsarbete i statens regi.

Även industrialiseringen av landsbygden fick nästan motsatt effekt. Detta berodde dels på den dåliga planeringen och översynen av industrialiseringsprocessen, men också (likt kollektiviseringen av jordbruket) på hemlighetshållandet av de förhållanden och brister som rådde i verkligheten. Det hela resulterade istället i att industrialiseringen inte utvecklades som det var tänkt på landsbygden, vilket i sin tur ledde till att produktionen och ekonomin i hela Kina stannade av. Landet drabbades därefter av en kraftig lågkonjunktur som följdes av den kanske värsta svältkatastrofen i historien. Det finns inte några exakta siffror över antalet offer, men man räknar med att mellan 35 och 55 miljoner människor miste livet på grund av den misslyckade politiken. Majoriteten av offren dog av svält, och mellan 1-3 miljoner dog till följd av våld, tvångsarbete eller begick självmord. Ekonomin och produktionen som steg under kampanjens inledningsfas 1958, störtdök 1961 och kunde därefter inte återhämtas till den ursprungliga nivån förrän 1964.

ANNONS

Det stora språnget (1958-1962), tillsammans med kulturrevolutionen (1966-1976), var de två stora politiska reformprogram som Mao lät utföra i Kina med syfte att omstrukturera landet och göra det starkare, både politiskt och ekonomiskt. Reformerna fick dock motsatt effekt och resulterade i ekonomisk tillbakagång, social misär och massdöd.

LÄS MER: Mao Zedong

LÄS MER: Kulturrevolutionen

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till det stora språnget.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
05 mars 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Det stora språnget

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Länkar om Det stora språnget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS