S
Tagg
Porträtt
Rutger Macklean, 1810

Rutger Macklean

Rutger Macklean (1742-1816) var ämbetsman, militär och pionjär inom skiftesrörelsen på godset Svaneholm i Skåne. Den skotskättade och fysiokratiskt (se faktaruta nedan) sinnade Macklean tog 1782 över det då vanskötta Svaneholm.

Med ett radikalt enskifte fick frälsebönderna sammanhängande ängs- och åkermark istället för uppemot 70 små jordlotter. Bygemenskapen upplöstes mer eller mindre mot böndernas vilja. Samtidigt förbättrades odlingsmetoderna, och dagsverksskyldigheten förvandlades till penningarrende. Macklean byggde också skolor för allmogens barn.

ANNONS

ANNONS

Politiskt var Macklean - upplyst envåldshärskare på sitt gods - emot en stark kungamakt. Tillsammans med brodern fängslades han vid riksdagen 1789.

Konspirationen mot Gustav III kände han troligen till men var själv inte inblandad.Macklean blev senare alltmer radikal och stödde 1809 böndernas krav på privilegieutjämning.

Fysiokratism

Fysiokratism var en nationalekonomisk lära som hävdade att jordbruket var grunden till allt välstånd. Ursprunget var franskt, Francois Quesnays ekonomiska artiklar i Encyklopedin 1756 kan ses som startår även om begreppet fysiokratism kom 1767.

Fysiokraterna ogillade statsingripanden; individens strävan efter egen vinning var naturlig. Läran kom därmed att till viss del bli föregångare till den ekonomiska liberalismen, trots antiliberala inslag som nedvärderandet av handel och industri. Även den starka kungamakten hyllades, om den var reformsinnad, vilket tilltalade t. ex. Gustav III.
 

LÄS MER: Skiftesreformer

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Rutger Macklean.

Uppdaterad: 10 februari 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Rutger Macklean

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS