S
Tagg
Porträtt
Oscar II iklädd uniform och mössa, 1890-tal.

Oscar II

Oscar II (1829-1907) var Sveriges kung 1872-1907. Han var tredje son till Oscar I och Josefina, men genom bröderna Gustafs och Karl XV:s död kom han ändå att bestiga tronen.

Han förlät aldrig Karl för den s.k. representationsreformen, vilken Oscar ganska korrekt såg som en försvagning av den personliga kungamakten.

Oscars eget stora nederlag var utan tvivel unionsupplösningen. Han hade med valspråket "Brödrafolkens väl" markerat sitt intresse för unionen och också gjort flera försök att vinna sympatier i Norge, försök som följdes av konservativa protester i Sverige.

ANNONS

ANNONS

Han var självmedveten och fäst vid nationellt konungsliga manifestationer. Under hans tid växte en modern svensk nationalism fram. Den tiden, "jubelfesternas tidevarv", var också favoritmålet för Strindbergs vassa satirer.

Oscar II var varm tyskvän, därtill påverkad av sin drottning, Sofia av Nassau. Under hans regentskap förvandlades Sverige från ett fattigt bondeland till ett modernt industriland under utveckling. Trots sin motvilja mot demokrati och parlamentarism tvingades även Oscar att ta allt större hänsyn till riksdagen. Det personliga kungadömet ersattes under Oscar II:s regeringstid alltmer av ett ceremoniellt.
 

Sofia (av Nassau)

Sofia (1836-1913), var drottning av Sverige 1872-1907, av Norge till 1905. Hon gifte sig 1857 med den blivande Oscar II. Tillsammans fick de barnen Gustav (V), Oscar, Carl och Eugen. Drottning Sofia var religiöst sinnad och stödde bl.a. pastor Gustaf Beskow som predikade i pietistisk anda.

Äktenskapet med Oscar blev en symbol för den trygga borgerliga familjen. Bilder av kungaparet med barn och barnbarn prydde otaliga väggar i det Sverige där rojalismen växte både spontant och med understöd av överheten.
 


LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: 1800-talet och nationalismen i Sverige (artikelserie)

 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Oscar II.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
18 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Oscar II

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS