M
Tagg
Flygarns Haga
Kåkbebyggelse i Flygarns Haga. I bakgrunden syns Vasastans stenhus. Del från en tavla av Anna Kockum, 1882.

Göteborgs historia

Under medeltiden och ända fram till och med freden i Roskilde 1658 ägde Danmark landskapen Halland och Bohuslän. Sverige kontrollerade endast en liten landremsa mellan de båda landskapen där Göta älv mynnade ut i havet. Detta var Sveriges väg västerut i Europa för varor och krigsskepp. Älven behövde därför skyddas av en borg.

Förutom denna viktiga vattenled gick Sveriges enda sjöväg västerut genom Öresund som kontrollerades av Danmark (Skåne tillhörde också Danmark fram till 1658). Danskarna kunde därför ta ut höga tullar och betämma vilka skepp som skulle släppas igenom sundet.

ANNONS

ANNONS

Staden Göteborg grundades av Gustav II Adolf 1621 för att förbättra Sveriges handelsförbindelser västerut. Gustav II Adolf anlitade holländare för att bygga staden eftersom de var experter på att bygga städer på lerig sankmark. Göteborg fick därför också en modern holländsk stadsplan. I den nya staden anlades flera kanaler efter holländsk model. Kanalerna omgavs av trähus, handelsbodar och kyrkor. Runt hela staden restes höga befästningsmurar och befolkningen växte.

Göteborgs strategiska betydelse och närhet till ärkefienden Danmark medförde att staden med tiden blev en av de starkast befästa städerna i norra Europa.

På 1700-talet var Göteborg en militärstad och handelsstad. Skepp kom och for, några seglade under Ostindiska kompaniets flagg ända till Kina. Engelska och franska hördes på gatorna. Men en stad byggd av trä är sårbar. Stora bränder utbröt därför flera gånger i Göteborg.

I samband med Sveriges industrialisering1800-talet behövde staden växa i omfång. Många människor lämnade jordbruket och livet på landsbyggden och flyttade in till Göteborg i hopp om att hitta bättre sysselsättning. Stadens befolkning växte så det knakade. Murarna runt staden revs och fabriker byggdes. Göteborg fick järnväg, vattenledningar, sjukhus, bibliotek, universitet och sin första spårvagnslinje. I slutet av 1800-talet blev Göteborg också Sveriges stora utskeppningshamn för emigranter på väg till USA eller andra delar av välden.

Under 1900-talet var Göteborg en arbetarstad med stora industrier som tillverkade fartyg, bilar, elektronik och mediciner. Staden växte kraftigt. Nya förorter byggdes samtidigt som äldre delar revs eller rustades upp. Människor från hela världen kom nu till staden vid havet.I början av 2000-talet är Göteborg en segregerad stad, en evenemangsstad och kunskapsstad. Hamnen är störst i Norden men varvseran är över. På gammal industrimark byggs nya stadsdelar. Staden fortsätter att förändras.

ANNONS

1600-talets Göteborg

Göteborg grundades av Gustav II Adolf och är belägen vid Göta älvs mynning. Staden fick sina stadsprivilegier 1621.

Inloppet till Göta älv hade länge varit militärt viktigt och hade även haft betydelse som handelsplats. Nya Lödöse hade funnits sedan slutet av 1400-talet längre upp vid Göta älv, och en stad på Hisingen, anlagd av holländska köpmän, hade fått stadsprivilegier av Karl IX men hade förstörts under Kalmarkriget 1611.

Gustav II Adolf beslutade redan 1613 att en ny stad skulle anläggas på andra sidan älven. Den fick en betydande hamn, och efter mönster från Holland byggdes kanaler i den nya staden. Dessa tjänade som kommunikationsleder men också som brandgator. Tomtplanritningen gjordes av Johan Salvius som återkommit till Sverige efter studier vid utländska universitet. År 1660 fattades beslut om att den medeltida Älvsborgs fästning, belägen i nuvarande stadsdelen Majorna, skulle rivas och att stenen från denna skulle användas till byggnader i Göteborg och till uppförandet av Nya Älvsborg på Kyrkogårdsholmen vid Göta älvs mynning som ett skydd för staden.
 

LÄS MER: 1500-talsstaden Nya Lödöse (artikelserie)

LÄS MER: Svenska Ostindiska Kompaniet (artikelserie)
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red) och Göteborgs stadsmuseum. "1600-talets Göteborg" är skrivet av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Faktarutan är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om Göteborgs historia.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Göteborgs historia

Emigrationen och drömmen om ett bättre liv

av: Emigranternas hus
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

En berättelse i två delar om den stora emigrationen till Amerika kring förra sekelskiftet.

+ Läs mer

Artiklar om Göteborgs historia

SO-rummet bok
M

Nya Lödöse under 1500-talet - handelsstad och Sveriges utpost i väst

av: Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-24

Under 1500-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut mot vad de gör idag. Det var bara en mindre yta av västkusten som tillhörde dåtidens Sverige. Bohuslän, Halland och Skåne tillhörde det dansk-norska riket. Mellan den bohuslänska och halländska kusten fanns ett mindre kustområde som tillhörde Sverige och där låg även den enda stora staden, Nya Lödöse - Sveriges utpost i väst...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Livet i staden Nya Lödöse på 1500-talet

av: Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-20

De historiska källorna ger oss ett ramverk om tiden och människorna som levde under 1500-talet, men den mer detaljerade bilden kan arkeologin ge. Nya Lödöse har undersökts av arkeologer flera gånger och är som en prototyp för de nya städer som tillkom under 1500- och 1600-talen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Ostindiska kompaniet, del 1 : En lång och farofylld resa

av: Kerstin Ackerhans
2013-09-13

Ostindiska kompaniets epok var en tid då Göteborg blomstrade, då te och kinesiskt porslin fanns i varje bättre hem, och då kompaniets direktörer kunde skapa förmögenheter som blev grundplåt till sjukhus och universitet i Göteborg. Följ med på det farofyllda äventyret - en resa till Kanton i Kina...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Ostindiska kompaniet, del 2 : Livet ombord och resornas betydelse

av: Kerstin Ackerhans
2013-09-13

Livet ombord på ostindiefararna var hårt och farligt. Många av besättningsmännen insjuknade eller dog på den långa färden. Men för Ostindiska kompaniets ägare inbringade varje lyckad resa en stor förmögenhet efter att de medförda exotiska varorna blivit sålda...

+ Läs mer

Länkar om Göteborgs historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS