S
Tagg
Logga
Lunds universitets sigill, från 1666.

Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 som ett led i försvenskningen av de tidigare danska landskapen. Invigningen ägde rum under ståtliga former i domkyrkan 1668.

Universitetet fick i uppdrag att utbilda pålitliga svenska tjänstemän. De första professorerna var dock danskar eller tyskar, och det förelåg stora motsättningar mellan de studenter som kom från Småland, Östergötland och Västergötland å ena sidan och de som kom från de gamla danska provinserna å den andra.

ANNONS

Universitetet bidrog således till en början endast blygsamt till att försvenska Skåne, Halland och Blekinge. Förbindelserna med Köpenhamn bibehölls trots diverse förbud.

Under det skånska kriget 1676 upphörde verksamheten vid universitetet men den återupptogs 1682 - nu med nästan enbart rikssvenska lärare.

LÄS MER: Försvenskningen av Skåne

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Folkskolan

LÄS MER: Universitet


Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).
 

Här hittar du material som kan relateras till Lunds universitets historia.

Uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad:
29 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Lunds universitet

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS