Tagg om entreprenörskap
Bild:

Entreprenörskap

Ordet entreprenörskap har sitt ursprung i franskans entreprendre, som betyder att börja något eller att åta sig något. Entreprenörskap som begrepp, användes först på 1700-talet, och då med betydelsen att en person var ledare och uppfinningsrik vad gällde att tillverka och komma på nya saker.

Man brukar beskriva en entreprenör som en person som går från ord till handling och skapar något som kan bli till nytta och hjälpa andra.

Entreprenörskap handlar i stort om effektivitet, att upptäcka problem och lösa dessa med sina idéer, och därigenom fylla en viktig funktion för andra.  Vanligast är nog att man likställer en entreprenör med en företagare, men så behöver det inte vara. Man kan hitta entreprenören i en förening, inom politiken eller i kulturlivet. En entreprenör kan definieras som en företagsam person.

För att ett samhälle ska utvecklas, bli bättre och effektivare, behövs hela tiden nya uppfinningar och idéer. Entreprenörer som ser möjligheter och utvecklar dem är dämed oerhört viktiga. Entreprenörskap är en central del i samhällets utveckling.

För att främja och stimulera entreprenörskap har regeringen bland annat lagstiftat och fört in ämnet i skolan (i och med skolreformen 2011). Man vill på detta sätt främja unga människors innovationstänkade, egna drivkraft, förmåga att möta förändringar och få elever att träna sig i företagande. Entreprenörskap i skolan går också ut på att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Några kända svenska entreprenörer:

  • Ingvar Kamprad, grundare Ikea
  • Wilhelmina Skogh, en av Sveriges första kvinnliga företagsledare inom hotell
  • Filippa Knutsson, Filippa K
  • Alfred Nobel, uppfinnare
  • Estrid Ericson, Svenskt Tenn
  • Fredrika Bremer, kvinnorörelsen

Några kända utländska entreprenörer:

  • Sir Richard Branson, brittisk entreprenör och äventyrare, grundare av bl.a. Virgin Group
  • Steve Jobs ,amerikansk entreprenör och affärsman, medgrundare av Apple och Pixar
  • Mark Zuckerberg, amerikansk IT-entreprenör, medgrundare av Facebook

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här nedan hittar du material som handlar om entreprenörskap.

Publicerad: 
22 januari 2018

Annons

Lärarmaterial om Entreprenörskap

av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

Artiklar om Entreprenörskap

M
Kommerskollegium
2018-10-02
Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-30
Från ca 1980 har industrin blivit högteknologisk och mer IT-styrd. En stor del av personalen sitter framför sina datorskärmar, för att ta reda på exakt hur kunderna vill ha sina varor....
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-29
Under 1900-talets första hälft effektiviserades den svenska industrin genom ökad arbetsfördelning och specialisering. Decennierna efter andra världskriget rådde högkonjunktur och industrin gick...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-22
Vid sekelskiftet 1900 arbetade runt 50 procent av förvärvsarbetande svenskar med jordbruk. År 2010 var siffran lägre än 2 procent. Vad är det för slags arbetsplatser och yrken som tidigt fanns...
L
Carl Johan Markstedt
2014-12-04
Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en rad länder byggde upp företag kring sina...

Podcast om Entreprenörskap

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-21

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om arbetslöshet. Vad är arbetslöshet och varför har vi arbetslöshet? Vad gäller för att få A-kassa?

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-07

Mattias, Julia och Kristoffer går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar om kollektivavtal och lagar.

Länkar om Entreprenörskap

Sortera efter:
          

På finska Yle:s webbplats kan du läsa en omfattande artikel om Alfred Nobel. År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan var besvärlig att handskas med, den exploderade om man skakade den för hårt och var därför farlig att transportera och svår att använda. Först när det blandades med kiselgur blev sprängämnet användbart och på många sätt världsomvälvande - och kom att kallas dynamit av sin uppfinnare, Alfred Nobel...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (10:46 min) där SO-läraren Björn Andersson berättar om hur priset på en vara sätts.

Spara som favorit
          

Ung Företagsamhet är en sajt där du ges möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. Här finns massor av nyttig information för dig som blivande entreprenör.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På sajten Företagande.se finns en lista på vad som kännetecknar en entreprenör. Känner du att du inte alltid passar in i normen för hur man ska bete sig? Då kan du ha värdefulla entreprenörsegenskaper. För de egenskaper som är bra när man är anställd är inte nödvändigtvis till en fördel när man är företagare...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På sajten "driva eget" listas tio olika egenskaper som utmärker en god entreprenör.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:48 min) som handlar om marknadskrafter, utbud och efterfrågan. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:46 min) som handlar om det ekonomiska kretsloppet. Vad är frukostflingor gjorda av? Och vem har tillverkat dem? Vi följer ett paket med flingor tillbaka till den som tillverkade det. Just de här flingorna är gjorda av majs, och den odlas av en bonde. Bonden har lånat pengar av banken, för att köpa maskiner, och frön. För att kunna betala av lånet måste bonden sälja majsen hon odlar. Så hon skördar, och skickar majsen till fabriken som vill köpa den... Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:11 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om vad som behövs i ett företag.

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (9:10 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant förklarar begreppen tillgång, efterfrågan och jämviktspris.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:41 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant reder ut begreppet "jämnviktspris".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:03 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om utbud och efterfrågan i en marknadsekonomi.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:12 min) där SO-Sara förklarar det lilla och det stora ekonomiska kretsloppet i samhället på ett enkelt sätt.

Spara som favorit
          

Kort genmgång (2:23 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om företagets produktionsfaktorer.

Spara som favorit
          

Här kan du se en kort pedagogisk genomgång (3:43 min) från Teacher on Demand om utbud och efterfrågan. Här visas hur prisbildning fungerar på en marknad med fri konkurrens. Filmen visar utbuds- och efterfrågekurva samt jämviktspris. Du får också veta vilka förutsättningar som måste gälla för att modellen skall fungera. Filmen är baserad på en PowerPoint-presentation och är gjord av Johan Lindwert.

Spara som favorit
          

Kort pedagogisk genomgång (1:45 min) från Teacher on Demand som handlar om prisbildning. Filmen visar vad som händer om det på marknaden dyker upp effektivare produktionsmetoder. Filmen är baserad på en PowerPoint-presentation och är gjord av Johan Lindwert.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan kan du på ett enkelt sätt undersöka alla landets kommuner och deras förmåga att skapa ett bra företagsklimat utifrån ett flertal synvinklar.

Spara som favorit
          

Tekniska museets temasida om svenska uppfinnare genom historien. Många är välkända auktoriteter, andra är nästan helt okända för det stora flertalet. Vissa har uppfunnit innovationer vi använder varje dag, andra har med sina konstruktioner startat företag som lever än idag och har tusentals anställda...

Spara som favorit
          

Illustrerat faktahäfte i pdf-format (68 sid) från Arbetsförmedlingen som riktar sig till ungdomar. Här finns tips och information om att söka jobb, plugga, starta eget, jobba utomlands och mycket mer.

Spara som favorit
          

Verksamhet.se riktar sig till alla som är eller vill bli företagare. På webbsidan hittar du praktisk information och smarta tjänster. Här finns bland annat fakta om regler och lagar, sökbara databaser om finansiering och tillstånd samt mycket annat som rör företagandet. Verksamhet.se drivs och utvecklas av tre statliga myndigheter.

Kategorier:
Spara som favorit