L
Tagg
Jordglob
När en epidemi drabbat många människor över stora delar av världen kallas den istället för en pandemi.

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora delar av befolkningen. Gemensamt för många av dem är att de smittat från djur till människa.

Globaliseringen och den alltmer sammankopplade världen gör att sjukdomar kan spridas snabbt. I december 2019 började ett coronavirus spridas med start i den kinesiska staden Wuhan. Sjukdomen spred sig snabbt och fick snart pandemistatus.

En pandemi är en sjukdom som sprider sig över hela världen och till stora delar av befolkningen.

ANNONS

ANNONS

Mänskligheten har drabbats av pandemier många gånger tidigare (se bild nedan). Från julianska pesten på 500-talet och digerdödenmedeltiden till spanska sjukan 1918-1920 och HIV/Aids samt några extra smittsamma influensor under senare delen av 1900-talet (bl.a. asiaten 1957 och Hong Kong-pandemin 1968).

I takt med globaliseringen har förutsättningarna för nya globala pandemier ökat. Och kommer en pandemi av global karaktär, med en stor mängd dödsfall, riskerar det att på allvar bli ett globalt hot. För att förhindra detta arbetar Världshälsoorganisationen (WHO) med global sjukdomsbekämpning.

 

Pandemier
Bild: visualcapitalist.com
Pandemier som drabbat mänskligheten genom historien.


LÄS MER: Digerdöden

LÄS MER: Spanska sjukan

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

LÄS MER: Historia om läkekonst och sjukdomar

LÄS MER: Förenta nationerna: WHO


FÖRFATTARE

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Här nedan hittar du material som kan relateras till pandemier.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pandemier

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det innebär att du kan klara dig i en vecka utan samhällets hjälp. Även vid kortare kriser som till exempel strömavbrott är det bra att ha det viktigaste hemma. Vatten, mat, värme och kommunikation är fyra ledord för att ha en bra hemberedskap...

+ Läs mer

L

Döden kom genom luften

av: Magnus Västerbro
2023-03-12

När pestsmittan började spridas till Europa vid mitten av 1300-­talet hade sjukdomen redan funnits länge i Asien. Där bar gnagare som råttor och sorkar på pestbakterien. Ibland smittades en män­niska, och då bröt en pestepidemi ut. Det var det som hände på 1340­-talet, när Gyllene horden härjade på Asiens slätter...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-24

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera barn mot polio till att övervaka det internationella hälsoläget. Organisationen är FN:s fackorgan för hälsofrågor och har sitt huvudkontor i Genève...

+ Läs mer

M

Pesten 1710 - en katastrof i Stockholms och Sveriges historia

av: Magnus Västerbro
2021-04-24

Hösten 1710. Mitt under brinnande krig riktade liemannen ett fruktansvärt hugg mot Sverige. På kort tid dog nära hälften av Stockholms befolkning i pesten. Undergången tycktes nära. Under vintern 1710/1711 klingade farsoten ut i huvudstaden, men rasade samtidigt vidare med full kraft i andra delar av landet. När den väl hade dragit förbi lämnade den ett i grunden försvagat rike efter sig. Ungefär 22 500 människor beräknas ha dött bara i Stockholm (vid denna tid hade Stockholm en befolkning på ungefär 55 000 personer), vilket motsvarar ganska exakt 40 procent av stadens befolkning. Det gör pesten på Karl XII:s tid till den värsta dokumenterade enskilda katastrofen i landets historia...

+ Läs mer

M

Pasteur och Koch - bakteriologins grundare

av: Kaj Hildingson
2020-10-30

När bakterierna upptäcktes i slutet av 1600-talet tog det nästan 200 år innan de kopplades ihop med sjukdomar hos människor och djur. Inte heller hade någon klart fört sig att det var bakterier och andra små organismer som fick kött och annat att ruttna. Fransmannen Louis Pasteur och tysken Robert Koch var de första som kopplade ihop bakterier och sjukdomar. De kom också på metoder att odla bakterier och kunde därmed framställa vaccin och botemedel. Pasteur kom också på ett sätt att hejda världens dödligaste sjukdom- en sjukdom som bara en person någonsin sägs ha överlevt...

+ Läs mer

M

Jenner, Semmelweis och Lister - kampen mot smitta och infektioner

av: Kaj Hildingson
2020-09-14

När läkaren Ignaz Semmelweis år 1847 började uppmana sina kolleger i Wien att tvätta händerna ofta blev de så rasande att han till sist måste lämna sjukhuset. Fram till slutet av 1800-talet var nämligen bakterier och virus okända. Därför visste ingen vad pandemier som pesten och smittkopporna berodde på eller hur de skulle behandlas. 2020 svepte en ny pandemi, covid-19, över världen. Ett viktigt råd för att undgå smitta var att tvätta händerna ofta, alltså tidigare en omstridd tanke. Semmelweis förstod inte heller varför hans metod fungerade – bara att den gjorde det...

+ Läs mer

Länkar om Pandemier

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS