Tagg om Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)

S
SAF logga. Organisationen upphörde 2001 i och med bildandet av Svenskt näringsliv.

SAF, Svenska arbetsgivareföreningen, var en sammanslutning för privata arbetsgivare grundad 1902 efter LO:s politiska storstrejk tidigare under året. Syftet var att genom kollektiva fonder hålla enskilda arbetsgivare skadeslösa vid konflikter och på så sätt motverka arbetarnas strejker.

SAF kom dock snart att acceptera föreningsrätten och kollektivavtalen. Därmed tvingades också bångstyriga företag gå med på kompromisser med arbetarrörelsen som gynnade företagsamheten som helhet. Även företag som höjde lönerna för mycket bestraffades. Gränges AB lämnade t.ex. SAF 1925 för en tid på grund av otillåtna lönehöjningar. Trots stundtals svåra konflikter med arbetarrörelsen var SAF:s pragmatiska politik en viktig del av "den svenska modellen".

ANNONS

ANNONS

Förste ordförande i SAF var Gustaf Fredrik Östberg. Andra framträdande ledare har varit: Sigfrid Edström, ordförande 1931-1942, Gustaf Söderlund, VD under samma tid, Bertil Kugelberg, VD 1946-1966, och Curt Nicolin, VD 1976-1984. Efter grundartiden speglas genom dem också tre faser: uppbyggandet av samförståndspolitiken med Saltsjöbadsavtalet 1938, välståndsuppbyggandets och arbetsfredens tid samt slutligen en period av ökade motsättningar mellan arbetsgivare och arbetarrörelse.

SAF upphörde 2001 i och med bildandet av Svenskt näringsliv, en sammanslagning mellan SAF och Sveriges industriförbund.

LÄS MER: Arbetsmarknadskonflikter

LÄS MER: LO

LÄS MER: Saltsjöbadsavtalet

LÄS MER: Den svenska modellen

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här medan hittar du material som kan relateras till Svenska arbetsgivareföreningen (SAF).

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
15 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

Länkar om Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS