S
Tagg
balansvåg

Sinnelagsetik

Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har. Det är alltså inte i detta fall konsekvenserna (konsekvensetik) eller regeln (regeletik) som avgör vilken handling man ska välja, det viktiga är istället motivet - vilken avsikt man har med handlingen.

Detta sätt att analysera den etiska situationen har sina rötter i Nya testamentet och i Jesus sätt att handla. Allt som görs med kärlek är enligt denna modell rätt. "Kärleken är lagens uppfyllelse". (Rom.13:10)

ANNONS

ANNONS

Vanliga motargument är att det är svårt att veta människors verkliga avsikter med sina handlingar samt att man skulle kunna bete sig hur som helst så länge avsikten med handlingen är god. Att till exempel inte använda preventivmedel vid sex, och att samlaget sedan leder till graviditet, behöver därför inte vara ett moraliskt problem om avsikten inte var att skaffa barn. Inte heller att bomba en stad där massor av civila dödas behöver enligt samma etiska modell vara ett moraliskt problem om det inte var avsikten med handlingen.

LÄS MER: Etik och moral

LÄS MER: Etiska teorier och normativ etik

LÄS MER: Tre etiska modeller

PODCAST: Normativa etiska teorier

PODCAST: Etiska teorier och modeller (fördjupning)


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Här nedan hittar du material som kan relateras till sinnelagsetik.

Uppdaterad: 11 februari 2024
Publicerad:
25 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sinnelagsetik

M

Tre etiska modeller

av: Lennart Koskinen
2022-01-09

Redan våra tidigaste samhällen hade behov av att reglera den mänskliga samvaron med hjälp av normer, regler och lagar. De grekiska filosoferna Platon och Aristoteles såg etiken som en av filosofins huvuduppgifter. Under drygt 2 000 år har moralfilosofin främst behandlats av filosofer och teologer. Men på senare tid har en tydlig breddning av ämnet börjat ske. Journalister, företagare, börsmäklare, politiker, tekniker och läkare är bara några av de yrkesgrupper som idag behandlar etiska frågor. Man kan knappast slå upp en dagstidning utan att etiken gör sig påmind, inte bara på debatt- och kultursidorna, utan också i nyhetsflödet. En mogen vuxenidentitet kännetecknas bl.a. av genomtänkta egna normer och värderingar. Vad står vi själva för?

+ Läs mer

Podcast om Sinnelagsetik

SO-rummet podcast icon
S

Etiska teorier och modeller (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-11

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Normativa etiska teorier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

+ Läs mer

Länkar om Sinnelagsetik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS