S
Tagg
sigill
Uppsala universitets logga.

Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. Redan 1438 anslog rådet pengar från Enköpings hospitalstionde för att organisera föreläsningar vid stiftets katedralskola. Universitetet tillkom genom en påvlig bulla (beslut) i februari 1477 efter en framställan från ärkebiskop Jakob Ulvsson. Rådet utfärdade universitetets privilegier i juli samma år. Det stadgades där att man skulle kunna bedriva undervisning i teologi, kanonisk (kyrklig) rätt och filosofiska ämnen samt liksom förebilden Parisuniversitetet utfärda samtliga akademiska grader. Det bestämdes också att studenterna måste svära vid rektors hand att inte till utlandet meddela något från undervisningen som skulle kunna vara riket till förfång.

ANNONS

ANNONS

Vi vet inte mycket om undervisningens faktiska omfattning eller hur många studenter som skrevs in där. Vi vet att den lägsta examen, baccalaureus, delades ut, men antalet svenskar som sökte sig till utlandet för att studera minskade inte efter universitetets tillkomst. Det är känt att Gustav Vasa studerade där.

Efter 1515 nämns inget i källorna om Uppsala universitet förrän i slutet av århundradet. Biskopsgården i Uppsala brändes ned i samband med inbördes stridigheter både 1497 och 1521, och det kan tänkas att dessa händelser minskade tillgången på böcker i staden.

Under 1620-talet uppfördes det s.k. Gustavianum, en byggnad som tillhörde universitetet och placerades strax intill domkyrkan. Några decennier efter det att byggnaden uppförts ritade och byggde Olof Rudbeck d.ä. en så kallad anatomisk teater. Denna lokal rymde ca 200 åskådare och användes av Rudbeck då han skulle utföra sina berömda dissektioner. Det fanns anatomiska teatrar vid andra universitet i Europa men den i Uppsala var en av de mest storslagna.

LÄS MER: Medeltidens universitet

LÄS MER: Jakob Ulvsson

LÄS MER: Olof Rudbeck d.ä.

LÄS MER: Lunds universitet

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Folkskolan

LÄS MER: Universitet
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här hittar du material som kan relateras till Uppsala universitet.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
21 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Uppsala universitet

M

Medeltidens kultur i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-02-17

Medeltiden var ingen mörk parentes i vår historia. Tvärtom. Medeltiden kom med ljuset. Det var en färgsprakande tid då Sverige genom den katolska kyrkan stod i direkt kontakt med Europa och inte minst renässansens Italien...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sten Sture den äldre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

År 1471 utkämpades slaget vid Brunkeberg mellan anhängare och motståndare till Kalmarunionen. Makten över Sverige stod på spel. Sten Sture vann slaget och kom att använda segern i sin svensknationella propaganda. Sten Sture - den äldre - som han kom att kallas, lyckades därefter hålla sig kvar som riksföreståndare i nästan trettio år...

+ Läs mer

Länkar om Uppsala universitet

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS