Birka

Under vikingatiden var staden Birka ett handelscentrum vid Mälaren. Staden övergavs i slutet av 900-talet. I modern tid har stora utgrävningar gjorts på Björkö i Mälaren där Birka låg. På platsen finns idag ett museum om staden.

Här hittar du material som handlar om vikingastaden Birkas historia.

Relaterade taggar:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Birka

Sortera efter:
          

Geomgång (11:21 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 4, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ansgar, Sveriges första missionär. Genom en förnämlig översättning och tolkning av en samtida handskrift är det faktiskt möjligt att nästan i detalj följa denne märklige mans levnadsöde...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Birka och om den arkeologiska utgrävningen av staden. I tusen år har den legat under jordmassorna - staden som aldrig upphört att fängsla sina sentida besökare...

Spara som favorit
          

Ginnungagap är en webbsida om fornnordisk mytologi, asatro och vikingar. Här hittar du massor av fakta, artiklar och sagor som berör fornnordisk religion och mytologi. Du kan också läsa om vikingarna och om Sveriges kristnande.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om vikingatiden. Vikingatiden är namnet på järnålderns sista period, ca 790-1100 e.Kr. Det är ett nordiskt begrepp för vad som i andra länder kallas sen järnålder eller tidig medeltid, men används också i brittisk och irländsk historieskrivning. Skandinaviens befolkning ökade kraftigt samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Detta var bidragande orsaker till de första vikingatågen…

Spara som favorit
          

Kortfattad kronologisk översikt över vikingatiden där du också kan fördjupa dig i några händelser under epoken. Tacitus.nu är en webbplats om Sveriges och Europas politiska historia.

Spara som favorit
          

Webbsida om Birka och dess handel, av Mats Philip och Björn Axelsson. Birka var en strategiskt välplacerad hamn med handelsfaktori, halvvägs längs Östersjörutten, i en väl skyddad, men ändå åtkomlig vik för större handelsskepp från öst och väst…

Spara som favorit
          

Riksantikvarieämbetets faktasida om Birka. Handelsplatsen Birka anlades på Björkö omkring år 790 e.Kr. Det var i en tid då kungariken uppstod på många platser i Europas utkanter och för de nya kungarna gällde det att befästa sin makt. Ett sätt var att anlägga handelsplatser…

Spara som favorit

Relaterade taggar