M
Tagg
Skandinavism
Propagandabild som symboliserar "de skandinaviska brödrafolken"

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena de skandinaviska folken kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

Skandinavismen byggde på tanken att de nordiska länderna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamt språk och därför utgör en naturlig nationell enhet.

Inom rörelsen talades högstämt om de nordiska brödrafolken. Man ordnade nordiska studentmöten.

1829 brukar räknas som skandinavismens födelseår. Vid en promotionsceremoni (doktorshatt utdelas) i Lund, satte Esaias Tegnér en lagerkrans på den danske skalden Oehlenschläger huvud med orden: "Söndringens tid är förbi". Med det menade han att motsättningarna mellan Danmark och Sverige var ett avslutat kapitel.

ANNONS

ANNONS

Politiskt blev Schleswig-Holstein den stora frågan för skandinavisterna. När tyska styrkor 1848 tågade in i Jylland anslöt sig några hundra frivilliga svenskar till den danska hären. I samtida dikter kan man läsa om "nordanstormens söner" som kämpade för sitt "brödrafolk". Svenske kungen Oskar I, som också var populär i Danmark, såg ett enat Norden som värn mot framförallt Ryssland.

S  Fördjupning

Skandinavismen var en rörelse kring 1800-talets mitt bland studenter och akademiker, som strävade efter ett enhetligt nordiskt rike. Liksom kontinentens nationalitetsrörelser byggde man på en påstådd heroisk historia, i det här fallet göticismens svärmande för de nordiska folkens forntida mannakraft.

Skandinavismen var liberal och betonade folkens självbestämmande. Den närdes både av dansk strävan att införliva Slesvig och svenskt revanschbegär efter förlusten av Finland. Dåtidens despotier (stater med enväldiga kungar) Preussen och Ryssland blev därmed huvudfienderna. Med 1839 och 1842 års studentmöten etablerades rörelsen; flera svenska frivilliga stupade också för Danmarks sak i det dansk-tyska kriget 1848.

Dråpslaget för skandinavismens krigiska aktivism blev Ulriksdalskonferensen som var ett regeringsmöte den 8 september 1863 då Karl XV:s löften till Danmark i konflikten med Preussen tillbakavisades av främst J.A. Gripenstedt. Kungen hade utlovat 20 000 man till stöd för Danmarks införlivande av Slesvig. För liberalen Gripenstedt gick fredlig samverkan och affärsrelationer med Preussen före skandinavistiska äventyr. I brev till hustrun Eva avfärdades kungens planer som "galenskap". Mötet blev laddat och för att rädda ansiktet för kungen angavs att en svensk inblandning i konflikten förutsatte stöd från västmakterna. Som väntat sökte dessa en fredlig lösning. Under kriget 1863-1864 stod Danmark ensamt, vilket skapade bitterhet både i Danmark och bland svenska skandinavister.

Ändå bör skandinavismens fredliga resultat bli ihågkomna: nationalekonomiska möten, enhetlig näringslagstiftning, myntväsen, post och telegraf. Framträdande svenska skandinavister var Esaias Tegnér, skalden C.V.A. Strandberg, August Blanche och August Sohlman.
 


FÖRFATTARE

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare ; fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till skandinavismen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Skandinavismen

SO-rummet bok
S

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 1: Göticismen, skandinavismen och historieromantiken

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26

1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och ockupationer, samt franska revolutionens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap hade skapat ett klimat av nationalism...

+ Läs mer

Länkar om Skandinavismen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS