Tagg om samer

Samer

L
Del av samiska flaggan.

Samerna är ett av Europas urfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De flesta samer bor i ett område som kallas Sápmi eller Sameland. Idag är Sápmi uppdelat på länderna Sverige, Norge, Finland och Ryssland (se karta).

Det finns mellan 80 000 - 100 000 samer i Sápmi. Men siffran är en uppskattning eftersom det inte utförs folkräkningar baserade på etnicitet. Det är därtill osäkert hur många av alla med samiskt påbrå som identifierar sig som samer.

ANNONS

ANNONS

Det finns även andra beräkningar som istället fokuserar på antalet samer som bor i de fyra länderna. Vanliga uppskattningar i detta sammanhang är att Sverige har 20 000 - 40 000 samer, Norge 50 000 - 65 000, Finland omkring 8 000 samt Ryssland cirka 2 000. Det bor alltså  samer i fyra länder. Själva betraktar sig ibland samerna som ett enda folk som bor i ett land som brukar kallas Sápmi.

Före 1300-talet var Sápmi ett gränslöst och fritt land. Samerna styrde sig själva och vandrade fritt omkring med sina renar i hela detta väldiga område.

På 1300-talet började de framväxande nordiska staterna att intressera sig för samernas land. Man var intresserade av fisken och pälsdjuren samt av möjligheten att ta ut skatt av samerna.

Under 1600-talet uppstod det svåra konflikter mellan de svenska nybyggarna och samerna. Nybyggarna fiskade i samernas sjöar och deras boskap betade på samma mark som renarna. Under 1600-talet upptäckte man dessutom silvermalm i Lapplandsfjällen. Då tvingades samerna att med sina renar frakta malmen med sina renar från fjälltrakterna ner till kusten.

Efter många konflikter mellan nybyggarna och samerna beslöt den svenska staten att införa en s.k. odlingsgräns år 1867 i skogslandet nedanför fjällen. Området ovanför odlingsgränsen skulle vara samernas eget land. Meningen med denna gräns var att nybyggarna inte skulle få bosätta sig där. Men trots detta har samerna trängts undan från många av sina gamla jakt- och fiskeplatser.

Ordet same kommer från samernas eget språk, samiskan. Samiskan är ett svårt språk. Det är lättare för en finne att lära sig samiskan än vad det är för en svensk. Det beror på att finskan och samiskan tillhör samma språkfamilj. Samiskan har många ord som beskriver naturen.

Sedan år 2000 är samiska erkänt som minoritetsspråk i Sverige. Samiskan indelas i olika dialekter. I Sverige är nordsamiskan den vanligaste. Det är stora skillnader mellan dessa dialekter. Det innebär att en samedialekt kan vara helt obegriplig för en same från ett annat dialektområde.

Det är bara tio procent av samerna i Sverige som är sysselsatta inom rennäringen. Andra traditionella samiska näringar är slöjd, jakt och fiske. Idag har en rad andra samiska näringar växt fram inom bland annat turism, media, mathantverk och design. Den samiska kulturen avspeglas i det samiska näringslivet.

ANNONS

ANNONS

I Sverige finns sedan 1993 ett självständigt sameting som fungerar som ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. Sametinget fungerar också som en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för samernas språk, kultur samt rennäring i Sverige.

LÄS MER: Samernas historia

LÄS MER: Sveriges nationella minoriteter

PODCAST: Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

Extern länk: Sápmi

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till samer.

Uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad:
14 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Samer

Den samiska trumman

av: Västerbottens museum
Mellanstadiet

Varför tog prästen Anders Bengtzson Liuwas spåtrumma?

+ Läs mer

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Sápmi i skolan: åk 7-9

av: Samiskt informationscentrum
Högstadiet

Här hittar du lektionsunderlag som riktar sig till dig som pedagog på högstadiet som behöver stöd eller tips på lektioner om samer.

+ Läs mer

Sápmi i skolan: åk 4-6

av: Samiskt informationscentrum
Mellanstadiet

Här hittar du lektionsunderlag som riktar sig till dig som pedagog på mellanstadiet som behöver stöd eller tips på lektioner om samer.

+ Läs mer

Kompletterande undervisningsmaterial om samisk kultur och historia

av: Samiskt informationscentrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Vill du som lärare undervisa om samer? Här finns i så fall några hjälpmedel som hjälper dig att stärka och lyfta fram skolundervisningen om samerna, Sveriges enda urfolk.

+ Läs mer

Samer och media

av: Samiskt informationscentrum
Högstadiet, Gymnasiet

Varifrån kommer våra bilder av samer? Hur påverkar media vår uppfattning om just samer?

+ Läs mer

Artiklar om Samer

M

När samer fick rösträtt i Sverige

av: Jenny Björkman
2020-04-08

Som svenska medborgare fick samer allmän rösträtt 1918/21. Men precis som för andra nationella minoritetsgrupper är frågan komplicerad. Historien om samernas rösträtt har dessutom anor från 1600-talet...

+ Läs mer

M

Tre kvinnliga pionjärer som förändrat historien

av: Sofia Dahlquist
2018-02-26

Det demokratiska samhälle och de rättigheter vi har idag är resultatet av människors kamp. Enskilda människor har varit viktiga i dessa kamper. Människor som genom sina handlingar eller sin kamp flyttat fram gränserna för vad som är möjligt och som vunnit rättigheter för sig själva och andra. Att vara kvinna och kämpa i en manlig värld var en utmaning. Många kvinnliga pionjärer mötte motstånd både för sina åsikter och för att de var just kvinnor...

+ Läs mer

S

Samernas religion

av: Åsa Virdi Kroik
2014-01-05

Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner.

+ Läs mer

L

Samiska nationaldagen

av: Anna Skielta
2013-01-28

Den 6 februari är det samernas nationaldag och den firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

+ Läs mer

Podcast om Samer

SO-rummet podcast icon
M

Samer - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-04-26

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om samer. Avsnittet (del 2 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

Länkar om Samer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS