S
Tagg
Balansvåg

Konsekvensetik

Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria). Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott. Man ska välja de handlingar som ger den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor.

För att fatta rätt beslut gäller det att göra upp en kalkyl. Beräkna konsekvenserna av ens handlingar för alla inblandande både på kort och på lång sikt.

ANNONS

ANNONS

Ett problem för utilitaristen är att ändamålet kommer att helga medlen. Kan man genom att tortera en person förhindra att jorden förintas, så bör tortyren utföras. Inga handlingar är fel i sig. Ett annat problem är hur man ska kunna förutse konsekvenserna av ens handlingar.

Utilitaristen svarar på det senare att man bör försöka göra sitt bästa. Man bör upprätta en kalkyl över vilka olika konsekvenser ens handlande kan få och sedan agera efter det alternativ som verkar leda till de bästa konsekvenserna.

Historiska förgrundsgestalter inom utilitarismen är de liberala filosoferna Jeremy Bentham och John Stuart Mill.

LÄS MER: Etik och moral

LÄS MER: Etiska teorier och normativ etik

LÄS MER: Tre etiska modeller

PODCAST: Normativa etiska teorier

PODCAST: Etiska teorier och modeller (fördjupning)


FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Här nedan hittar du material som kan relateras till konsekvensetik.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
25 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Konsekvensetik

M

Tre etiska modeller

av: Lennart Koskinen
2022-01-09

Redan våra tidigaste samhällen hade behov av att reglera den mänskliga samvaron med hjälp av normer, regler och lagar. De grekiska filosoferna Platon och Aristoteles såg etiken som en av filosofins huvuduppgifter. Under drygt 2 000 år har moralfilosofin främst behandlats av filosofer och teologer. Men på senare tid har en tydlig breddning av ämnet börjat ske. Journalister, företagare, börsmäklare, politiker, tekniker och läkare är bara några av de yrkesgrupper som idag behandlar etiska frågor. Man kan knappast slå upp en dagstidning utan att etiken gör sig påmind, inte bara på debatt- och kultursidorna, utan också i nyhetsflödet. En mogen vuxenidentitet kännetecknas bl.a. av genomtänkta egna normer och värderingar. Vad står vi själva för?

+ Läs mer

Podcast om Konsekvensetik

SO-rummet podcast icon
S

Etiska teorier och modeller (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-11

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Normativa etiska teorier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

+ Läs mer

Länkar om Konsekvensetik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS