M
Tagg
Porträtt
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi var Indiens store icke-våldsledare. Han mördades 1948 av en hinduisk fanatiker.

Mahatma ”stor ande” Gandhi föddes år 1869 i Indien. Familjen Gandhi var hinduer av medelklassen som tillhörde köpmankasten. Familjen befann sig precis under brahmanerna (prästerna) och kshatriyerna (ädlingar och krigare).

Vid 13 års ålder blev Gandhi bortgift med en jämnårig flicka. Några år senare sändes han till London för att studera juridik. Efter tre års studier återvände han till Indien för att etablera sig som advokat i Bombay.

ANNONS

ANNONS

Under åren 1893-1914 var han verksam som advokat i Sydafrika. Där ledde han passiva motstånds-, ohörsamhets- och varubojkottskampanjer (man skulle inte köpa engelska varor) för att förbättra indiernas ställning i Sydafrika. I Sydafrika tvingades han sitta 249 dagar i fängelse för sina kampanjer. Senare satt han 2100 dagar i indiska fängelser för sin kamp mot det brittiska kolonialväldet.

1914 återvände Gandhi till Indien, där han snabbt blev ledaren för kampanjen mot England.

Gandhi startade tre stora massrörelser, mot kolonialism (en protest att England ägde Indien), mot rasism (hur de svarta och indierna behandlades i Sydafrika) och mot religiös intolerans (man skulle visa respekt inför alla religioner).

Han var den mest betydande av dem som arbetade för att det brittiska Indien skulle bli en självständig stat. Det som gjorde honom särskilt känd är hans kampmetod: ”passivt motstånd”. Det innebar att man inte samarbetade med engelsmännen, inte köpte deras varor och vägrade betala skatt.

Gandhi blev aldrig populär i London. I det engelska parlamentet talade man om honom som en ”bråkstake i blöjor”. Winston Churchill kallade Gandhi för ”denne upproriske fakir”.

Trots sin kamp mot det brittiska väldet i Indien blev han omstridd bland många ortodoxa (stränga) hinduer. Det berodde på att Gandhi tog sig an de kastlösa i Indien. Han kallade dem ”Harijans” (Guds barn). Till och med hans mest lojala lärjungar blev skräckslagna över detta brott mot tabuföreskrifterna.

Många indier kritiserade Gandhi för att han inte använde våld mot engelsmännen. Trots denna kritik och många mordförsök mot honom blev Gandhi ledare för Indiens Nationalkongress och blev det moderna Indiens grundare.

ANNONS

Då självständigheten uppnåddes 1947 mötte Gandhi skarp kritik från flera håll för att han godtog uppdelningen i Indien och Pakistan.

Icke-våldsaposteln Gandhi mördades mindre än ett halvt år efter det att Indien blev en självständig stat. Den 30 januari 1948 deltog Gandhi på ett hinduiskt bönemöte. En ung indier trängde sig fram mot Gandhi, bugade sig vördnadsfullt inför honom och sköt därefter tre skott med en automatpistol. Gandhi föll ihop och utropade ”O Gud, O Gud”. Efter en kort stund var Gandhi död. Mördaren, en hinduisk fanatiker, ansåg att Gandhi gynnade muslimerna i Indien.

LÄS MER: Mahatma Gandhi - en studie om civil olydnad

LÄS MER: Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

LÄS MER: Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Mahatma Gandhi.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
18 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mahatma Gandhi

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

av: Magnus Västerbro
2023-05-01

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i Sydafrika efter att ha vägrat ge upp sin plats i en "endast för vita-kupé". Den bittra incidenten kom att få stor inverkan på hans beslut att stanna kvar i Sydafrika och bekämpa den rasdiskriminering och segregationspolitik som indierna utsattes för där...

+ Läs mer

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

av: Kaj Hildingson
2021-05-23

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under större delen av sitt långa liv arbetade han för att Indien, som var en brittisk koloni, skulle bli självständigt. Gandhi förespråkade icke-våld. Hans anhängare visste att de kunde misshandlas och fängslas men detta skulle de utstå utan protester. Gandhi startade 1900-talets protester mot kolonialism, rasism och våld, protester som pågår än idag. Efter över fyrtio års kamp blev Indien självständigt 1947. Men muslimer och hinduer fick varsin stat vilket krossade Gandhis dröm om ett enat självständigt Indien. 1948 mördades Gandhi av en hinduisk grupp som krävt hela Indien. Gandhi som hela sitt liv predikade icke-våld föll själv för en mördare...

+ Läs mer

L

Kastsystemet i Indien

av: Carsten Ryytty
2016-02-05

Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på...

+ Läs mer

M

Mahatma Gandhi - en studie om civil olydnad

av: Filip Ericsson
2012-09-19

För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i sin fängelsecell där han satt för att ha retat upp den brittiska kolonialmakten i Indien...

+ Läs mer

Länkar om Mahatma Gandhi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS