Tagg om pandemier

Pandemier

L
När en epidemi drabbat många människor över stora delar av världen kallas den istället för en pandemi.

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora delar av befolkningen. Gemensamt för många av dem är att de smittat från djur till människa.

Globaliseringen och den alltmer sammankopplade världen gör att sjukdomar kan spridas snabbt. I december 2019 började ett coronavirus spridas med start i den kinesiska staden Wuhan. Sjukdomen spred sig snabbt och fick snart pandemistatus.

En pandemi är en sjukdom som sprider sig över hela världen och till stora delar av befolkningen. Mänskligheten har drabbats av pandemier många gånger tidigare (se bild nedan). Från julianska pesten på 500-talet och digerdödenmedeltiden till spanska sjukan 1918-1920 och HIV/Aids samt några extra smittsamma influensor under senare delen av 1900-talet (bl.a. asiaten 1957 och Hong Kong-pandemin 1968).

ANNONS

ANNONS

I takt med globaliseringen har förutsättningarna för nya globala pandemier ökat. Och kommer en pandemi av global karaktär, med en stor mängd dödsfall, riskerar det att på allvar bli ett globalt hot. För att förhindra detta arbetar Världshälsoorganisationen (WHO) med global sjukdomsbekämpning.

Pandemier
Bild: visualcapitalist.com
Pandemier som drabbat mänskligheten genom historien.


LÄS MER: Digerdöden

LÄS MER: Spanska sjukan

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Här nedan hittar du material som kan relateras till pandemier.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pandemier

M

Jenner, Semmelweis och Lister - kampen mot smitta och infektioner

av: Kaj Hildingson
2020-09-14

När läkaren Ignaz Semmelweis år 1847 började uppmana sina kolleger i Wien att tvätta händerna ofta blev de så rasande att han till sist måste lämna sjukhuset. Fram till slutet av 1800-talet var nämligen bakterier och virus okända. Därför visste ingen vad pandemier som pesten och smittkopporna berodde på eller hur de skulle behandlas. 2020 svepte en ny pandemi, covid-19, över världen. Ett viktigt råd för att undgå smitta var att tvätta händerna ofta, alltså tidigare en omstridd tanke. Semmelweis förstod inte heller varför hans metod fungerade – bara att den gjorde det...

+ Läs mer

M

Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

av: Folke Schimanski
2020-04-02

”Det är regler, inte rekommendationer”. Så löd förbundskansler Angela Merkels bistra uppmaning till tyska folket för inte så länge sedan. Hon menade att en sådan situation som uppstått under coronakrisen inte har existerat i landet sedan andra världskriget. I den här artikeln redogör författaren och journalisten Folke Schimanski för några likheter och skillnader mellan coronakrisen och de restriktioner som rådde i samhället under andra världskriget...

+ Läs mer

L

När digerdöden drabbade Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-10-02

Innan pesten kom, kom ryktet och skräcken som övergick i panik. De som kunde satte sig i säkerhet på annan ort. Svenskarna var varnade. Det fanns gott om omen och tecken i skyn för dem som kunde tolka dem. De andra behövde bara lyssna på flyktingarna från drabbade städer...

+ Läs mer

M

Louis Pasteur - mikrobiologins fader - revolutionerade medicinen

av: Magnus Västerbro
2018-08-24

Louis Pasteur (1822-1895) var den franske kemisten vars upptäckter öppnade mikroorganismernas värld, vilket i sin tur ledde till historiens största medicinska genombrott...

+ Läs mer

L

Pesten - den värsta farsoten i mänsklighetens historia

av: Magnus Västerbro och Nina Västerbro
2017-09-02

Digerdöden drog genom Europa på 1300­-talet och utplånade nästan hälften av alla som levde då. Det är kan­ske den mest välkända av alla de stora farsoter som drabbat mänsk­ligheten...

+ Läs mer

Länkar om Pandemier

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS