S
Tagg
Uniformstyper
Exempel på svenska uniformer från pommerska kriget.

Pommerska kriget 1757-1762

Det pommerska kriget utspelade sig 1757-1762 och var ett svenskt angrepp på Preussen som en följd av det s.k. sjuårskrigets omkastning av allianserna i Europa.

Hattarnas utrikespolitik från 1747 byggde på stöd från Frankrike och Preussen. I den nya situationen kom dessa att hamna på olika sidor i det europeiska stormaktskrig som spreds till Nordamerika och Västindien.

Frankrikes krav på svenskt ingripande mot Preussen samverkade med svenska drömmar om återerövring av områden som förlorats i tidigare fredsfördrag.

ANNONS

Striderna i Pommern efter överfarten i juli 1757 blev begränsade. En snabb seger visade sig omöjlig och allianspartnern Frankrike befann sig i underläge mot Preussens allierade Storbritannien. Vid riksdagen 1760-1762 kritiserades kriget, bl.a. av officerare som lämnat fronten för riksdagens mer fredliga kamp. Med Lovisa Ulrikas (syster till Preussens Fredrik den store) hjälp slöts 1762 fred med Preussen utan landavträdelser.

LÄS MER: Sjuårskriget

LÄS MER: Frihetstidens Sverige

LÄS MER: Lovisa Ulrika
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till pommerska kriget 1757-1762.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Pommerska kriget 1757-1762

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS