S
Tagg
Fort
Fortet Gustav skyddade huvudorten Gustavia i den svenska kolonin Barthélemy i Västindien.

Saint Barthélemy

Saint Barthélemy (S:t Barthélemy) är en ö i Västindien (se karta) som först var koloniserad av Frankrike och senare blev svensk koloni 1784-1878. Ön är 13 km lång och 2-3 km bred, och huvudorten Gustavia hade 1800 ca 5 000 invånare. Fram till 1815 förvaltades den av det svenska Västindiska kompaniet (som också fick alla tullinkomsterna) och en svensk guvernör som sedan tog över helt. Riksdagen beviljade medel till att friköpa slavarna på ön, och 1847 var slaveriet avskaffat.

Barthélemys läge var gynnsamt för transithandeln mellan Nordamerika och brittiska Västindien. Denna handel fick emellertid sitt slut i och med att frihandeln slog igenom. Frankrike erbjöds att köpa tillbaka ön. Efter en folkomröstning (en röst lades för fortsatt svenskt styre) byttes den svenska flaggan mot trikoloren 1878.

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

Guadeloupe är en dubbelö i Västindien som också har varit svensk koloni, 1813-1814. Genom den svenska allianstraktaten med Storbritannien övergick den av britterna från Frankrike erövrade ön till det svenska kungahuset som ersättning för i Frankrike lidna förluster. Det svenska väldet blev dock kort. Vid freden i Paris 1814 blev ön åter fransk, och som ersättning betalades 24 miljoner franc till Sverige. Denna Guadeloupefond betraktade kungahuset som sin privata. När medel ur den användes till att betala statsskulden gavs ett årligt anslag på 200 000 riksdaler banco till kungahuset, vilket motsvarade hälften av räntan på beloppet. Fram till 1983 var ersättningen en särskild post i statsbudgeten.
 


LÄS MER: Lätta fakta om Saint Barthélemy - Sveriges sista koloni

LÄS MER: Slaveriet och triangelhandeln, del 4 : Saint Barthélemy - den svenska slavön
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Saint Barthélemy.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Saint Barthélemy

Sverige, slavhandeln och slaveriet

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Många känner till den transatlantiska slavhandeln och slaveriet, men få vet att Sverige var en del av det.

+ Läs mer

Om rasism

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för gymnasium och vuxenutbildning med faktatexter om rasismens långa historia. Materialet ger en bättre uppfattning om vad rasism är och bakgrund till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

+ Läs mer

Källkritik, historiebruk och rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

+ Läs mer

Artiklar om Saint Barthélemy

Samarbete

Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår svenska historia

av: Forum för levande historia
2023-03-08

Det handlar om makt, våld och rasism. Det nya undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och slaveriet dyker ner i en för många okänd historia om Sverige som kolonialmakt i Karibien...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Saint Barthélemy - Sveriges sista koloni

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2018-08-28

1878 sålde Sverige sin koloni S:t Barthélemy i Västindien till Frankrike. Innan försäljningen genomfördes en folkomröstning bland S:t Barthélemys invånare som resulterade i att 351 av 352 röstade ja till en återförening med Frankrike som tidigare varit ägare till ön. Därmed hade Sverige förlorat sin sista koloni...

+ Läs mer

L

Svensk slavhandel

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-13

Sverige har under perioder varit inblandat i den grymma slavhandeln över Atlanten. Kring mitten av 1600-talet bildades det Svenska Afrikakompaniet som köpte slavar i Afrika för att sedan sälja dem i Västindien, och i slutet av 1700-talet var den svenska staten ägare till en egen "slavö", Saint-Barthélemy, i Västindien...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Slaveriet och triangelhandeln, del 4 : Saint Barthélemy - den svenska slavön

av: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-05

Under 1700-talet gjorde även Sverige upprepade försök att skaffa sig en koloni. Till slut, 1784, lyckades den svenske kungen Gustav III köpa den lilla ön Saint Barthélemy från Frankrike. Redan vid köpet fanns slaveri på ön, men antalet slavar ökade kraftigt under det svenska styret...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Slaveriet och triangelhandeln, del 6 : Slavhandeln - en lönsam affär

av: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-02

Slavhandeln hjälpte till att göra Europa rikt och även Sverige tjänade pengar, bland annat på att sälja järn som användes till slavbojor och vapen...

+ Läs mer

Länkar om Saint Barthélemy

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS