L
Tagg
Pest
Arnold Böcklins målning "die Pest", 1898

Pest

Pest är en infektionssjukdom som vid upprepade tillfällen under historiens gång lett till stora epidemier och pandemier. Pesten är därför känd under många namn som t.ex. "svarta döden" och "digerdöden".

Genom historien har pest varit män­sklighetens största fiende. Denna fasansfulla sjukdom är troligen den största enskilda katastrof som människorna någonsin drabbats av.

Tre gånger vet man att pest har spridit sig över nästan hela världen, i så kallade pandemier. Den första kända pandemin av pest härjade i länderna kring östra Medelhavet under två århundraden från år 541. Den gången spred sig pesten över stora delar av Asien och Europa, ända upp till det som vi idag kallar Sverige.

ANNONS

ANNONS

Den andra pandemin började i mitten av 1300­-talet. Inget annat utbrott drabbade lika många människor och lika många länder ungefär samtidigt. I Sverige fick det pestutbrottet i efterhand namnet "digerdöden", som be­tyder "den stora döden". Digerdöden svepte över världen som en storm på 1300-­talet och efter bara ett par korta år hade den dragit igenom och förbi Europa. Det är svårt att veta exakt, men under utbrottet på 1300-­talet dog antagligen hela 40 procent av alla människor som då levde i Europa. Det är så många som fyra av tio, och de dog på bara några få år. Om man räknar ihop alla gånger sjukdomen drabbat oss har fler människor dött i pest än sammanlagt i alla världens krig.

Men pesten kom tillbaka om och om igen under flera århundraden innan pandemin dog ut helt.

Den sista gången den pandemin orsakade ett pestutbrott i Sverige var så sent som år 1710. Då dog nästan 40 procent av alla invånare i Stockholm.

LÄS MER: Pesten - den värsta farsoten i mänsklighetens historia

LÄS MER: Digerdöden

LÄS MER: Döden kom genom luften

LÄS MER: Historia om läkekonst och sjukdomar

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro och Nina Västerbro, författare

Här hittar du material som kan relateras till pest.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pest

L

Döden kom genom luften

av: Magnus Västerbro
2023-03-12

När pestsmittan började spridas till Europa vid mitten av 1300-­talet hade sjukdomen redan funnits länge i Asien. Där bar gnagare som råttor och sorkar på pestbakterien. Ibland smittades en män­niska, och då bröt en pestepidemi ut. Det var det som hände på 1340­-talet, när Gyllene horden härjade på Asiens slätter...

+ Läs mer

M

Pesten 1710 - en katastrof i Stockholms och Sveriges historia

av: Magnus Västerbro
2021-04-24

Hösten 1710. Mitt under brinnande krig riktade liemannen ett fruktansvärt hugg mot Sverige. På kort tid dog nära hälften av Stockholms befolkning i pesten. Undergången tycktes nära. Under vintern 1710/1711 klingade farsoten ut i huvudstaden, men rasade samtidigt vidare med full kraft i andra delar av landet. När den väl hade dragit förbi lämnade den ett i grunden försvagat rike efter sig. Ungefär 22 500 människor beräknas ha dött bara i Stockholm (vid denna tid hade Stockholm en befolkning på ungefär 55 000 personer), vilket motsvarar ganska exakt 40 procent av stadens befolkning. Det gör pesten på Karl XII:s tid till den värsta dokumenterade enskilda katastrofen i landets historia...

+ Läs mer

L

När digerdöden drabbade Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-10-02

Innan pesten kom, kom ryktet och skräcken som övergick i panik. De som kunde satte sig i säkerhet på annan ort. Svenskarna var varnade. Det fanns gott om omen och tecken i skyn för dem som kunde tolka dem. De andra behövde bara lyssna på flyktingarna från drabbade städer...

+ Läs mer

L

Pesten - den värsta farsoten i mänsklighetens historia

av: Magnus Västerbro och Nina Västerbro
2017-09-02

Digerdöden drog genom Europa på 1300­-talet och utplånade nästan hälften av alla som levde då. Det är kan­ske den mest välkända av alla de stora farsoter som drabbat mänsk­ligheten...

+ Läs mer

Länkar om Pest

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS