Afrikas järn

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs vara det bästa för att smida svärd. Men hur kom kunskapen om järnframställning till Afrika? Det är en spännande fråga som forskare försöker svara på.
M
Ugn

Det finns bevis för att stål tillverkades i västra Tanzania av förfäderna till hayafolket så tidigt som för 2 300-2 000 år sedan genom en komplex process av "förvärmning" som tillåter temperaturer inuti en ugn att nå upp till 1800°C.

Livlig afrikansk handel

De portugisiska sjöfarare som rundade Godahoppsudden fann "en blomstrande oceanhandel med guld och järn och elfenben och sköldpaddsskal, med pärlor och koppar och bomullstyg, slavar och porslin, och insåg att de hade snubblat rätt in i en handelsvärld långt större och kanske också rikare än allt vad Europa någonsin upplevat i den vägen." Så skriver historikern Basil Davidson i sin bok Svart forntid.

Välståndet och den livliga handeln borde inte ha varit en så stor överraskning för européerna och var det kanske inte heller. Sjöfararna var ju inriktade på att få del i en handel med varor som de väl kände till. I sjöfararkretsar hade man under medeltiden kunnat läsa flera arabiska skildringar om handeln över Indiska oceanen. År 1154 skrev den arabiske geografen Idrisi att av afrikajärnet "gör de världens bästa svärd. Ingenting skär bättre".

ANNONS

ANNONS

Järnets höga kvalitet blev korsfararna pinsamt medvetna om. Arkeologerna har kunnat bekräfta krönikörernas beskrivningar, men järnets stora roll är antagligen en överraskning för många. När och var växte den afrikanska järnhanteringen fram? Lärde man sig på egen hand, eller kom kunskapen från Europa eller Asien?

Järnhanteringens spridningsvägar

Forskarna är ännu inte riktigt säkra på var kunskapen kom ifrån. Mycket beror på att arkeologin i Afrika kom i gång rätt sent. Många lämningar har också förstörts av olika anledningar. I stort sett är man dock överens om att kunskapen kan ha nått den väldiga kontinenten från två håll.

Den ena spridningsvägen var från Egypten, söderut via Sudan. Egyptierna i sin tur hade lärt sig tekniken från det dåvarande Assyrien, nuvarande östra Turkiet och norra Irak

I vissa områden i Sudan finns slagghögar kvar som ett minne av gammal järnframställning, och en del av områdets skoglöshet kan säkert bero på att träden avverkades för att framställa träkol. Stora områden i Östafrika är späckade med gamla gruvhål, som tydliga bevis på att det fanns en järnhantering som byggde på inhemsk råvaruproduktion.

Det är lite mer osäkert hur kunskapen nådde Västafrika. Det kan ha varit via Sudan och sedan längs karavanvägarna västerut. Kunskapen kan även ha nått området norrifrån, förmedlat av de folk som levde i Nordafrika och som i sin tur kan ha lärt sig av kelterna i Västeuropa. För den teorin talar att järntekniken kom till området mycket snabbare än andra kulturnyheter österifrån vanligen gjorde. Tekniken spreds över kontinenten snabbare än vad som tycks ha skett i Europa. Det tyder i och för sig på att det fanns regelbundna förbindelser mellan områdena.

Järnet blev en förutsättning för samhällets utveckling. Med redskap av järn kunde afrikanerna nu röja buskar och träd och bosätta sig i områden som förut varit stängda för dem. Med vapen av järn kunde de försvara sig och sin boskap mot vilda djur.

Hayafolket lär ut hemligheten

Det östafrikanska järnet ansågs redan tidigt vara det bästa. Vad berodde det på? Av en slump fick en amerikansk etnolog, dvs folklivsforskare, reda på hemligheten. Han arbetade under 1970-talet med att beskriva hur hayafolket i nordvästra Tanzania levde, och satt och samtalade med några 80-åriga män om gammalt och nytt i deras liv. De berättade att när de var unga var de med om att smälta järn. Etnologen blev intresserad och frågade dem hur det gick till. Gubbarna blev förtjusta över att få visa sina gamla färdigheter och satte i gång.

De byggde en 140 centimeter hög, konformad ugn av gammal slagg och jord från ett termitbo. Under ugnen grävde de en halvmeterdjup grop och fyllde den med förkolnade växtdelar. Strax ovanför själva ugnens bas murade de in åtta blästerrör som stack ett stycke in i ugnen. De fyllde på träkol och järnmalm uppifrån och tände på. I åtta timmar blåstes luft in i ugnen med hjälp av bälgar som gick oavbrutet. Det fina med den här konstruktionen var att blästerluften blev uppvärmd på vägen in i ugnen. I de medeltida europeiska ugnarna kom man upp till 1 500 grader. Här nådde man 1 800 eller mer. Vid sådana gradtal bildar järnslaggen perfekta kristaller som tar upp kol från träkolsbädden i gropen under ugnen, och på så sätt omvandlas den till ett utmärkt stål.

ANNONS

ANNONS

Arkeologerna gör nya fynd

1977 kom en sensationell bekräftelse på denna uppvisning. Arkeologer hittade på flera håll rester av smältugnar som var exakt likadana som hayagubbarnas. Med C-14-metoden kunde ugnarna dateras till tiden mellan Kristi födelse och 500 e.Kr. Det betyder att hayafolket då nått längre inom järnhanteringen än något europeiskt folk. När arkeologerna väl hade fått klart för sig vad sådana här lämningar var för något, visade det sig att spår av tidig järnframställning fanns på många håll i världsdelen.

Eftersom det saknas skriftspråk vet vi inte om den höga tekniska nivån bidrog till att det uppstod statsbildningar med någon form av huvudstäder i Östafrika. De flesta hus byggdes av torkad lera, som i och för sig var ett bra byggnadsmaterial, men som lätt förstördes när husen övergavs. Det finns rester endast av ett stort centrum - i Zimbabwe.

LÄS MER: Järnhantering

LÄS MER: Medeltida vetenskap och teknik

LÄS MER: Mäktiga riken i Afrika under medeltiden: Ghana, Mali, Songhai och Stora Zimbabwe

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några viktiga varor som ingick i den blomstrande oceanhandeln som portugisiska sjöfarare upptäckte vid Godahoppsudden.
   
 2. Vilka möjliga spridningsvägar tog sig järnhanteringskunskapen till Afrika enligt forskare?
   
 3. Varför ansågs det östafrikanska järnet vara det bästa?
   
 4. Beskriv kortfattat hur hayafolket skapade järn och vad som var hemligheten bakom deras teknik.
   

 

Litteratur:
Hamady Bocoum (red.), The Origins of Iron Metallurgy in Africa: New Light on Its Antiquity – West and Central Africa, UNESCO Publishing, 2004
J. D. Fage, Roland Anthony Oliver, The Cambridge History of Africa, Volume 2 (500 bc - 1050 ad), Cambridge University Press, 1975
Kevin Shillington, History of Africa, Macmillan, 1989


Text: Jan-Olof Fallström, bokrecensent och läromedelsförfattare

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 4 januari 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

SO-rummet bok
M

Vatten och avlopp i medeltidens städer

År 476 e.Kr stormade goterna Västrom och den siste romerske kejsaren avsattes. Livet i Rom och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi
Karta

Sudans historia

Fördjupa dig i Sudans historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Tanzanias historia

Få en helhetsbild av Tanzanias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hi
Karta

Zimbabwes historia

Få en helhetsbild av Zimbabwes historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Relaterade taggar

Hi
Smedja

Järnhantering

Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Olympiska spelens historia

av: Mattias Axelsson
2022-02-09

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare) om de olympiska spelens (OS) historia.

+ Lyssna