Tagg om James Cook
Bild:
James Cook 1776

James Cook

James Cook (1728-1779) hann under sitt liv vara både navigatör, kommendörkapten och upptäcktsresande som seglade över både södra och norra polcirkeln. Han gjorde många viktiga upptäckter om länder och folk i Stilla havets övärld, "återupptäckte" bland annat Australien och Nya Zeeland - holländska, portugisiska och spanska sjömän hade dessförinnan vid olika tillfällen under 1600-talet observerat landområdena och kanske även landstigit där, men det var Cook som gjorde dem allmänt kända i Europa.

Cook föddes 1728 i England och redan som 18-åring gick han till sjöss som styrmanslärling. När han tjänstgjorde vid brittiska flottan under sjuårskriget (1756-1763) hade han fått befäl över ett eget fartyg och kartlade kusterna längs Newfoundland och Labrador i nordöstra Kanada.

Cook var en duktig astronom, kartograf och läkare. Han lyckades besegra skörbjuggen som tidigare skördat många dödsoffer runt om i världen bland sjömän på långfärder. Det gjorde han genom att besättningen fick en riktig och allsidig kost. Cook var alltid mån om sin besättning, vilket inte var så vanligt vid den här tiden.

År 1768 blev Cook ledare för en vetenskaplig expedition till Stilla havet. Färden gick runt Kap Horn till Tahiti. Där skulle expeditionens astronomer beräkna planeten Venus passage framför solen i juni året därpå. När uppgiften hade genomförts reste Cook vidare för att söka efter ”sydkontinenten”, en väldig bebodd världsdel som man trodde skulle ligga kring Sydpolen som motvikt mot de stora landmassorna på norra halvklotet. Därmed inleddes den första av Cooks tre långa forskningsresor till sjöss. Den första resan varade under tre år (1768-1771). Cook seglade runt Nya Zeeland, som man förut trodde var en del av Australien.

1770 landsteg man vid Botany Bay på Australiens östkust, samtidigt tog han området i besittning för Storbritanniens räkning. Denna första stora resa lade grunden till det brittiska kolonialväldet i både Australien och Nya Zeeland.

Den andra resan varade under åren 1772-1775 och gick ner till området kring Sydpolen. Flera gånger höll hans fartyg på att krossas av de väldiga ismassorna. Efter den resan konstaterade Cook att det inte fanns någon beboelig kontinent i detta område.

Den tredje resan 1776-1779 avsåg att utforska norra Stilla havet för att om möjligt finna nordvästpassagen, d.v.s. sjövägen runt Amerikas nordkust. Cook kom upp till Berings sund där vägen spärrades av ishinder.

Nu återvände Cook till Hawaii för att övervintra där. Den 14 februari 1779 dödades Cook av urinvånare då besättningen försökte återta en stulen skeppsbåt. Några dagar efter Cooks död överlämnade urinvånarna Cooks huvud och hans ena hand till en löjtnant, som hade tagit befälet ombord.

James Cooks största betydelse var att man fick en klar uppfattning om fördelningen av land och hav på jordytan (se karta). Dessutom fick Storbritannien två av sina viktigaste kolonier, Australien och Nya Zeeland, genom Cooks upptäckter.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till James Cook.

Uppdaterad: 
01 januari 2019
Publicerad: 
30 oktober 2018

Annons

Länkar om James Cook

Sortera efter:
          

Omfattande faktasida på sajten Swedes In Australia där du kan fördjupa dig i Australiens historia.  I tusentals år befolkades landet av urinvånarna, kända som aboriginer. Ankomsten av den första engelska flottan med kolonister (First Fleet) 1788 kom att fullständigt förändra dessas liv, inte alltid till det bättre...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om James Cooks upptäcktsresor. Under täckmantel av att mäta solsystemets storlek gav sig James Cook 1769 iväg för att hitta en ny kontinent. Det blev den första av flera expeditioner som resulterade i nya upptäckter – men också i hans våldsamma död.

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om James Cook. Genom sina expeditioner blev James Cook en av världens mest berömda upptäcktsresande. Under två av dessa deltog de svenska naturforskarna Daniel Solander och Anders Sparrman, båda lärjungar till Carl von Linné. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anders Mathlein berättar om Australiens förflutna som brittisk straffkoloni samt en del om dess övriga historia vilket också innefattar aboriginerna. Beslutet att anlägga fångkolonin här baserades på rapporterna från James Cook, som 18 år tidigare hade varit den förste europé att stiga i land på den australiska östkusten. Mellan 1788 och 1868 skulle engelska domstolar sända omkring 160 000 människor till fängelset på andra sidan jorden...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om sjöfararen James Cook (1728-1779). Han var en brittisk kommendörkapten, navigatör och upptäcktsresande som utforskade Kanadas kust i samband med sjuårskriget och genomförde tre expeditioner till Stilla havet...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Australiens historia. Australiens historia påbörjades då människor började migrera till den australiska kontinenten från norr, för omkring 40 000 till 45 000 år sedan. Den här tiden omtalas som Australiens förhistoria. Australiens nedtecknade historia påbörjas då europeiska utforskare först skådade landet. Den nedtecknade historien delas in i två perioder, innan och efter Australien blev en dominion i det Brittiska imperiet 1901...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om sjöfart, upptäckare och upptäcktsresor. Här berättas om Leif Eriksson, Henrik Sjöfararen, Vasco da Gama, Christofer Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook och Roald Amundsen. Du kan också läsa om olika typer av segelfartyg och om hur livet var till sjöss.

Spara som favorit