S
Tagg
Porträtt
Kung Gustav V

Gustav V

Gustav V (1858-1950) var svensk kung från 1907 och son till Oscar II och Sofia. Han var länge kontroversiell och kritiserad av liberaler och socialdemokrater. Som kronprins var han militant i unionsfrågan före 1905 och motarbetade utvecklingen mot demokrati och parlamentarism. Han uppmuntrade bondetåget 1914 och försökte 1917 i det längsta hindra bildandet av den Edén-Brantingska regeringen.

Senare skulle Gustav V dock i princip acceptera sin ställning som konstitutionell monark (statschef i en demokrati, där riksdagen utser vilka som ska sitta i regeringen). Vid riksdagsjubileet 1935 konstaterade han följande: "Konungamakten hade till en början ledningen, då det gällde samarbete till rikets och folkets båtnad [bästa]. Men så småningom växte såväl riksdagens inflytande på rikspolitiken som betydelsen av dess initiativ på olika områden av statslivet."

ANNONS

ANNONS

Under andra världskriget blev Gustav V en samlande symbol för det svenska folket. Den åldrande monarken vann i popularitet och fick en viss politisk betydelse. I en diktamen (uppläsning) till statsrådsprotokollet i februari 1940 uttalade han sin sympati för Finlands kamp samtidigt som han stödde den svenska regeringens återhållsamma politik. Detta gav regeringen hjälp i en hårt pressad situation.Vid den s.k. midsommarkrisen 1941, då beslut fattades om transiteringen av den tyska divisionen Engelbrecht, spelade Gustav V en betydelsefull roll. Per Albin Hansson förmedlade inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen intrycket av att kungen skulle avgå om regeringen inte gav efter för denna del av tyskarnas krav. En abdikation hade varit en politisk katastrof i det spända läget vilket regeringen till varje pris ville undvika.

Gustav V var gift med prinsessan Victoria av Baden som - liksom kungen - var starkt tyskorienterad och aktivistisk före och under första världskriget.

LÄS MER: Unionsfrågan

LÄS MER: Midsommarkrisen

LÄS MER: Bondetåget
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Gustav V.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
24 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gustav V

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

av: Lars Hammarén
2019-06-04

Under våren och sommaren 1940 hade andra världskriget kommit kusligt nära Sveriges gränser. Alla grannländerna var redan indragna i kriget. På andra sidan Östersjön hade Finland nyligen besegrats av Sovjetunionen som dessutom hade lagt beslag på de baltiska staterna. Väster och söder om Sverige var både Norge och Danmark ockuperat av den tyska krigsmakten. Den svenska regeringen skulle under de följande krigsåren tvingas fatta många svåra politiska beslut för att hålla Sverige utanför kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under första världskriget

av: Carsten Ryytty
2014-12-13

Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de krigförande stormakterna i det stora kriget. Men Sveriges neutralitet var inte självklar enligt många politiker och andra inflytelserika personer...

+ Läs mer

Länkar om Gustav V

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS