M
Tagg
Porträtt
Sigmund Freud, 1921

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till psykoanalysen (psykoterapi) som blev på modet kring sekelskiftet 1900.

Freud ansåg att de flesta psykiska problem har sin grund i händelser, känslor och erfarenheter som vi upplevt i barndomen men som sedan har förträngts. Man kan komma till rätta med de psykiska problemen genom att analysera sig tillbaka genom sitt undermedvetna till problemens källa.

Freud menade också att drömmar ger ledtrådar till problemens orsaker, även om de kan vara svåra att tyda.

ANNONS

ANNONS

Hans teorier om det omedvetna och om bortträngda minnen är omstridda och ibland förkastade av dagens forskare. Men teorierna har haft stort inflytande på psykologin som ämne och bland annat medfört att begrepp som "jaget" (ego) och "överjaget" har införts i det psykiatriska språkbruket.

ANNONS

Drömtydning

Första upplagan av Sigmund Freuds bok Drömtydning trycktes år 1900, gavs ut i bara 600 exemplar och tog hela åtta år innan den var slutsåld. Det är dock få böcker som påverkat ett århundrade så mycket som Freuds gjorde. Hans stora och viktiga upptäckt var att vi människor i stor utsträckning styrs av vårt undermedvetna. Det som finns i vårt undermedvetnas skafferi är sådant som mestadels ställts dit i vår barndom. Det finns saker som vi undertrycker för att vi skäms över dem eller inte kan eller vill erkänna att de finns där. Ofta, menade Freud, handlar det om undertryckt sexualitet eller sexuella trauman från barndomen. Genom drömmar och felsägningar gläntar vi ibland på skafferidörren och släpper ut avslöjanden om vårt sanna jag.

I boken tolkade Freud olika drömmars innebörd och försökte på så sätt blottlägga orsakerna till olika psykiska tillstånd. Genom att hitta orsakerna kunde han behandla de verkliga problemen. Det var nu som Sigmund Freud lade grunden till psykoanalysen.

Som vägledning på upptäcktsresan i vårt inre ger Freud oss läsare flera exempel på vad drömmens symboler står för. Stegar, trappor och gåendet på dem är symboliska framställningar av könsakten. Glatta väggar över vilka man klättrar och husfasader man släpper sig ned för motsvarar stående människokroppar och upprepar sannolikt i drömmen minnet av det lilla barnets klättrande på föräldrar och sköterskor. Käpp, trädstam, paraply, plog, hammare, gevär, revolver, dolk, orm - allt detta är de enligt Freud symboler för det manliga könsorganet. Dosor, skrin, kistor, skåp, grottor och alla slags kärl står för moderlivet.

Man kan naturligtvis tro vad man vill om Freuds fixering vid att många av människans psykiska problem bottnar i undertryckt sexualitet. Och det är lätt att se symboler både högt och lågt efter att ha läst Sigmund Freuds Drömtydning. Men hör och häpna, faktiskt lär Freud en gång ha yttrat: "Ibland är en cigarr bara en cigarr."
 


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); faktarutan om Drömtydning är skriven av Göran Tivenius, författare och f.d. frilansmedarbetare i Sveriges Radio.

Här hittar du material som handlar om Sigmund Freud.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sigmund Freud

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS