L
Tagg
Alfred Nobel
Alfred Nobel, 1883.

Alfred Nobel

Alfred Nobel (1833-1896) var kemist och uppfinnare. Hans mest kända uppfinning är dynamiten, som kom till stor användning i västvärlden i samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-talet. Nobel är en av Sveriges mest berömda personer genom tiderna, inte minst genom Nobelpriset som han lät instifta.

Alfred Nobel föddes i Stockholm 1833. Pappan var uppfinnare, byggmästare och vapenkonstruktör. Alfred växte upp i S:t Petersburg där pappan hade fabriker som tillverkade minor för den ryska armén.

ANNONS

ANNONS

När lågkonjunkturen kom efter Krimkriget tvingades Alfreds pappa i konkurs. Sönerna i familjen satsade sina pengar på oljeaffärer i Baku i Ryssland. Det blev lyckat och snart producerade bröderna Nobel hälften av all olja i Ryssland.

Pappan experimenterade med det nya, men farliga, sprängämnet nitroglycerin. Nu hjälpte Alfred pappan i hans verksamhet.

Efter att Alfred uppfann knallhatten som skulle få nitroglycerinet att explodera under kontrollerade förhållanden, satsade han all sin tid på att göra det flytande sprängämnet färdig som nyttoprodukt. Men det visade sig att sprängoljan, som han kallade det, var mycket farlig. 1864 exploderade en tunna med 140 kilo av det farliga ämnet i Stockholm. Fem människor dödades, däribland den yngste sonen Nobel, den 21-årige Emil.

1866 lyckades Alfred få sprängoljan någorlunda säker genom att blanda den med kiselgur, en porös jordart av kiselalger. Resultatet blev dynamit, som kommer av det grekiska ordet ”dynamis”, som betyder kraft. Tio år senare skapade han den starkare och säkra ”Extra-Dynamit”, genom att blanda nitroglycerin med lågnitrerat bomullskrut.

Det var ett sprängningsmedel som efterfrågades av industrin och militärerna. Dynamiten blev grundprodukten i Alfreds kommande internationella industrikedja.

Nobel led av återkommande depressioner. Det förstärktes av en olycklig kärlekshistoria med en 20 år yngre österrikisk kvinna. Det hårda arbetet och de många problemen gick hårt åt Nobels klena hälsa.

Alfred Nobel dog 1896 av ett slaganfall i sin villa i San Remo i Italien. Han blev 63 år.Nobels testamente chockade omgivningen. Avkastningen av hans enorma förmögenhet skulle fördelas årligen till dem som gjort viktiga insatser eller framsteg inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete.

ANNONS

S  Fördjupning

Alfred Nobels tillbringade sin ungdom i S:t Petersburg, där fadern var verksam som uppfinnare. Efter studieresor till USA experimenterade han tillsammans med fadern med sprängämnen i deras Stockholmsfabrik. Vid en explosion som krävde fem liv omkom hans yngre broder, och fadern blev därefter svårt sjuk.

Alfred Nobel fortsatte dock sitt arbete med det farliga flytande nitroglycerinet. Han utvecklade den mer användbara dynamiten på vilken han så småningom fick patent och kunde bygga upp en världsindustri. Dynamiten fick stor betydelse för gruvindustrin samt väg- och järnvägsbyggen. Nobel bedrev också vapentillverkning i Bofors, och tillsammans med brodern Ludvig var han verksam inom den ryska oljeindustrin.

Trots sin yrkesinriktning var Alfred Nobel fredsvän och socialt progressiv. Förmögenheten testamenterades till en stiftelse för belöningar till personer som "gjort mänskligheten den största nyttan" inom fysik, kemi, medicin, litteratur och fred, vilket 1902 förverkligades i nobelprisen.

 

LÄS MER: Alfred Nobel - en mångsidig man

LÄS MER: Nobels historia i S:t Petersburg och Ryssland

PODCAST: Nobelprisets historia

Litteratur:
Petter Karlsson, Svenska uppfinnare, Max Ström, 2003
Peter Krogh Andersen m.fl. Uppfinningarnas tidsålder, Bonnier Publications A/S, 2012
Shobhit Mahajan, Berättelser om alla uppfinningar från forntid till nutid, H. F. Ullman, 2014
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare ; fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om Alfred Nobel.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Alfred Nobel

S

Nobels historia i S:t Petersburg och Ryssland

av: Torbjörn Nilsson
2019-12-08

Svenska exportföretag som grundats under 1890-talets industriella genombrott lockades av den ryska marknaden. I S:t Petersburg fanns AB Separator, Asea, SKF, Alfa-Laval, AGA, Bolinders och L M Ericsson. Mest imponerande var dock Nobels fabriksområde och residens vid Samsonkajen i norra delen av S:t Petersburg. Nobels ryska historia speglar inte bara den svenska uppfinnartraditionen och industriella offensiven under 1800-talets senare del utan också Rysslands omvälvande historia decennierna kring sekelskiftet 1900 med industrialisering, världskrig och efterföljande revolution 1917...

+ Läs mer

L

Krutets historia

av: Magnus Västerbro
2018-05-05

Det talas ibland om Kinas ”fyra stora uppfinningar”: krutet, kompassen, pappret och boktryckarkonsten. Och störst av alla dessa var krutet. Krutet, som tillät människor att spränga sig fram genom naturen i en helt oöverträffad skala – och att spränga sönder varandra, även det i oöverträffad skala...

+ Läs mer

L

Alfred Nobel - en mångsidig man

av: Carl Johan Markstedt
2014-12-04

Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en rad länder byggde upp företag kring sina uppfinningar. Han levde större delen av sitt liv utomlands och var ofta på resande fot. Alfred Nobel var en världsmedborgare som behärskade fem språk.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 8: Uppfinnare och vetenskapsmän

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-01

Under 1800-talets senare del lyfter man i Sverige fram ett stort antal "hjältar" inom industri och vetenskap. Deras betydelse för Sveriges rykte i världen framhävs. Ofta betonar man också deras egen nationalkänsla, deras önskan att tjäna sitt fosterland. Det skrivs hyllningsdikter till dem. Man skriver reportage och andra berättelser om dem...

+ Läs mer

Podcast om Alfred Nobel

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Läs mer

Länkar om Alfred Nobel

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS