S
Tagg
Porträtt
Kung Sigismund Vasa

Sigismund

Sigismund (1566-1632) var både polsk och svensk (1592-1599) kung. Han var son till Johan III och Katarina Jagellonica. Av sin polska mor uppfostrades Sigismund till katolik, och han valdes 1587 till kung av Polen efter sin morbror.

Efter en kort tid i sitt nya hemland längtade han hem till Sverige men förbjöds av det svenska rådet vid Revalmötet 1589 att återvända. Först efter faderns död infann han sig åter i Sverige - med förhoppningar om att kunna återföra Sverige till katolicismen - men tvingades acceptera Uppsala mötes beslut (se nedan) samt lova att "styrka Sveriges lag och rätt".

ANNONS

ANNONS

I Sigismunds frånvaro skulle riket styras gemensamt av farbrodern hertig Karl (IX) och rådet.

Trots att Sigismund före sin avresa till Polen hade installerat lojala män som Clas Fleming som länsinnehavare på strategiska poster lyckades farbrodern utmanövrera honom.

När de svenska rådsherrarna flydde till Sigismund i Polen 1597 var det med stor tvekan den polska sejmen (riksdagen)  tillät sin kung att med vapenmakt försöka återta sitt svenska rike. Sommaren 1598 landsteg Sigismund med 5000 man i Sverige och intog Kalmar, Älvsborg, Stegeborg och Stockholm. Vid Stångebro led han emellertid nederlag och lämnade därefter Sverige.

På en svensk riksdag 1599 förklarades Sigismund avsatt som Sveriges kung.

Hans förhoppningar om att kunna återta Sverige från sina besittningar i Finland och Estland omöjliggjordes när hertig Karl 1599-1600 snabbt tog kontrollen över dessa områden. Livet ut hävdade Sigismund emellertid sina anspråk på den svenska tronen.

Uppsala möte - den svenska statskyrkan grundas

Uppsala möte i mars 1593 var ett möte mellan råd, präster och adel som sammankallats på initiativ av hertig Karl (IX) inför Sigismunds återkomst till Sverige. Johan III:s tillägg till 1571 års kyrkoordning ströks, röda boken avskaffades (se reformationen i Sverige) och den augsburgska bekännelsen (den främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter) fastslogs vara grunden för den svenska kyrkans tro. Även om man för "handel och vandel skull" inte kunde hindra sådana som "någon kättersk lärdom hafva" från att bosätta sig i riket, så skulle de inte tillåtas att hålla gudstjänst.

För att legitimera beslutet sändes texten ut i landet och undertecknades av över 2 000 präster, adelsmän, borgare och häradsrepresentanter. Uppsala möte har sedan dess firats som den svenska statskyrkans grundande.

Mötet tog också initiativet till att återupprätta Uppsala universitet. Detta hade först återupplivats under Erik XIV men stängts på nytt 1580 av Johan III.
 

LÄS MER: Sigismund - kung i både Sverige och Polen

LÄS MER: Slaget vid Stångebro

LÄS MER: Karl IX

LÄS MER: Linköpings blodbad
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Sigismund.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
10 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sigismund

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

av: Lars Hildingson
2023-06-22

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund...

+ Läs mer

S

Sigismund - kung i både Sverige och Polen

av: Torbjörn Nilsson
2020-03-13

Krakow i södra Polen är landets tredje största stad, men som kungastad är den nummer ett. I domkyrkan vid borgen Wawel har kungar krönts, bröllop ägt rum och landets stora begravts. Legenden berättar att staden uppkom sedan prins Krak besegrat en drake. Med svenska lutherska ögon skulle legenden kunna överföras till striden mellan hertig Karl (IX) och hans brorson Sigismund på 1590-talet då den senare misslyckades med att återinföra katolicismen i Sverige och fick nöja sig med kungakronan i Polen. Sigismund är den ende svenske kung sedan 1523 som är begravd utomlands, i ett gravvalv i Wawel...

+ Läs mer

M

Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

av: Herman Lindqvist
2018-04-30

Gustav Vasa var en produkt av medeltidens kultur. Hans nio barn - fyra söner och fem döttrar - uppfostrades till renässansmänniskor, lika konstälskande, mångsidigt bildade och hänsynslösa som någon renässanshärskare i Europa...

+ Läs mer

Länkar om Sigismund

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS