S
Tagg
Porträtt
Foto av Karl XV kring mitten av 1860-talet.

Karl XV

Karl XV (1826-1872) var Sveriges kung 1859-1872 och son till Oscar I och Josefina och regent redan under faderns sista två år. Karl tog över tronen ovanligt tidigt och dog också relativt ung.

Under hans tid genomfördes ett verkligt liberalt systemskifte i Sverige. Själv var han politiskt konservativ, men genom hans brist på viljestyrka och politisk begåvning blev det regeringen (med De Geer och Gripenstedt) som tog över. Utrikespolitiskt var han mer aktiv, men även där var misslyckandena fler än framgångarna. Hans aktivistiska skandinavism för Danmarks sak led nederlag vid Ulriksdalskonferensen 1863 (se faktaruta nedan), vilket innebar ett hårt slag både för skandinavismen och för den personliga kungamakten.

ANNONS

ANNONS

Karl XV var en folkkär monark med en viss förkärlek för att posera i olika roller: poet, konstnär, härförare, regent och kvinnokarl. Hans erotiska äventyr, vida omtalade och mångdubblade i folkmun, blev en påfrestning för drottning Lovisa (född Louise av Nederländerna). Särskild känd är förbindelsen med aktrisen (skådespelaren) Hanna Styrell, som installerades i den vackra villan Väntorp nära Ulriksdals slott.

Ulriksdalskonferensen

Ulriksdalskonferensen var ett regeringsmöte 8 september 1863 då Karl XV:s löften till Danmark i konflikten med Preussen tillbakavisades av främst J.A. Gripenstedt (dåvarande finansminister). Kungen hade utlovat 20 000 man till stöd för Danmarks införlivande av Slesvig. För liberalen Gripenstedt gick fredlig samverkan och affärsrelationer med Preussen före skandinavistiska äventyr. I brev till hustrun Eva avfärdades kungens planer som "galenskap".

Mötet blev laddat; för att rädda ansiktet för kungen angavs att en svensk inblandning förutsatte stöd från västmakterna. Som väntat sökte dessa en fredlig lösning. Under kriget mot Preussen 1863-1864 stod Danmark ensamt, vilket skapade bitterhet både i Danmark och bland svenska skandinavister.
 

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Skandinavismen

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Karl XV.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 december 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Karl XV

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS