Tagg om Birka
Vy över vikingatidens Birka.

Birka

Birka på Björkö i Mälaren var Sveriges första handelsstad. Under vikingatiden var Birka ett viktigt internationellt handelscentrum som hade kontakter med både Västeuropa och arabvärlden.

Birka låg i korsningen mellan flera viktiga sjötransportleder och låg tillräckligt långt in i Mälaren för att vara någorlunda skyddad mot angrepp från sjörövare.

Staden var ett enda gytter av byggnader längs smutsiga, ibland träbelagda gator och torg, fulla av folk och husdjur som rörde sig mellan handelsbodar och stånd. Men i utkanterna av staden, just innanför stadsvallen, låg en rad större hus i avskildhet. Utanför stadens murar fanns åkermark och några stora gravfält.

På en höjd i utkanten av Birka låg en borg. Staden och borgen omgavs av en vall av sten och jord som kröntes av ett pålverk med trätorn. Också i vattnet fanns nedstuckna pålar som skydd mot anfall från sjösidan.

Utifrån antalet gravar i och runt omkring staden har arkeologer räknat ut att Birka hade mellan 500 och 1000 invånare. Många av dem var hantverkare och köpmän som också bedrev jordbruk på ängarna utanför staden.

Invånarna i Birka gjorde affärer både med folk från trakten och från främmande länder. Att många av Birkas invånare sysslade med handel framgår bland annat av alla vågar och vikter som arkeologerna har hittat.

Till Birka kom varor som järn, pälsar och slavar som sedan såldes. Hit kom också lyxvaror i form av honung och salt i stora krukor, smycken och dyrbara kläder i siden.

Under sommaren levde staden upp. Då anlände fartyg från när och fjärran, och stadens befolkning fördubblades. På gatorna kunde man säkert höra många olika språk.

Det var hit, till Birka, som munken Ansgar (från Frankrike) anlände på 800-talet för att sprida kristendomen.

Någon egentlig hamn fanns inte i Birka. De grundgående vikingaskeppen behövde inga speciella anordningar. Strax utanför staden fanns dock några mindre hamnar där tyngre och mer djupgående handelsskepp kunde lägga till. På vintern gick transporterna över isen.

Staden hade sin blomstringstid ca 800-975 och lämnades åt sitt öde i slutet av 900-talet.

Utgrävningar har visat att Birkaborna prydligt städade ur sina hus och drog iväg. Arkeologerna vet fortfarande väldigt lite om varför staden övergavs så snabbt.

I modern tid har stora utgrävningar gjorts på Björkö där Birka låg. På platsen finns idag ett museum om staden.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om vikingastaden Birka och dess historia.

Uppdaterad:
10 november 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birka

L

Ansgar och Birka

Herman Lindqvist
2018-11-20

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit...

+ Läs mer

Länkar om Birka

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS