L
Tagg
Alkemi
"Alkemisten", målning av Sir William Douglas, 1855.

Alkemi

Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bland annat gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld. Inom medeltidens alkemi var det också vanligt att försöka framställa ett livselixir som skulle bota alla sjukdomar och förlänga livet.

Det var araberna som förde alkemin till Europa där den fick stor spridning under medeltiden. Idéerna om att skapa guld av andra metaller hade sin grund i antikens Grekland där man bland annat hade trott att alla ämnen endast var olika varianter av ett och samma urämne och att man genom att komma på den rätta metoden skulle kunna omvandla andra ämnen till rent guld.

ANNONS

Alkemin omgavs av mycket mystik i form av riter, besvärjelser och hemlighetsfulla experiment. Vanligt var även tron på astrologins inverkan.

Ur alkemin växte senare den moderna vetenskapliga kemin fram.

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Kemins historia

Litteratur:
Bra Böckers lexikon, band 1, Bra Böcker AB, 1995
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om alkemi.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Alkemi

M

Kemins historia

av: Lars Hildingson
2022-09-24

Under 1700-talet växte den moderna kemin fram. Men kemins historia började egentligen långt innan dess. Redan under antiken ägde man kunskap om avancerade kemiska processer (dock utan att kunna förklara varför de ägde rum). Under medeltiden utvecklades den s.k. alkemin som kan ses som ett slags hopkok av vetenskap, religion och magi. Det var dock ur denna tidiga kemin och dess metoder som den moderna kemin växte fram. I den här artikeln kan du läsa om kemins tidiga rötter och utveckling fram till idag - från alkemi till högteknologisk kemiindustri...

+ Läs mer

Länkar om Alkemi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS