S
Tagg
Porträtt
Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius (1800-1861) var en predikant inom väckelserörelsen. Efter en fattig barndom läste han först till botanist och senare till präst i Uppsala och blev 1826 pastor i Karesuando, 1849 kyrkoherde i Pajala. Efter en sjukdom genomgick han, delvis påverkad av läsaren och sameflickan Maria Clemensdotter, en religiös kris. Han inspirerade sedan en väckelserörelse byggd på inre samhörighet, offentlig bikt och extatiska känsloutbrott.

Det talade ordet stod i centrum för Læstadius som ofta använde grovt språk; han dundrade mot "horbockar och fyllhundar" i det av brännvin härjade Lappland.

ANNONS

Med sitt långa ovårdade hår, sin slitna pälskappa och sin känslofulla stil drog han stora åhörarskaror, särskilt bland samer och finsktalande som övergav sina sockenkyrkor för Læstadius skull.

Kyrkan såg med oro på förkunnelsen som bröt mot äldre kyrkliga hierarkier. Læstadius var dock konservativ och predikade i luthersk och pietistisk anda om lydnad under lagarna.

LÄS MER: Husförhör, kyrklig kontroll och väckelserörelsernas framväxt

LÄS MER: Väckelserörelsen under 1800-talet
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till  Lars Levi Læstadius.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Lars Levi Læstadius

SO-rummet bok
S

Samerna - från trumman till korset

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

Vår kunskap om samisk religion grundar sig på en levande folktradition, berättelser från 1600- och 1700-talens missionärer, arkeologiska utgrävningar och den samiska trumman med sin rika men svårtolkade teckenvärld. Nåjden var samernas motsvarighet till de afrikanska folkens medicinman och de sibiriska folkens shaman. Hans själ frigjorde sig under extas från kroppen för att besöka avlägsna världar, där gudar och andar bodde...

+ Läs mer

S

Väckelserörelsen under 1800-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-03

1800-talet var ett samhälle i förvandling. Under perioden tilltog den sekularisering som inletts under upplysningen. Individen frigjorde sig än mer från auktoriteter - från kyrkan och staten. Under 1800-talet förändrades dessutom det svenska samhället - jordbrukarsamhället började förvandlas till ett industrisamhälle. I takt med att kyrkans inflytande försvagades växte i de nya industrisamhällena fram ett behov av nya former för gemenskap och samarbete. Detta är en del av bakgrunden till de stora folkrörelsernas uppkomst under 1800-talets senare del. Väckelserörelsen var en av de mest betydelsefulla folkrörelserna...

+ Läs mer

M

Husförhör, kyrklig kontroll och väckelserörelsernas framväxt

av: Carsten Ryytty
2014-01-07

I mitten av 1800-talet hade kyrkan och prästerna stor makt. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutherska statskyrkan. Alla böcker som trycktes i landet måste klara statens censur. Det som inte stod i överensstämmelse med den lutherska läran fick inte spridas...

+ Läs mer

Länkar om Lars Levi Læstadius

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS