M
Tagg
Glödlampa

Entreprenörskap

Ordet entreprenörskap har sitt ursprung i franskans entreprendre, som betyder att börja något eller att åta sig något. Entreprenörskap som begrepp, användes först på 1700-talet, och då med betydelsen att en person var ledare och uppfinningsrik vad gällde att tillverka och komma på nya saker.

Man brukar beskriva en entreprenör som en person som går från ord till handling och skapar något som kan bli till nytta och hjälpa andra.

ANNONS

ANNONS

Entreprenörskap handlar i stort om effektivitet, att upptäcka problem och lösa dessa med sina idéer, och därigenom fylla en viktig funktion för andra.  Vanligast är nog att man likställer en entreprenör med en företagare, men så behöver det inte vara. Man kan hitta entreprenören i en förening, inom politiken eller i kulturlivet. En entreprenör kan definieras som en företagsam person.

För att ett samhälle ska utvecklas, bli bättre och effektivare, behövs hela tiden nya uppfinningar och idéer. Entreprenörer som ser möjligheter och utvecklar dem är dämed oerhört viktiga. Entreprenörskap är en central del i samhällets utveckling.

För att främja och stimulera entreprenörskap har regeringen bland annat lagstiftat och fört in ämnet i skolan (i och med skolreformen 2011). Man vill på detta sätt främja unga människors innovationstänkade, egna drivkraft, förmåga att möta förändringar och få elever att träna sig i företagande. Entreprenörskap i skolan går också ut på att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Några kända svenska entreprenörer:

  • Ingvar Kamprad, grundare Ikea
  • Wilhelmina Skogh, en av Sveriges första kvinnliga företagsledare inom hotell
  • Filippa Knutsson, Filippa K
  • Alfred Nobel, uppfinnare
  • Estrid Ericson, Svenskt Tenn
  • Fredrika Bremer, kvinnorörelsen

Några kända utländska entreprenörer:

  • Sir Richard Branson, brittisk entreprenör och äventyrare, grundare av bl.a. Virgin Group
  • Steve Jobs ,amerikansk entreprenör och affärsman, medgrundare av Apple och Pixar
  • Mark Zuckerberg, amerikansk IT-entreprenör, medgrundare av Facebook

FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här nedan hittar du material som handlar om entreprenörskap.

Uppdaterad: 19 maj 2024
Publicerad:
22 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Entreprenörskap

Entreprenörskap

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

+ Läs mer

Artiklar om Entreprenörskap

Samarbete
S
entreprenörer

Trygghet i arbetslivet för egenföretagare

av: Arena Skolinformation
2024-02-20

Den här artikeln handlar om hur du kan skapa trygghet och goda arbetsvillkor även om du inte är anställd. Den tar upp vad det kan vara bra att tänka på när du ska ta ett uppdrag, vilka verksamhetsformer som finns och hur du gör för att anställa andra.

+ Läs mer

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svenska näringslivet och jobben, del 3: Globaliseringen och tjänstesamhället

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Från ca 1980 har industrin blivit högteknologisk och mer IT-styrd. En stor del av personalen sitter framför sina datorskärmar, för att ta reda på exakt hur kunderna vill ha sina varor. Maskinerna styrs av datorer. Det gäller att vara flexibel – snabbt kunna ändra tillverkning och service...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svenska näringslivet och jobben, del 2: Industrin omvandlas

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-29

Under 1900-talets första hälft effektiviserades den svenska industrin genom ökad arbetsfördelning och specialisering. Decennierna efter andra världskriget rådde högkonjunktur och industrin gick på högvarv, men under 1970- och 1980-talen drabbades flera branscher av nedläggningar till följd av ökad internationell konkurrens. Den svenska industrin har därefter genomgått stora omstruktureringar för att anpassa sig till globaliseringen.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svenska näringslivet och jobben, del 1: Jordbruket rationaliseras

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-22

Vid sekelskiftet 1900 arbetade runt 50 procent av förvärvsarbetande svenskar med jordbruk. År 2010 var siffran lägre än 2 procent. Vad är det för slags arbetsplatser och yrken som tidigt fanns vid sidan av jordbruket – och som fångat upp dem som lämnat lantarbetet?

+ Läs mer

L

Alfred Nobel - en mångsidig man

av: Carl Johan Markstedt
2014-12-04

Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en rad länder byggde upp företag kring sina uppfinningar. Han levde större delen av sitt liv utomlands och var ofta på resande fot. Alfred Nobel var en världsmedborgare som behärskade fem språk.

+ Läs mer

Podcast om Entreprenörskap

SO-rummet podcast icon
M

Arbetslöshet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-21

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om arbetslöshet. Vad är arbetslöshet och varför har vi arbetslöshet? Vad gäller för att få A-kassa?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Arbetsmarknaden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-07

Mattias, Julia och Kristoffer går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar om kollektivavtal och lagar.

+ Läs mer

Länkar om Entreprenörskap

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS