Tagg om svensk-norska unionen
Bild:
Den svenska unionsflaggan under 1800-talet.

Svensk-norska unionen

När Napoleon anföll Ryssland 1812 trodde många att kronprins Karl Johan skulle ställa upp på Frankrikes sida för att kunna återta Finland som hade förlorats till Ryssland i det s.k. finska kriget 1808-1809. Men han gick i stället med på Rysslands sida, eftersom den ryske tsaren hade lovat Karl Johan att Sverige som kompensation för Finland skulle få ta Norge ifrån Danmark (Norge tillhörde Danmark stod på Napoleons sida).

Hösten 1813 gick svenska trupper in i Danmark och efter korta strider gav danskarna upp. Freden slöts i Kiel 1814. Där tvingades den danske kungen avstå Norge till Sverige. Norrmännen blev ilskna och sammankallade en riksförsamling på gården Eidsvold några mil från Oslo. Den 17 maj valde denna församling en dansk prins till Norges kung och de antog en ny grundlag. Därför har den 17 maj blivit Norges nationaldag. Men svenskarna gick inte med på beslutet utan de anföll norrmännen som tvingades sluta fred. Norge tvingades därmed in i en union med Sverige (se karta).

De två länderna hade separata statsförvaltningar men en gemensam kung och utrikespolitik. Under 1800-talet växte det norska motståndet mot unionen, men det dröjde till 1905 innan den upplöstes och Norge blev självständigt.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material som handlar om den svensk-norska unionen.

Uppdaterad: 
13 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Svensk-norska unionen

av:
Riksarkivet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

Artiklar om Svensk-norska unionen

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27
Norge hade 1814 tvingats till union med Sverige. Unionstanken blev aldrig riktigt populär i Norge. Norge utvecklades också snabbare mot en demokrati än Sverige. Den norska nationalismen med krav...

Podcast om Svensk-norska unionen

SO-rummet podcast icon
S
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-07

Mattias, Julia och Kristoffer börjar en ny serie om Sverige på 1900-talet. Ett avsnitt för varje årtionde. Vi börjar med det första 1900-1909. Här pratas det om unionsupplösning, storstrejk, råttjakt och grammofonskivor.

Länkar om Svensk-norska unionen

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om fälttåget mot Norge. Norrmännen var inte tillfreds med sin nya härskare efter Kielfreden. Istället för att böja sig under den svenska kronan förklarade landet sig självständigt. Det blev startskottet för Sveriges sista krig, anfallet mot Norge 1814...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en sammanfattning av Sveriges politiska historia under 1800-talet och början av 1900-talet. Här berättas bl.a. om Skandinavismen, svensk nationalism, indusrialliseringen, utvecklingen mot demokrati, första världskrigets effekter, demokratins genombrott och olika former av demokrati.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om svensk nationalism i slutet av 1800-talet och den svensk-norska unionens upplösning. Den svenska nationalismen liknade andra europeiska länders nationalism. Vissa perioder och personer i Sveriges historia lyftes fram för att betona svenskarnas frihet, självständighet och styrka...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia berättar Thomas Roth om den sista riktiga kavalleri­striden i den svenska arméns historia som ägde rum 1813 i samband med Napoleonkrigen. Mörners husarer chockade de danska trupperna som förskansat sig bakom vallarna i Bornhöft. I sporrsträck fick ryttarna danskarna att fly i vad som blev den sista svenska kavalleristriden...

Spara som favorit
          

Pohjola-Norden har producerat och presenterar här en transnationell historiebok som kortfattat beskriver Nordens historia från forntid till nutid. Här får man en snabb överblick över de viktigaste skeendena och processerna i Nordens historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Napoleons bångstyrige fältmarskalk som istället blev kung över Sverige.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om unionsupplösningen. Kungen var inte omedveten om att unionen med Norge var instabil. Men när upplösningen väl var ett faktum kändes den från svenskt håll som brutal och förödmjukande. Oscar II hade hoppats slippa uppleva förlusten...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om unionen mellan Sverige och Norge. Den svensk-norska unionen skapades i skuggan av Napoleonkrigen, under dåvarande kronprinsen Karl Johan Bernadottes styre. Den skulle bestå i nästan hundra år. Men när upplösningen väl var ett faktum kändes den från svenskt håll som brutal och förudmjukande...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om unionsupplösningen ur ett norskt perspektiv. Den norska enigheten mot unionen uppstod under 1800-talets sista år. Länge var nationalismen i Norge i första hand inriktad på språkliga och kulturella frågor...

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Jean Baptiste Bernadottes liv och karriär. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel och radioprogram på SR:s webbsida som handlar om unionen mellan Sverige och Norge som upplöstes för drygt hundra år sedan.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Norge. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, samhälle, politik, ekonomi, geografi m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905-1906. När unionen gick mot sitt slut var kronprins Gustaf ofta i Norge som vikarie för kung Oscar II. Stig Hadenius har läst hans korrespondens...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om Jean Baptiste Bernadotte som skulle bli Sveriges nye superkung. Det är via slagfältet Sveriges förlorade ära ska upprättas och många menar att Jean Baptiste Bernadotte, en av Napoleons marskalkar, är den rätte mannen för uppdraget…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om unionen mellan Sverige och Norge mellan åren 1814-1905. Unionen var en kompromiss mellan å ena sidan de norska självständighetssträvandena, uttryckta genom Eidsvollsgrundlagen, och å andra sidan Sveriges anspråk på Norge som en ersättning för det förlorade Finland och det till Danmark avträdda Svenska Pommern…

Spara som favorit
          

Artikelserie i tidningen Forskning och Framsteg som behandlar unionen mellan Sverige och Norge mellan 1814-1905 ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida berättas kortfattat om Sverige under 1800-talet. Sverige förlorar Finland men erövrar istället Norge från Danmark. Under 1800-talets mitt startar också industrialiseringen i Sverige. Det gamla bondesverige förändras i grunden. Nya samhällen växer upp och en industriarbetarklass växer fram. År 1900 arbetar nästan var tredje löntagare i industrin…

Spara som favorit
          

Faktasida på Historiesajten där du kan läsa kortfattat om hur Sverige förlorade sin stormaktsställning och småningom krympte till de gränser vi har idag.

Spara som favorit

Relaterade taggar