S
Tagg
Porträtt
Olof Rudbeck d.ä.

Olof Rudbeck d.ä.

Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) var en mångsysslande professor i Uppsala som i ett halvsekel dominerade stadens akademiska liv och även vann internationell ryktbarhet. Som ung student upptäckte han lymfkärlen och deras funktion och gjorde vid sina dissektioner också andra viktiga medicinska upptäckter. Vid 22 års ålder fick han dissekera en hund inför drottning Kristina och hovet.

Som arkitekt och byggmästare skapade han den anatomiska teatern i universitetsbyggnaden Gustavianum.

ANNONS

ANNONS

Rudbeck anlade en trädgård och ledde ett omfattande arbete med katalogisering av växter. Under sina senare år hade han dock Sveriges äldsta historia som sitt främsta intresse. I det verk som gått till eftervärlden som Atlantica (1-4, 1679-1702) beskrev han det forna Sveriges storhet.

Han ansåg sig kunna bevisa att Platons Atlantis inte låg sjunket under havets yta utan i själva verket var göternas gamla rike. Hednatemplet i Gamla Uppsala var atlantidernas (de boende i Atlantis) Poseidontempel (Poseidon var grekernas havsgud) och de grekisk-romerska gudarna var av götiskt ursprung. Göterna skulle således inte bara ha erövrat världen utan också ha givit upphov till antikens religion.

Rudbeck fick en skara elever som försökte fullfölja hans verk, men så småningom skulle det betraktas som en absurditet. Det märkliga var att den strikte medicinske och botaniske forskaren som historiker kunde gå så långt utanför det rimligas gränser. I modern tid har Atlantica mera uppmärksammats som ett "verk av snille och vanvett".

LÄS MER: Uppsala universitet

LÄS MER: Vetenskap och teknik 1500-1776
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Olof Rudbeck d.ä.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
31 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Olof Rudbeck d.ä.

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS