Tagg om Birka
Bild:
Vy över vikingatidens Birka.

Birka

Birka på Björkö i Mälaren var Sveriges första handelsstad. Under vikingatiden var Birka ett viktigt internationellt handelscentrum som hade kontakter med både Västeuropa och arabvärlden.

Birka låg i korsningen mellan flera viktiga sjötransportleder och låg tillräckligt långt in i Mälaren för att vara någorlunda skyddad mot angrepp från sjörövare.

Staden var ett enda gytter av byggnader längs smutsiga, ibland träbelagda gator och torg, fulla av folk och husdjur som rörde sig mellan handelsbodar och stånd. Men i utkanterna av staden, just innanför stadsvallen, låg en rad större hus i avskildhet. Utanför stadens murar fanns åkermark och några stora gravfält.

På en höjd i utkanten av Birka låg en borg. Staden och borgen omgavs av en vall av sten och jord som kröntes av ett pålverk med trätorn. Också i vattnet fanns nedstuckna pålar som skydd mot anfall från sjösidan.

Utifrån antalet gravar i och runt omkring staden har arkeologer räknat ut att Birka hade mellan 500 och 1000 invånare. Många av dem var hantverkare och köpmän som också bedrev jordbruk på ängarna utanför staden.

Invånarna i Birka gjorde affärer både med folk från trakten och från främmande länder. Att många av Birkas invånare sysslade med handel framgår bland annat av alla vågar och vikter som arkeologerna har hittat.

Till Birka kom varor som järn, pälsar och slavar som sedan såldes. Hit kom också lyxvaror i form av honung och salt i stora krukor, smycken och dyrbara kläder i siden.

Under sommaren levde staden upp. Då anlände fartyg från när och fjärran, och stadens befolkning fördubblades. På gatorna kunde man säkert höra många olika språk.

Det var hit, till Birka, som munken Ansgar (från Frankrike) anlände på 800-talet för att sprida kristendomen.

Någon egentlig hamn fanns inte i Birka. De grundgående vikingaskeppen behövde inga speciella anordningar. Strax utanför staden fanns dock några mindre hamnar där tyngre och mer djupgående handelsskepp kunde lägga till. På vintern gick transporterna över isen.

Staden hade sin blomstringstid ca 800-975 och lämnades åt sitt öde i slutet av 900-talet.

Utgrävningar har visat att Birkaborna prydligt städade ur sina hus och drog iväg. Arkeologerna vet fortfarande väldigt lite om varför staden övergavs så snabbt.

I modern tid har stora utgrävningar gjorts på Björkö där Birka låg. På platsen finns idag ett museum om staden.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om vikingastaden Birka och dess historia.

Uppdaterad: 
10 november 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Birka

L
Herman Lindqvist
2018-11-20
Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän...

Länkar om Birka

Sortera efter:
          

Geomgång (11:21 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 4, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ansgar, Sveriges första missionär. Genom en förnämlig översättning och tolkning av en samtida handskrift är det faktiskt möjligt att nästan i detalj följa denne märklige mans levnadsöde...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Birka och om den arkeologiska utgrävningen av staden. I tusen år har den legat under jordmassorna - staden som aldrig upphört att fängsla sina sentida besökare...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om vikingatiden. Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period, ca 790-1100 e.Kr. Det är ett nordiskt begrepp för vad som i andra länder kallas sen järnålder eller tidig medeltid, men används också i brittisk och irländsk historieskrivning. Skandinaviens befolkning ökade kraftigt samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen…

Spara som favorit
          

Kortfattad kronologisk översikt över vikingatiden där du också kan fördjupa dig i några händelser under epoken. Tacitus.nu är en webbplats om Sveriges och Europas politiska historia.

Spara som favorit
          

Riksantikvarieämbetets faktasida om Birka. Handelsplatsen Birka anlades på Björkö omkring år 790 e.Kr. Det var i en tid då kungariken uppstod på många platser i Europas utkanter och för de nya kungarna gällde det att befästa sin makt. Ett sätt var att anlägga handelsplatser…

Spara som favorit