Robert Fulton - historien om de första ångbåtarna

När ”Fultons dårskap” visades upp i USA för första gången 1807 var många övertygade om att ångbåten skulle sjunka inom fem minuter. Bakom premiärturen låg över tjugo års arbete, sönderslagna karriärer, självmord och en mängd andra bakslag. Bland annat hade Napoleon avvisat konstruktören John Fulton och undrat om han verkligen tänkte driva ett fartyg med cigarrök. Men den första turen med Clermont, som fartyget egentligen hette, blev en succé. Några år senare trafikerade 50 ångbåtar floderna i USA och efterhand konkurrerade ångdrivna fartyg bort de stora segelfartygen från världshaven.
M

I New York 1807 byggde Fulton den första ångbåt som kom till praktisk användning och gav någon vinst. Ångbåtsfarten spred sig därefter till de stora amerikanska floderna och påskyndade kolonisationen och utvecklingen av de kringliggande amerikanska delstaterna.

Så länge vinden och årorna var de enda drivkrafterna för fartyg var kapten och besättningen utlämnade åt vädrets makter. En kraftig motström eller stiltje på Atlanten kunde man göra lika lite åt år 1800 som Columbus kunde 300 år tidigare.

Stiltje kostade många liv då maten och färskvattnet ombord bara räckte en begränsad tid.

Otto Friedrich von der Groeben skriver om en sjöresa som drabbades av stiltje 1682: "Vår proviant, bestod av härsket fläsk, stinkande kött vars saltlake var helt slut, vidare helt förstörda och osmältbara ärtor som var mer gift än näring för människor, och den kära korngrynsgröten, vår smakligaste och bästa rätt, räckte tyvärr inte längre än tolv dagar.”

För att lösa problemet behövdes en maskin som kunde driva fartyget framåt. Det var först sedan ångmaskinen uppfunnits och förbättrats som sådana maskindrivna fartyg kunde byggas.

ANNONS

ANNONS

Data och fakta

1765: Robert Fulton föds i Pennsylvania.

1786: John Fitch prövar en ångbåt med skovelhjul men överger idén.

1804: Napoleon blir intresserad av Fultons planer på ett ångfartyg, men franska vetenskapsmän får kejsaren att ändra mening.

1807: Sedan Amerika satsat pengar kan ångfartyget "Clermont" sjösättas i New York. Provturen blir en succé.

1812: Första europeiska ångbåtslinjen i Europa startar i Storbritannien.

1812: Första ångdrivna krigsfartyget beställs av USA - men när det är färdigt, är kriget slut.

1815: Robert Fulton avlider.

Men vägen till en fungerande ångbåt var lång och full med hinder. Folk var misstänksamma - vad skulle det hela tjäna till? Uppfinnarna hade svårt att skrapa ihop pengar, så de kunde förverkliga sina idéer.

Drömmen om ångbåten

Den förste som försökte bygga en ångbåt var amerikanen John Fitch, till yrket urmakare. 1786 provade han en ångbåt som drevs av ett skovelhjul i aktern. Båten fungerade ett tag, men Fitch var inte nöjd.

Skovelhjulet, som var en bra idé, övergavs, och Fitch försökte istället bygga en båt med åror som skulle drivas av ångan.

Samtidigt med Fitch arbetade James Rumsey på en ångbåt som skulle stakas fram med långa stänger som räckte ner till botten.

Till sist lyckades Fitch verkligen bygga en fungerande ångbåt, som drevs med propeller, men då hade han tröttnat på projektet. Fitch och Rumsey förde ständiga processer om patenträtten. Fitch var utmattad av att behöva uppfinna och processa på samma gång.

I ett sista försök reste Fitch till Frankrike och Storbritannien. Men ingen ville stödja honom. Då gav han upp för gott.

Fitch skrev bittert: "Det finns två onda ting som i allra högsta grad pinar en känslig man. Det ena är en grälsjuk fru, och det andra är driften att uppfinna ångbåtar. Plågas nu en man av båda måste han anses vara den olyckligaste av alla människor."

1798 tog han livet av sig genom att svälja opiumpiller.

I Storbritannien var William Symington ytterst nära att förverkliga drömmen om ångbåten. Längs kanaler drog hästar tungt lastade pråmar.

Symington lyckades bygga en ångdriven bogserbåt, som 1802 drog två tungt lastade pråmar över tre mil på sex timmar.

En hertig beställde åtta sådana bogserbåtar till sin kanal, och den lycklige Symington trodde att hans lycka var gjord. Men så dog hertigen, och kanalägarna gick plötsligt till motattack.

Bogserbåtarna skulle skapa så häftiga svallvågor att stränderna skadades, sa de. Sådana båtar kunde inte tillåtas på kanalerna. Symington måste inställa sitt arbete.

Konstnär eller tekniker?

Den man som till sist skulle lyckas med att konstruera en fungerande ångbåt och skaffa finansiärer som betalade var Robert Fulton (1765-1815).

Han var född i Lancaster i Pennsylvania, USA och fick som barn smeknamnet "Kvicksilver Bob" på grund av sitt intresse för att experimentera med kvicksilver.

ANNONS

ANNONS

Annars var teckning hans stora intresse. 17 år gammal fick han hjälpa till att försörja sin familj när fadern hade dött. Han flyttade till Philadelphia och försökte tjäna pengar som porträttmålare. Ibland gjorde han ritningar åt verkstäder.

Från början var det konstnär Fulton ville bli. 21 år gammal fick han en chans att studera konst i London, inbjuden av en god vän.

Men så småningom tog Fultons tekniska intresse överhanden, och han lyckade få kontrakt på att bygga en järnbro över en flod. En bok om kanaltrafik gjorde hans namn känt över hela Storbritannien.

En undervattensbåt?

Drygt 30 år gammal inbjöds Fulton till Frankrike. Franska revolutionen hade inletts några år tidigare. Nu var Napoleon på väg att ta makten.

Fulton lade inför det styrande direktoratet fram en plan. Han ville bygga ett fartyg som skulle kunna gå under vattnet. Fartyget skulle heta "Nautilus" och kunna sänka fientliga fartyg med hjälp av en sorts torped.

Detta var i själva verket en mer originell idé än ångfartyget, som Fulton i första hand är ihågkommen för. Den franske författaren Jules Verne inspirerades av Fultons planer till boken En världsomsegling under havet, där ubåten heter just "Nautilus". Världens första atomdrivna ubåt, som ingick i USA:s flotta, fick 1954 samma namn.

Fulton fick bygga sin ubåt. Att den skulle användas mot Storbritannien där han bott i tio år, verkade inte ha bekymrat honom. Fulton skulle få en summa pengar för varje brittiskt fartyg som sänktes, men trots att de första proven var framgångsrika misslyckades "Nautilus" med att sänka ett övningsfartyg. Fransmännen tappade intresset.

Ångmaskin på Seine

USA:s ambassadör i Paris, Robert Livingston, hade köpt rätten till den olycklige Fitchs uppfinning.

Fulton i Paris
Bild: Internet Archive Book Images
Fulton presenterar sin ångbåt för Napoleon i Paris.

- Glöm "Nautilus" och bygg en ångbåt i stället, sa Livingston till Fulton.

De båda ingick ett avtal, och Fulton köpte en gammal ångmaskin i Paris. Den byggdes in i ett litet fartyg, som provades på floden Seine.

Men ångmaskinen var för tung; vid första försöket bröts fartyget av på mitten, och maskinen sjönk som en sten. Det tog Fulton tolv månader att bärga den ur gyttjan på flodens botten.

Under tiden byggdes ett kraftigare fartyg, och Fulton sände sin nya plan till Napoleon. Året var 1804. Napoleon blev entusiastisk, men den franska vetenskapsakademin var avvisande. Den fick också Napoleon att ändra mening.

- Så, ni tänker driva ett fartyg med cigarrök? frågade Napoleon ironiskt, när Fulton till sist fick träffa honom.

Trots att de inte fick stöd från Napoleon gjordes ett nytt prov på Seine. Provet blev en stor framgång, och Fulton, Livingston och ett antal inbjudna gäster kryssade på floden en halvtimme.

Trots det lyckade försöket förblev fransmännen ointresserade. Fulton skulle kanske ha delat Fitchs öde, om inte Livingston lyckats förmå USA:s regering att satsa pengar till ett nytt försök. Denna gång skulle det ske i USA.

ANNONS

ANNONS

Dårskap eller succé?

Nu lämnades inget åt slumpen. Fulton reste själv till Storbritannien och Boulton & Watt, som var världens ledande ångmaskinfabrik. Han begärde en lätt ångmaskin på 20 hästkrafter.

- Det kan vi ordna, sa Boulton, som själv tog emot, men det finns ett problem. Regeringen har förbjudit export av ångmaskiner.

Fulton fick vänta på utförseltillstånd. Under tiden skrev han mängder med ansökningar och erbjöd britterna sin ubåt och torped. Erbjudandena avböjdes.

Clermont
Bild: Internet Archive Book Images
Ångfartyget "Clermont" gjorde sin första provtur på Hudsonfloden den 17 augusti 1807. Ångbåten var 42,7 meter lång och hade en maskin om 20 hästkrafter.

Tills sist fick han sitt tillstånd. Ångmaskinen fraktades över Atlanten och byggdes in i fartyget "Clermont". Den 17 augusti 1807 skedde premiärturen.

Tusentals personer hade samlats för att se hur "Fultons dårskap", som fartyget kallades, skulle klara sig. De flesta var övertygade om att fartyget skulle gå till botten inom fem minuter.

Premiärturen skulle gå längs Hudsonfloden från New York till Albany.

- Hämta ett stycke av Nordpolen! skrek en skämtare när Fulton klättrade ombord.

Fulton lät sätta fyr i pannan, rök bolmade ur skorstenen, fartyget lättade ankar, och med ett väldigt oväsen började skovelhjulen röra sig.

Clermont" arbetade sig ut i mitten av floden och började stäva mot Albany. En präst som var ögonvittne till flodfärden och folks reaktioner skrev:

"Den tunga maskinen stönar och slår, de fritt liggande hjulen sprutar och dunkar, skorstenen spyr som en vulkan. Fartyget fortsätter att röra sig framåt, alla människor ombord kastar sina hattar i luften och ropar hurra, vilket ögonblickligen finner ett ljudligt eko på land."

"Clermont" spred skräck och fasa på sin färd, berättar prästen vidare: "Det var dålig sikt, och pannan eldades med torr barrved, som sände ut flammor och gnistsvärmar genom skorstenen. Denna vulkaniska företeelse med dess stadiga fart mitt i den kraftiga strömmen var i förening med den tungt arbetande maskinens larm och stönande väl ägnad att sätta skräck i sjöfolket ombord på de små båtar och slupar som lastade med säd och andra jordbruksprodukter långsamt gled utför floden. Min far och andra har berättat för mig hur hela besättningar föll på knä och bad försynen att beskydda dem för detta förskräckliga odjur, som simmade på floden och belyste sin väg med eld."

ANNONS

Resan, som tog 32 timmar, blev en omedelbar framgång. Fem år efteråt gick 50 ångfartyg på floderna i USA. 1812 startade den första europeiska ångbåtslinjen i Storbritannien. Fulton fick i uppdrag att bygga många fartyg. 1812 togs ångfartygen i krigets tjänst. Då beställde USA:s flotta ett krigsfartyg av Fulton inför ett krig med Storbritannien. Men när bygget var färdigt 1815, var kriget slut och Fulton död. Han avled i lunginflammation 1815 - 50 år gammal.

ANNONS

Ut över haven

Fulton fick aldrig uppleva hur ångbåtarna lämnade floderna och kusterna och gav sig ut på de öppna haven. Till det krävdes kraftigare ångmaskiner och bättre framdrivningsanordningar än skovelhjul.

1819 gjorde fartyget "Savannah" ett försök att korsa Atlanten, men efter 17 dagar var bränslet slut. Då hissades de gamla hederliga seglen, och på 25:e dagen nådde fartyget Liverpool - trots allt den snabbaste resan dittills över Atlanten.

Flera ångfartyg klarade i och för sig att ta sig över Atlanten, men eftersom ångmaskinerna hade låg effekt, måste båtarna ta med så stort bränsleförråd att det inte fanns plats för vare sig last eller passagerare.

- Det kan inte vara ett fartygs uppgift att föra sitt eget bränsleförråd över Atlanten, sa en professor syrligt år 1836.

Men med den propeller som utvecklades av svensken John Ericsson och med effektivare ångmaskiner som kunde ge propellern tillräcklig fart kunde ångfartygen till sist ta över segelfartygens gamla roll.

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför misslyckades Fultons föregångare inom ångbåtsbranschen med att komma igång med en mer storskalig produktion av ångbåtar?
   
 2. Varför ändrade Napoleon åsikt om nyttan av ångfartyg?
   
 3. Hur reagerade åskådare som bevittnade Fultons lyckade premiärtur 1807 på Hudsonfloden i USA?
   
 4. Vad krävdes för att göra ångfartygen till ett effektivt transportmedel?
   
 5. Varför är ett ångfartyg effektivare än ett segelfartyg?

Ta reda på:

 1. Nämn några andra viktiga historiska personer som var verksamma under samma tid som Fulton och beskriv kortfattat deras inverkan på Europas eller övriga världens historia vid den tiden.
   
   


Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 25 februari 2024
Publicerad: 26 september 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Relaterade taggar

Hi
skiss

Ångmaskinen

Ångmaskinen är en av de allra viktigaste uppfinningar som gjorts. De första ångmaskinerna som...

Hi
vetenskapspersoner

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Hi
Bild saknas

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Hi
Bild saknas

Uppfinningar

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna