Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias (eller Diaz) har blivit känd som den förste europé som rundade Afrikas sydspets. Detta hände 1488.

Portugal var en av de ledande sjöfartsnationerna under 1400-talet. I början av detta århundrade utforskade man alltfler platser längs Afrikas kust. Områdena fick namn efter vad som fanns att hämta där: Slavkusten, Guldkusten, Elfenbenskusten...

Innan man upptäckte sjövägen till Indien fraktades de eftertraktade kryddorna från Asien med hjälp av karavaner. Men de muslimska härskare som fanns i rikena mellan Europa och Asien fördyrade handeln, så när kryddorna till sist nådde Europa var priserna skyhöga.

ANNONS

ANNONS

År 1487 skickade Portugals kung Johan II ut en expedition som bestod av tre skepp. Befälhavare var Bartolomeu Dias. Ett av skeppen var ett rent förrådsskepp. På så sätt hoppades portugiserna att kunna segla längre än de någonsin gjort tidigare.

Den 36-årige Dias var en mycket erfaren sjöfarare. Nu seglade man allt längre söderut längs den afrikanska kusten. Solen stekte och några bland besättningen började bli rädda att det kanske låg någon sanning i de gamla sjömanshistorierna om att det var så varmt långt söderut att havet kokade och människornas hud blev svartbränd.

Dias hamnade i en svår storm som varade i 13 dagar. Vid något tillfälle under dessa dagar rundade portugiserna Afrikas sydspets utan att märka det. När de siktade land efter stormen förstod Dias vad som hade hänt.

Dias hade nu planer på att fortsätta resan till Indien. Men besättningen hade fått nog. De var trötta och skräckslagna och maten höll på att ta slut.

På återvägen kunde Dias se den stora udde där Kapstaden nu ligger. Han döpte den till Stormarnas udde.

16 månader efter utresan återvände Dias till Lissabon. Nu hade portugiserna nått sitt mål, att runda Afrikas sydligaste spets.

Kungen tyckte dock inte att udden skulle heta Stormarnas udde, han ansåg att det var ett namn som skulle avskräcka framtida upptäckare. Därför lät han döpa udden till Godahoppsudden. Den är dock inte Afrikas sydligaste udde. Den heter Kap Agulhas.

När Dias tretton år senare var kapten på ett större flotta som skulle till Indien, var hans skepp ett av fem som förliste i en storm utanför Afrikas sydspets. Alla ombord omkom.

LÄS MER: Bartolomeu Diaz och vägen runt Afrikas sydspets

LÄS MER: Bakgrunden till de europeiska upptäcktsresorna på 1400-talet

LÄS MER: De stora upptäckternas tid

LÄS MER: Henrik Sjöfararen öppnar dörren till Atlanten

LÄS MER: Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien

LÄS MER: Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och SO-lärare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Bartolomeu Dias.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bartolomeu Dias

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

av: Peter Fowelin
2022-11-09

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust. Vasco da Gama togs emot av Calicuts härskare, Samudrin Raja, "Havets herre". "De visade oss stor vördnad och större aktning än man i Spanien ägnar en konung. Folkmassorna fyllde gator och hus, och enbart vår eskort räknade 2 000 man." Så berättar Alvaro Velho, en av medresenärerna. Portugiserna hade kommit till ett rikt land. Calicut var den största och mäktigaste handelsstaden på Indiens västkust. I staden fanns ett stort antal arabiska köpmän, som av Samudrin Raja tilläts bedriva handel. Kontrollen över handeln gjorde Samudrin rik och mäktig...

+ Läs mer

M

Bartolomeu Diaz och vägen runt Afrikas sydspets

av: Kaj Hildingson
2021-03-21

I åratal letade portugiserna i slutet av 1400-talet efter sjövägen runt södra Afrika till Indien. Men det krävdes en flera dagar lång storm för att Bartolomeu Diaz (ca 1450-1500) till slut skulle hitta vägen. Då tvingade besättningen honom att vända hemåt istället för att fortsätta mot Indien. Trots att vägen var funnen tog det omkring tio år innan Portugal skickade ut en ny expedition. Då hade redan Spanien hunnit förklara att deras utsände hittat en helt annan sjöväg till Indien...

+ Läs mer

M

Bakgrunden till de europeiska upptäcktsresorna på 1400-talet

av: Kaj Hildingson
2021-03-18

I början av 1400-talet fanns det åtminstone åtta civilisationer som hade utforskat och kartlagt delar av sin omvärld. De åtta civilisationerna var Kina, Japan, Polynesierna i Stilla havet, Indien, aztekernas i Mexiko, Inkariket i Peru, arabvärlden och Europa. Om någon vid denna tidpunkt skulle ha gissat vilken av dessa kulturer som skulle upptäcka de vägar som kom att binda samman dessa åtta till ett handelsområde är det ytterst osannolikt att det kristna Europa skulle ha utpekats. Ändå skulle det bli européerna som gjorde det, mot alla odds. De var instängda av Atlanten i väster och det muslimska väldet i öster. I söder fanns det svårgenomträngliga Afrika...

+ Läs mer

L

Henrik Sjöfararen lade grunden för de portugisiska upptäcktsresorna

av: Carsten Ryytty
2016-11-28

Prins Henrik (1394-1460) av Portugal har fått tillnamnet Sjöfararen. Det är ett underligt namn på en man som bara gjorde två sjöresor i sitt liv och ingen längre än den över det smala sundet till Afrika. Men det var på prins Henriks initiativ som portugiserna började utforska sjövägen längs Afrikas västkust...

+ Läs mer

Länkar om Bartolomeu Dias

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS