Tagg om Sigmund Freud

Sigmund Freud

M
Sigmund Freud, 1921

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till psykoanalysen (psykoterapi) som blev på modet kring sekelskiftet 1900.

Freud ansåg att de flesta psykiska problem har sin grund i händelser, känslor och erfarenheter som vi upplevt i barndomen men som sedan har förträngts. Man kan komma till rätta med de psykiska problemen genom att analysera sig tillbaka genom sitt undermedvetna till problemens källa.

Freud menade också att drömmar ger ledtrådar till problemens orsaker, även om de kan vara svåra att tyda.

ANNONS

ANNONS

Hans teorier om det omedvetna och om bortträngda minnen är omstridda och ibland förkastade av dagens forskare. Men teorierna har haft stort inflytande på psykologin som ämne och bland annat medfört att begrepp som "jaget" (ego) och "överjaget" har införts i det psykiatriska språkbruket.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om Sigmund Freud.

Uppdaterad:
21 november 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sigmund Freud

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS