Tagg om sjuårskriget

Sjuårskriget

M
Sjuårskriget utspelade sig både på världshaven och på de flesta kontinenterna.

Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Sverige och en rad tyska stater.

Sjuårskriget var den största uppgörelsen mellan Europas stormakter under 1700-talet.

Krigets orsaker var framförallt en intensifierad världsomfattande maktkamp mellan Storbritannien och Frankrike samt rivaliteten mellan Österrike och Preussen.

Viktiga följder av sjuårskriget var att Storbritannien vann stora framgångar i Nordamerika och Indien samt att flera av de krigförande länderna drabbades av stora statsskulder. Detta fick konsekvenser för ländernas inre utveckling. För Frankrikes del blev det en av orsakerna till revolutionen 1789.

LÄS MER: 1700-talets kolonialkrig i Nordamerika mellan Frankrike och Storbritannien

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material med anknytning till sjuårskriget.

Uppdaterad: 16 september 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sjuårskriget

M

1700-talets kolonialkrig i Nordamerika mellan Frankrike och Storbritannien

av: Leif Löwegren och Robert de Vries
2018-10-20

Kampen om landområden i Nordamerika mellan ärkefienderna Frankrike och England började redan i slutet av 1600-talet. Men det är framförallt kolonialkrigen kring mitten av 1700-talet, i samband med det österrikiska tronföljdskriget och det efterföljande sjuårskriget, som fått mest uppmärksamhet i historieskrivningen eftersom de hade inverkan på de epokgörande politiska revolutionerna i slutet av århundradet.

+ Läs mer

Länkar om Sjuårskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS