L
Tagg
Sjukhussängar
Bild från ett armésjukhus 1918.

Spanska sjukan

Spanska sjukan var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen, varav mellan 20-50 miljoner dog (olika siffror uppges, men det oftast återgivna antalet är drygt 20 miljoner).

Sjukdomen orsakades av ett influensavirus av typ A som överfördes genom direktkontakt eller genom luften vid hostning.

1917 hade sjukdomen spridits till USA. Amerikanska soldater tog sedan med sig sjukan till Europa under första världskriget.

ANNONS

ANNONS

De stora militära förflyttningarna som ägde rum i Europa och runt om i världen är en av de största orsakerna till det enorma antal offer som sjukdomen skördade. En annan orsak var att många unga personer mellan 20 och 40 år insjuknade, en åldersgrupp som annars brukar klara sig bra mot influensa.

Namnet ”spanska sjukan” kommer av att spanska journalister var de första som rapporterade offentligt om sjukdomen. I övriga länder hade man censurerat nyheten om att pandemin fanns i det egna landet.

Till Sverige kom sjukdomen sommaren 1918 och ebbade ut 1920. I Sverige dog sammanlagt 39 000 människor av spanska sjukan, vilket i jämförelse med många andra länder var ganska lite.

LÄS MER: Mellankrigstiden

LÄS MER: Pandemier

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Jämförelse mellan coronakrisen och restriktioner under andra världskriget

LÄS MER: Historia om läkekonst och sjukdomar

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Albert Bonniers förlag, 2008

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om spanska sjukan.

Uppdaterad: 16 februari 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Spanska sjukan

SO-rummet bok
M

Sverige under första världskriget

av: Carsten Ryytty
2014-12-13

Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de krigförande stormakterna i det stora kriget. Men Sveriges neutralitet var inte självklar enligt många politiker och andra inflytelserika personer...

+ Läs mer

Länkar om Spanska sjukan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS