Tagg om alkemi
Bild:

Alkemi

Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bl.a. gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld.  Vanligt under medeltiden var också att försöka framställa ett livselixir som skulle bota alla sjukdomar och förlänga livet.

Ur alkemin växte senare den moderna vetenskapliga kemin fram.

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om alkemi.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Alkemi

Sortera efter:
          

På historikern Bo Erikssons sajt Historievärlden kan du läsa en essä om alkemins historia. Många har försökt framställa guld, men ingen har lyckats. I alkemins historia dyker både genier och dårar upp...

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (3:05 min) där du kan lära dig lite om alkemi. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den siste svenska alkemisten. Alkemin skapades av araberna under 700-talet och spreds till Europa under senmedeltiden. Den nådde sin kulmen under renässansen på 1500- och 1600-talen. Men även sedan den moderna vetenskapen slagit igenom fascinerades lärda män av alkemins gåtfulla magi. En av dessa nyromantiska alkemister var Fabian Wilhelm af Ekenstam…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om alkemi. Sagan om alkemin är en spännande historia, om vidskepelse, bedrägeri och romantik - från upprinnelsen i Kina, till ett svavelosande Europa. Inte minst fängslar den för att vi ser embryot till den vetenskapande människan…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i alkemins historia från medeltiden till nutid.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit

Relaterade taggar