Tagg om skandinavismen
Bild:
Propagandabild som symboliserar "de skandinaviska brödrafolken"

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena de skandinaviska folken kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

Skandinavismen byggde på tanken att de nordiska länderna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamt språk och därför utgör en naturlig nationell enhet.

Inom rörelsen talades högstämt om de nordiska brödrafolken. Man ordnade nordiska studentmöten.

1829 brukar räknas som skandinavismens födelseår. Vid en promotionsceremoni (doktorshatt utdelas) i Lund, satte Esaias Tegnér en lagerkrans på den danske skalden Oehlenschläger huvud med orden: "Söndringens tid är förbi". Med det menade han att motsättningarna mellan Danmark och Sverige var ett avslutat kapitel.

Politiskt blev Schleswig-Holstein den stora frågan för skandinavisterna. När tyska styrkor 1848 tågade in i Jylland anslöt sig några hundra frivilliga svenskar till den danska hären. I samtida dikter kan man läsa om "nordanstormens söner" som kämpade för sitt "brödrafolk". Svenske kungen Oskar I, som också var populär i Danmark, såg ett enat Norden som värn mot framförallt Ryssland.

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till skandinavismen.

Uppdaterad: 
26 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Skandinavismen

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26
1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och...

Länkar om Skandinavismen

Sortera efter:
          

Genomgång (10:36 min) av SO-läraren Johan Wahlberg som berättar om 1800-talets nationalism. Här berörs bl.a. Tysklands enande, Italiens enande, Osmanska rikets sönderfall och skandinavismen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en sammanfattning av Sveriges politiska historia under 1800-talet och början av 1900-talet. Här berättas bl.a. om Skandinavismen, svensk nationalism, indusrialliseringen, utvecklingen mot demokrati, första världskrigets effekter, demokratins genombrott och olika former av demokrati.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om huvuddragen i den svenska utrikespolitiken mellan 1809-1866. Här berättas också om skandinavismen som var en nationalistisk rörelse som först uppstod i Danmark omkring 1840.  Skandinavisterna ville tona ner den traditionella fiendskapen mellan Danmark och Sverige och istället framhålla den nodiska kulturella gemenskapen.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Öresundstid berättas om Öresundsregionens gemensamma historia och kulturarv. Här kan du läsa om Öresundsregionens historia i en mängd illustrerade korta faktatexter. Tidsepokerna som behandlas är: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden, medeltiden, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet.

Spara som favorit

Relaterade taggar