Tagg om Johan III
M
Målning av Johan III från 1582, klädd enligt det senaste spanska hovmodet.

Johan III

Johan III (1537-1592) var son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud och efterträdde sin äldre halvbror Erik XIV som kung fr.o.m. 1568 fram till sin död. Som prins blev Johan indragen i en lång konflikt med Erik XIV, bland annat beroende på Johans giftermål med den katolska polska prinsessan Katarina Jagellonica (1526-1583). Johan och hans familj fick därför sitta inspärrade på Gripsholms slott under många år.

Efter att Erik XIV blivit alltmer psykiskt instabil och impopulär bland högadeln, iscensatte Johan och hans yngre bror - hertig Karl (senare Karl IX) - en statskupp. Upproret lyckades och Johan sattes på tronen med kunganamnet Johan III. Nu blev det istället Eriks tur att sitta inspärrad. Han hölls därefter fången på olika slott runt om i Sverige och Finland fram till sin död 1577 (Erik dog av arsenikförgiftning vilket troligtvis hade beordrats av Johan III).

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Johan III var liksom sin far en flitig byggherre och skicklig realpolitiker. Under sin tid vid makten lät han bygga bland annat Vadstena och Kalmar slott. Han lyckades även stabilisera Sveriges utrikespolitik samt utöka rikets gränser i Baltikum. Under 1570-talet befästes det svenska väldet över Estland och på 1580-talet erövrades delar av Ingermanland (se karta).

Johan III stod dock under större delen av sin regeringstid i skarp motsättning till sin yngre bror, hertig Karl.

Johan, som var både lärd och teologiskt intresserad, försökte under sin regering avdramatisera skillnaderna mellan den protestantiska läran och den katolska läran. I Sverige lät han år 1577 införa en praktfullare och mer katolskt färgad gudstjänstordning. Han lät också uppfostra sonen och tronarvingen Sigismund (som han hade tillsammans med Katarina) som katolik så att denne senare skulle kunna bli kung både i Polen och Sverige. Allt detta mötte starkt motstånd i Sverige där hertig Karl stod i spetsen för oppositionen.Johan III efterträddes år 1592 av Sigismund som under en period var kung i både Sverige och Polen.

S Fördjupning

År 1556 blev Johan hertig av Finland och intresserade sig genast för möjligheterna att kontrollera Baltikum och därmed den lönsamma Östersjöhandeln. I syfte att få till stånd en polsk-svensk samverkan kring detta gifte han sig med den polske kungens syster Katarina Jagellonica (död 1583) men drabbades då av halvbrodern Erik XIV:s vrede, fängslades och dömdes till döden. Först fyra år senare, i samband med Eriks sjukdom 1567, blev han fri. När adeln följande år reste sig mot Erik framstod Johan som det självklara alternativet. I september 1568 valdes han till kung.

Nu kunde han fullfölja sina planer på ett Östersjöimperium. Från 1570 pågick krig mot Ryssland, och resten av Johans regering kom att präglas av stigande skatter, soldatutskrivningar och en fortgående utskiftning av kronans egendom. Till Älvsborgs lösen och omfattande slottsbyggen krävdes också stora summor.

I Östersjöpolitiken ingick även ett fördjupat närmande till Polen. Efter att själv förgäves ha kandiderat två gånger fick Johan 1587 sin och Katarina Jagellonicas son Sigismund vald till polsk kung. Därmed övergick emellertid en längre tids spänning mellan Johan och den svenska adeln i öppen konflikt. De omfattande adelsprivilegier som Johan utfärdade vid sin kröning 1569 hade hälsats med tillfredsställelse, men liksom Erik väckte han senare missnöje hos adeln genom att nonchalera aristokratin till förmån för ofrälse rådgivare. Röda boken skapade dessutom farhågor om en återgång till katolicismen och mötte motstånd från prästerskapet.

Johans giftermål 1585 med den 31 år yngre Gunilla Bielke kan ses som ett försök till försoning med rikets ledande familjer.

LÄS MER: Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

LÄS MER: Sigismund

LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Älvsborgs lösen

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Johan III.

Uppdaterad:
23 juli 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Johan III

M

Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

av: Herman Lindqvist
2018-04-30

Gustav Vasa var en produkt av medeltidens kultur. Hans nio barn - fyra söner och fem döttrar - uppfostrades till renässansmänniskor, lika konstälskande, mångsidigt bildade och hänsynslösa som någon renässanshärskare i Europa...

+ Läs mer

Podcast om Johan III

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Johan III

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här