Tagg om urkyrkan
Bild:
Namnet för fisk är på grekiska ICHTHUS. De tidigt kristna som var förföljda i romarriket använde ordet och fisken som symbol och igenkänningstecken.

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesu anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och tagits upp till Gud i himlen. Snart skulle han komma tillbaka till jorden och bli världens frälsare.

De första anhängarna i den första församlingen i Jerusalem var judar (som Jesus) och de ansåg inte alls att de hade skapat en ny religion. De levde som judar och följde de judiska lagarna och reglerna. Läs om judendomen >

Runt om i romarriket levde grupper av judar. Till dem reste Jesu efterföljare, exempelvis Petrus och Paulus. På vissa ställen lyckades de övertyga människor om att Jesus var Messias varefter det bildades olika kristna församlingar. De som ansåg att Jesus var Messias började säga Jesus Messias. I romarriket vid den här tiden var grekiskan de lärdas språk (ungefär som engelskans funktion idag), och ordet Messias heter Christós på grekiska. Snart började man säga Jesus Christós - Jesus Kristus - och i samband med det började församlingsmedlemmarna kalla sig för kristna.

Till en början förföljdes de kristna, men med tidens gång blev fler och fler romare kristna, även en stor del av överklassen. Detta innebar att det inte längre var möjligt att fortsätta med förföljelserna. År 313 förklarade kejsar Konstantin kristendomen som laglig. Nu behövde de kristna inte längre samlas i hemlighet, utan kunde verka öppet. Detta fick som följd att kristendomen på kort tid spreds ännu mer och att massor av kyrkor byggdes över hela romarriket.

Senare, under 380-talet, blev kristendomen statsreligion i hela det romerska riket. I samband med det blev kristendomen den enda tillåtna religionen. Nu blev biskopen i Rom kyrkans ledare. Han kom senare att kallas för påve.

År 395 delades det romerska riket i det Västromerska och det Östromerska riket.

Den östliga delen bildade en särskild kyrka som senare har kallats den grekisk ortodoxa, den andra delen blev katolska kyrkan. En orsak till splittringen var att de kristna i öst inte ville erkänna biskopen i Rom som påve och som ledare för alla kristna.

Text : Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Relaterade taggar:

Här hittar du material som berör urkyrkan - kristendomens och kyrkans tidigaste historia. Du kan bl.a. läsa om dess spridning bland länderna runt Medelhavet och om förföljelserna av de kristna fram till dess att kristendomen antogs som romersk statsreligion på 300-talet e.Kr.

Uppdaterad: 
26 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Urkyrkan

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13
Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den...
M
Hanna Hägerland
2017-11-30
Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar,...
M
Hanna Hägerland
2017-09-17
Det som kom att bli kristendomen uppstod från början kring personen Jesus från Nasaret. Jesus fick många anhängare som trodde att han var den Messias som judarna väntade på. Eftersom det...
M
Carsten Ryytty
2016-09-18
Paulus var aposteln som aldrig träffade Jesus, men han var den person som bidrog till att kristendomen växte till en världsreligion.
M
Hans Thorbjörnsson
2016-04-19
De första kristna anhängarna förföljdes runt om i det romerska imperiet. Men kristendomens budskap om ett bättre liv efter döden lockade ändå många fattiga och förtryckta att ansluta sig till...
M
Carsten Ryytty
2014-02-16
År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems...

Länkar om Urkyrkan

Sortera efter:
          

Genomgång (18:34 min) där SO-läraren Magnus Söderbom tar upp situationen för de kristna i rommarriket från det att Jesus korsfästs till etableringen av de första kristna församlingarna.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:54 min) där SO-läraren Magnus Söderbom fortsätter berätta om Jesus och hans liv. Fokus ligger på Jesus död och kristendomens uppkomst och första spridning.

Spara som favorit
          

Genomgång (22:38 min) där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Jesus liv, kristendomens spridning och Nya testamentets innehåll.

Spara som favorit
          

Femte avsnittet (27:10 min) av Världens religioner - kristendom, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (18:41 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kristendomens tidiga historia. Hur det gick till när kristendomen blev en världsreligion.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:55 min) om romarriket. Här berättas bl.a. om kejsartiden, kristendomens uppkomst, romarrikets delning, Bysantinska riket och västroms undergång. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Katolik.nu riktar sig till dig som vill veta mer om vad det innebär att vara katolik och vad religionen står för. Katolicism är en term som avser den form av kristendom som representeras av den katolska kyrkan...

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (4:40 min, utan ljud) där du ges en kortfattad introduktion av kristendomen och dess tre huvudriktningar: katolicismen, ortodoxismen och protestantismen. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit
          

Genomgång (17:02 min) där du ges en översikt av kristendomens historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

Spara som favorit
          

Religionsfröknarnas avsnitt om kristendomen. Här berättas kortfattat om kristendomens historia, trosuppfattning, heliga texter, riter m.m. Webbsidan drivs av två religionskunskapslärare. Vid de här länkarna hittar du även studieuppgifter samt ett quiz om kristendomen.

Spara som favorit
          

Faktasida med en kronologisk översikt där du kan läsa om den globala kyrkans historia och om kristendomens historia i världen. Webbsidan är en faktatjänst från Bibelfrågan.se.

Spara som favorit
          

Längre faktatext där författarinnan och nunnan Catharina Broomé har skrivit om kyrkans historia med fokus på dess utveckling och spridning över världen från 100-talet till vår egen tid. Här berättas om kyrkans historia i allmänna ordalag. Men du hittar också enskilda avsnitt som handlar om kyrkans expansion och betydelse i olika länder och världsdelar.

Spara som favorit
          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands hemsida hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns några artiklar med anknytning till kristendomens historia. Här berättas kortfattat om Augustinus, gnosticism, kätteri och en del annat.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kristendomens och kyrkans äldsta historia. Här berättas också om den kristna lärans uppkomst och ursprung. Du får bl.a. veta vilka andra religioner och idéströmmningar som har bidragit till att forma den kristna läran.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du kan läsa om kyrkans historia, från kristnandet av det romerska riket till våra dagars religionsfrihet i Sverige. En stor del av texten handlar om kristendomens och kyrkans historia i Sverige.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning hittar du en sammanfattning om kristendomen och dess lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kristendomens uppkomst och hur den spreds till Rom där den blev en statsreligion under 300-talet.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om kristendomens och islams framväxt, utveckling och spridning under medeltiden.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om klosterlivets ursprung. Sören Wibeck har besökt platsen i den egyptiska öknen där eremitmunkar samlades kring den helige Antonius på 300-talet...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade taggar